Håller rederijätte på rätt köl

av Torsten Fagerholm Forum 2019-01, sida 05, 07.02.2019

Taggar: Personer: Mats Engblom

ats Engblom (ek. mag, f. 1977) är Viking Lines nya ekonomidirektör. Han har närmast arbetat som chef för bolagets Business Controlsamt planeringsfunktion.

Vad gör ni inom taxfreehandeln för att tackla den digitala konkurrensen?

Vi påverkas liksom alla andra av webbhandeln, som har ökat markant de senaste åren. Vi måste hänga med i konkurrensen och möta våra kunders behov via ständig produktutveckling, till exempel förköp samt onlineköp. Webbhandel med alkohol är än så länge inte tillåten, där har vi en fördel, Parfymer och kläder handlas alltmer på nätet. Vår styrka är att kunden vistas ombord X antal timmar.

Finns det olika shoppingmönster hos finländare och svenskar?

På årsbasis åker ungefär 100 nationaliteter med oss. Skillnader finns i allra högsta grad och vi jobbar med vårt produktutbud för att tillgodose behoven. Till exempel köper finländare mer konjak medan svenskarna är whiskydrickare.

Vad gör Viking Line får att minimera svinnet vid bufférestaurangerna?

Vi upplyser våra kunder och portionsanpas sar maten där det är möjligt. Effektivitet gynnar miljön, klimatet och oss själva. Det handlar omatt informera, samtidigt är våra kunder upplysta och efterfrågar aktivt klimatprojekt. På tre av våra fartyg samlar vi in bioavfall som sedan i land omvandlas till biogas .

Hur nischar ni er då resandet har förändrats i och med billiga flyg och weekendresor: ska Viking vara glamour och lyx för eliten, eller hela folkets flotta?

Vårt grundläggande fokus och uppdrag är att länka samman länderna i norra Östersjön, att erbjuda något till alla typer av kunder: ostron och köttbullar. Vi erbjuder en snabb och enkel semester ifrån vardagen med spa och trevligt sällskap. Vi jobbar med bredd eftersom affärsverksamheten drivs av kundvolym.

Vilken roll spelar temakryssningar för att fresta resenärer?

MATS ENGBLOM

Specialkryssningar, såsom whiskykryssningar, lockar med något speciellt utöver det vanliga. Under lågsäsong, sen höst och tidig vinter, har happenings en viktig funktion. Vi har jättebra beläggningsgrad under sommaren. Samtidigt måste vitrafikera året runt, man kan inte välja att bara köra på sommaren.

Varför låter ni bygga ert nya skepp hos Kinas Xiamen Shipbuilding Industry (XSI)?

Visst kontaktade vi finska varv, men orderstocken i Åbo var full till 2024, Raumo vågade inte ta emot vår beställning. Helsingforsvarvets bassäng är för liten. År 2021 ersätter den nya färjan M/S Amorella på rutten Åbo-Mariehamn-Stockholm. En del av vår affär är att kontinuerligt uppgradera våra fartyg så att kunderna ser att vi gör saker annorlunda, och för att få ner energiförbrukningen. Våra fartyg har renommé att vara välskötta och är också attraktiva på eftermarknaden, bland annat på Medelhavet. Dessutom har de isklass.

Kinesiska och asiatiska passagerare blir allt viktigare för kryssningsbolagen, hur stor del av er skeppspersonal kan kinesiska?

Vi har runt 100 000 kinesiska resenärer per år. Det finns tillväxtpotential hos kinesiska grupper men också hos övriga internationella marknader. Under vissa tider har vi personal ombord som kan kinesiska, vi anställer också vikarier vid behov.

Viking Lines avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) är 3,0 procent, men ännu för tre år sedan rapporterade ni 6,2 procent? Bränslepriser är en del av förklaringen, våra

Håller rederijätte på rätt kö energikostnader är höga. Det är kapitalintensivt att driva fartyg. Givetvis måste vi arbeta hela tiden för att våra aktieägare ska få ut mer av sitt insatta kapital.

Vilken roll spelar rederistöden (cirka 100 miljoner euro per år) inom kryssningsbolagens resultat?

Utanrestitutionen skulle vi antagligen inte ha finskflaggade fartyg. För att tillgodose konkurrenskraften hos finska sjölöner gentemot andra länder återbetalar staten socialskyddsavgifter och förskottsinnehåll. Det genererar tillbaka till samhället: kryssningsbolagen marknadsför Finland som turistmål, vilket bidrar med effekter för hotell och restauranger. Sjöfarten stöder också välstånd i skärgården och i glesbygden. Turisterna som reser till Finland med passagerarfartygen spenderar 700 miljoner euro iland per år.

Kryssningar kan orsaka upp till tre gång er mer koldioxidutsläpp per passagerare än flygresor, visar en rapport från det danska konsultföretaget för marin verksamhet, HOK Marine consult?

Den danska undersökningen ser på renodla de internationella kryssningsfartyg som enbart har kryssningsresenärer, det är inte helt jämförbart med vår verksamhet. Vi har ro-pax-fartyg som kombinerar nyttotrafik - bilar och frakt - med passagerare. Då man ser på CO2-utsläpp bör transporten beaktas. Finland är på ett sätt en isolerad ö, landet behöver försörjningsberedskap under egen flagg. Våra kunder är jättemedvetna om CO2-utsläpp, frågeställningen är högaktuell för hela branschen och vi arbetar mycket med denna fråga.

Fartygstrafiken orsakar den största kvävebelastningen på Östersjön. Vilka åtgärder vidtar ni här?

Hela vår marinavdelning som ansvarar för fartygens drift jobbar med flera parallella projekt inom energilösningar för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen. Till exempel Climeon-systemet där varmvatten omvandlas till elektricitet. Viking Grace är första fartyget i världen med detta system installerat. Flera insatser har gjorts för att minska kväveoxid-utsläppen (NOx). På tre av rederiets fartyg har katalysatorer installerats och på ett av fartygen Humid Air Motor-teknik (HAM). ma

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 12018

Utgiven i Forum nr 2019-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."