Utgiven i Forum nr 1977-18

Halsbrytande risker är oljans vardag

Forum 1977-18, sida 11, 23.11.1977

Taggar: Teman: olja

iljningskontor

Finländska produkter ”på listan”

Hawker Siddeleys fabrik i Kingston är en angenäm upplevelse, fjärra från vanliga bullrande smutsiga metallfabriker. I tysta och rena salar utför små arbetsgrupper avancerade och omväxlande arbetsmoment. Så är också strejkerna obefintliga. Här monteras motorns luftintag.

detta skede så är det inte bara britterna som förlorar på saken. Vår egen goodwill skulle antagligen bli mycket skamfilad. Kanske skulle vår pappers- och cellulosaexport till Storbritannien också kunna börja må ännu sämre…

Exempel på konkreta projekt som diskuterats inom ramen för Hawks kompensationsaffärer:

Mest lovande e pappersmaskiner e transportutrustnin e miljöteknisk utrustning

Några stora bitar Valmets underleveranser. Kunde uppgå till så mycket som en fjärdedel av kompensationsaffärerna. Men det är en prisfråga.

e Valcos bildrörstuber till tv-industrin i USA.

e 200 st finländska Leko-70 plan till arabländerna. CACAS (Civil Aviation Counsil of Arab States) är en organisation som fungerar med oljepengar. Där ingår fem länder: Egypten, Saudi-Arabien, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Quatar och Algeriet. Leko 70 skulle användas för besprutning av grödor i dessa länder. De första 3—4 planen skulle tillverkas i Finland, därefter

Britterna har i alla fall nu ett problem på halsen. Ett kortsiktigt problem. På lång sikt vore det säkert möjligt att åstadkomma kompensationerna. Men om hela kompensationspaketet ska överlämnas innan den eftersträvansvärda ordern un —

Garanti accepteras

NÅGON FORM AV GARANTI för de ännu öppna kompensationsköpen i Hawk-affären är för tillfället den mest aktuella frågan i underhandlingarna inför det förestående undertecknandet av avtalet.

Vilken form denna garanti ska få, kan direktör B Schönberg vid Machinery Oy inte avslöja. Men det står alldeles klart att hela paketet med kompensationer inte kan vara klart inom detta år. De helt klara kompensationerna rör sig enligt uppgift mellan 20 och 40 procent av hela affärens värde. — Med beaktande av (a) vår kostnadsnivå, (b) pundets och finska markens ofördelaktiga förhållande och (c) den allmänna depressionen anser jag att vi har lyckats “bra med kompensationerna, fram FORUM 18/7 håller direktör Schönberg. Förhandlingarna är nu definitivt på slutrakan, trots att regeringens två folkdemokrater fortfarande sparkar bakut.

Ur nyhetssynvinkel har Hawkkompensationerna hela tiden gett mager utdelning. Det beror på att parterna i affären: försvarsmakten, Valmet, Rolls Royce, Hawker Siddeley Aviation och Machiner har undertecknat ett fördrag som innebär tystnadsplikt vad kompensationsaffärerna ankommer.

— Jag blir hängd om jag säger något, säger Schönberg.

Men han vågar ändå tro att de rätta personerna ska sätta de rätta underskrifterna på de rätta papperen ännu inom december månad.

skulle produktionen successivt flyttas över till Egypten, men licensintäkterna skulle givetvis fortsätta att inflyta.

Exempel på andra möjliga enskilda affärer e | Bahrain finns ett industriellt projekt som öppnar lovande möjligheter för finländsk industri: skeppsvarv, kablar och ledningar, Multiliftutrustning, bildäck, kosmetik, småbåtar.

e Rautaruukki-affärer med ett BSC-dotterbolag i Västtyskland.

e Finnair-hotell vid ett internationellt flygfält i Förenade Arabemiraten (Transgulf Trading Corporation).

e Ett 48 miljoner punds kontrakt om koppar från Outokumpu till BICC.

e Wärtsiläs lågspolande sanitetskärl till USA.

e Alko-export till Kanada, Storbritannien och Mellersta Östern.

e Huhtamäki-produkter till Beatrice Foods, en stor matvarukedja.

dertecknas — hur göra?

Enklast vore förstås att få till stånd ett par tre jätteaffärer, och saken vore klar. Men just dessa mammutaffärer föds inte i en handvändning. De kan kräva månader, till och med år av underhandlingar, och därtill finns inte tid. Inte ens fastän dessa affärer kanske kunde leda till verkligt långvariga förbindelser som överstege kompensationerna många gånger om.

Om britterna åter väljer att plottra med mindre affärer kan de lyckas bättre och snabbare — men -hur få till stånd tillräckligt många på tillräckligt kort tid?

Nu pågår i vilket fall som helst ett unikt finländskt exportarbete på brittisk mark. Ett nät av helt nya agenter arbetar under ett slags finländskt ”försäljningskontor” av en omfattning som inte ens det största finländska företag kunde drömma om att sätta upp i ett av världens handelscentra.

Hela Hawkers marknadsföringsnät är i funktion. Regionala direktörer i Afrika, Mellanöstern, Nord- och Sydamerika. Underleverantörer till Hawk, tex Lucas, Dunlop, Vickers,

Sperry, Rolls Royce. Ett nätverk av Vänd 9

Utgiven i Forum nr 1977-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."