Han vill öka dialogen mellan företag och samhälle

av Patrik Harald Forum 2021-06, sida 14-16, 26.08.2021

Taggar: Personer: Dimitri Qvintus

Han vill öka dialogen mellan företag och samhälle

Att personer som jobbat på hög nivå inom poli väcker ofta kritik. Dim utbytet av folk mellan poli tiken hoppar över till näringslivet itri Qvi ntus, som har en sådan karriärväg bakom sig, tycker att tiken och privata sektorn tvärtom skulle få vara större.

“Det skulle öka förståelsen mellan samhällslivets olika delar”, säger han.

PATRIK HARALD TEXT x Efter nio hektiska år i maktens innersta kärna - senast som statsministerns specialmedarbetare - gick Dimitri Qvintus över till en karriär inom näringslivet. Sedan drygt ett år tillbaka är han chef för läkemedelsjätten Bayers finländska samhällsrelationer med uppgift att främja dialogen mellan bolaget och det omgivande samhället.

Qvintus är nöjd med karriärbytet.

”Jag älskade mitt gamla jobb och saknar människorna, men längtar inte tillbaka. Jag behövde se någonting annat för att utvecklas, få bredare perspektiv och ny kunskap. Och bättre möjlighet att bestämma mer över min tid, speciellt som nybliven pappa.”

Qvintus beskriver åren i politiken som otroligt intensiva, med ett tungt ansvar och långa arbetsdagar och -nätter. Stressen kulminerade 2019 med riksdagsval och regeringsbildning, EU-parlamentsval och Finlands EU-ordförandeskap. Dessutom hade dåvarande SDP-ordföranden Antti Rinne insjuknat strax före årsskiftet, vilket ökade Qvintus arbetsbörda ytterligare.

”I åtta månader jobbade jag nonstop utan en enda dag ledigt. Ibland blev det hundratimmars arbetsveckor.”

Sedan kom gränsen. Under EU-toppmötet i Brysseli juli 2019 insjuknade han i lunginflammation. Han tillbringade sex dygn på Mejlans sjukhus — en vistelse som trots hälsotillståndet kom att bli oförglömlig: Medpatienterna i rummet var nämligen inga mindre än Jörn Donner och Claes Andersson, båda borta i dag.

”Jag förstod snabbt att jag hade hamnat i en mycket speciell situation. Mängden erfarenhet och vishet i rummet var ofattbar och

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 6 202 tiden där gav mig väldigt mycket. Vi hade fina diskussioner om samhälle, politik och kultur. ”Clasw och jag ville se på Urheiluruutu, medan den tredje i rummet inte var så förtjust. Vi fick ändå se IFK:s match innan vi stängde av tv:n. Jag är evigt tacksam för de dygnen. “Större utbyte ökar förståelsen”. Att folk med insiderinformation och ett brett nätverk från politiken hoppar över till näringslivet brukar mötas av kritik. När Qvintus gjorde sitt karriärbyte hade han en tre månaders karenstid, och säger att det är ett bra sätt att undvika intressekonflikter. Tvärtemot kritikerna efterlyser Qvintus ett större utbyte av folk mellan politik, näringsliv och organisationsvärlden. Det skulle öka förståelsen mellan olika delar av samhällslivet, säger han.

”Politiken är en bubbla, men behöver inte vara det. Vi behöver mer dialog och interaktion mellan sektorerna. Ökad förståelse leder till bättre resultat. All vishet bor inte på Arkadiabacken, inte heller i Hagnäs eller på Södra Kajen.”

Enligt Qvintus får det inte vara så att politiken — eller näringslivet — blir ett fängelse.

”Politiken blir bättre om det finns människor där som också känner till den privata sektorn. Om jag någon gång återvänder till rikspolitiken skulle jag ha ett bredare perspektiv och vara bättre på dialog, och inte vilja bli en del av onödiga motsättningar.”

Finns det någraideologiska motsättningar för dig som socialdemokrat att jobba för ett internationellt storbolag ”Jag ser ingen konflikt här. Om det finns ett ord som definierar socialdemokratin så är de ”framåt’, att man tror på utveckling både för individen och för samhället. Jag har fått gratis utbildning från välfärdsstaten och har gett mitt bidrag genom att jobba i politiken. Att jag nu har det här jobbet är ett sätt för mig att utvecklas som individ, lära mig nya saker och samtidigt bygga ett bättre samhälle i min nya roll. Det stämmer bra överens med socialdemokratins idé.”

Men om vi tar en konkret fråga som bolagsskatten, ärstorbolagets intressen och socialdemokratinsidealförenliga på den här punkten ”I näringslivets intresse är i första hand en så förutsägbar miljö som möjligt, utan större överraskningar. Då kan företagen planera sina investeringar. Det är viktigt att minnas att sänkningen av samfundsskatten till nuvarande 20 procent var ett beslut av en socialdemokratisk finansminister. Och det var definitivt ett riktigt beslut som lett till att staten får mer intäkter. För mig har socialdemokratins idé aldrig varit att höja skatter så mycket som möjligt.”

När det gäller frågan om arbetskraftsinvandring har åtminstone delar av facket varit motsträvigt. Enligt Qvintus är det solklart att Finland behöver mera arbetskraft via invandring. Också här efterlyser han större dia10g mellan företagen och politikerna, eftersom företagen har stor kunskap om varför folk väljer att flytta till Finland för att jobba, och varför de inte gör det.

”I politiken överlag borde man oftare fråga varför inte”, i stället för ‘varför”. Att locka arbetskraft från utlandet är en sådan fråga.” Hur ska vi då locka utländska investeringar till Finland ”Finland är ett bra land att investera i. I stället för att fundera på varför Finland inte får tillräckligt med utländska investeringar, borde vi fokusera på vad som gör det värt att investera i Finland, och sedan satsa på de sakerna. Till dem hör definitivt utbildningen, att varje barn går i grundskola från klass ett till nio och får samma utbildning. Här var det oerhört vik tigt att höja läropliktsåldern så att andra stadiet, som de facto redan är grundnivån, blir en del av läroplikten.”

Qvintus pekar på att det under hans livstid har försvunnit över 600 000 jobb där det räckt med enbart grundskola. Sysselsättningsgraden bland dem som enbart har grundskoleutbildning är drygt 40 procent. Bland dem som

NILYOd YLYI

INTERVJU

DIMITRI QVINTUS

Född: 1987 i ldensalmii Norra Savolax. Flyttade till huvudstadsregionen som 5-åring.

Familj: Sambo och barn som föddes i slutet av februari.

Utbildning: Journalist. Karriär: Sedan 201 specialmedarbetare till ministrarna Maria Guzenina och Jutta Urpilainen samt tillriksdagens talman. Kommunikationsansvarig och politisk rådgivare åt SDP:s partiledare. Specialmedarbetare till statsministrarna Antti Rinne och Sanna Marin. Kolumnist i olika tidningar.

På fritiden: Musik och annan kultur, spelar piano och sjunger i Ylioppilaskunnan laulajat. Skri ver. Sport. “Älskar skogsarbete”.

IB Från sin tidi politiken har Dimitri Qvintus vänner ialla partier. I dag är han bekymrad över det hårdnande debattklimatet.

gått andra stadiet är andelen 75 procent, något som visar på betydelsen av utbildning.

Dimitri Qvintus säger att han under sin tid i politiken byggde upp nätverk till alla partier, också vänskapsrelationer till kolleger oavsett partitillhörighet. I dag är han bekymrad över det hårda debattklimatet.

”Många har glömt att politikens uppgift är

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 6 2021 | 15 |

EX att ställa sakfrågor och idéer mot varandra men aldrig människor. Politikens syfte får inte vara att försöka dra mattan under motståndarnas fötter. Genom att diskutera olika åsikter ökar man förståelsen för hur motparten tänker och kan sedan enas i en kompromiss. Om man ser på samhället bara ur sin egen synvinkel finns det alltid aspekter man missar. ”

Qvintus är född i en helfinsk miljö i Idensalmi i Savolax. Hans morföräldrar evakuerades från Suistamo i Karelen under kriget. När Dimitri var fem flyttade familjen till huvudstadsregionen.

Som 14—-15-åring kom Qvintus i kontakt med svenska språket via fotbollen i Kyrkslätt. La NILYOd YLvI

I Dimitri Qvintus som är uppvuxen i en helfinsk miljö blev i tonåren tvåspråkig via fotbolle i Kyrkslätt. “Det skedde genom ett aktivt val, hemifrån hade jag fått en nyfikenhet att lära mig nya saker gets språk var finska, men nästan hälften av spelarna var svensk- eller tvåspråkiga.

”Jag vet inte hur jag var så smart, men jag började värma upp med de svenskspråkiga, lyssnade och lärde mig mer och mer. Så småningom kunde jag delta i samtalen. Jag blev tvåspråkig genom ett aktivt val. Hemifrån hade jag fått en nyfikenhet att lära mig nya saker.”

Qvintus, som i offentligheten ofta tagit ställning för svenska språket, belönades i fjol höstas med Folktingets förtjänstmedalj. De senaste sju åren har hemspråket med sambon varit svenska, men efter att paret fick barn i slutet av februari är familjen tvåspråkig, där respektive förälder talar sitt modersmål med barnet.

Qvintus är utbildad journalist och blev medlem i SDP först när han 2011 fick erbjudande om att jobba som specialmedarbetare åt omsorgsminister Maria Guzenina. Han hade dock röstat socialdemokratiskt redan tidigare.

”Min morfar var en Vennamos man, stark anhängare av Landsbygdspartiet, och i släkten finns många centerpartister. Mina föräldrar var inte politiskt aktiva, men jag har uppfostrats att stå på den svagares sida och är en stark anhängare av välfärdsstaten och allas lika förutsättningar. | 16 | AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 6 202 en BAYER = Multinationellt läkemedels- och kemiföretag, grundat i Tyskland 1863. Huvudkontor i Leverkusen. Koncernen är verksam i 87 länder. = Över 100 o00 anställda globalt, varav drygt 1000 i Finland. Produktion och produktutveckling i Åbo. I Esbo finns Bayers nordiska huvudkontor. = EndelavBayers finländska rötter finns i läkemedelsföretaget Leiras somursprungligen hörde till Huhtamäki.

IB Vid Bayers Åbofabrik tillverkas ett av bolagets mest sålda receptbelagda läkemedel.

Bayer i investerar stort i Åbo

Läkemedelsjätten Bayer investerar 250 miljoner euro i en ny fabrik i Åbo och i modernisering av den gamla. “Det här bekräftar att Finland är ett bra land att investera i’ säger

Dimitri Qvintus.

PATRIK HARALD TEXT x Det var i juni Bayer presenterade sin storsatsning. Den nya fabriken, som enligt planerna ska vara klar 2025, blir en av de modernaste i sitt slag och kommer att ha en i hög grad av automation.

Fabriken byggs i en av Bayers befintliga byggnader i Åbostadsdelen Artukais, där företaget är verksamt sedan flera decennier. Nuvarande anläggning startade på 1960-talet, och den behöver nu moderniseras för att uppfylla samma krav som den nya fabriken.

Åboenhetens framgångsprodukt är långtidsverkande preventivmedel tillverkade med polymerbaserad teknik. Produkten är Bayer-koncernens tredje mest sålda receptbelagda läkemedel i världen och exporteras till mer än 130 länder.

Den senaste 250 miljoner euros investeringen ska garantera att Bayer kan svara mot en framtida ökad efterfrågan på bolagets preventivmedel.

”Åbo och Finland har en avgörande roll i Bayers globala hållbarhetsmål att erbjuda moderna preventivmedel till hundra miljo ner kvinnor i låg- och medelinkomstländer före 2030”, säger Dimitri Qvintus, chef för Bayers finländska samhällsrelationer.

Det här är ett konkret exempel där Qvintus upprätthåller dialog med det finländska samhället. Han säger att Bayers och Finlands mål stämmer väl överens på den här punkten.

Investerar trots pandemin. Totalt jobbar över 1000 personer vid Bayers enheter i Åbo och Esbo, där bolagets nordiska huvudkontor finns. Värdet av Bayers export från Finland ligger på cirka 1,2 miljarder euro per år - en summa som brukar ge bolaget en hög placering på listan över landets största skattebetalare. Enligt Qvintus har bolaget sedan 2011 betalat över en miljard euroisamfundsskatt iFinland.

”Trots coronapandemin anställde vi cirka 150 personer i fjol, och i år har vi anställt 50. Den nya investeringen bekräftar det vi sagt många gånger, att Finland är ett bra land att investera i”, säger Qvintus.

HAHA HINIOH

Utgiven i Forum nr 2021-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."