Utgiven i Forum nr 1994-06

Handelsfartyg i ”nytrafik” genom Nordostpassagen?

av Jan-Erik Jansson Forum 1994-06, sida 24, 28.04.1994

Taggar: Teman: handelsfartyg

MN Ovan: ERS-1:s markMN station i Kiruna sänder information från satelliten till Nansensentret.

Till vänster: ESA-satelliten ERS-1 ligger i bana på 785 km höjd och gör sitt varv på 100 minuter. (Foto: ESA)

Handelstartyg i “nytrafik” genom Nordostpassagen?

Jan-Erik Jansso amhällena vid den nordsibirisk kusten och flodmynningarn där försörjs från Murmansk med ryska fartyg och ryska isbrytare — med tidtals stora svårigheter. Waärtsiläs Helsingforsvarv profiterade på sin tid på detta genom att bygga ett stort antal olika stora och delvis grundgående isbrytare som kunde assistera de ryska fartygen.

Störst var de två atomdrivna isbrytarna i TAIMYR-klassen, men i Leningrad byggdes bla. fem atomisbrytare med 75 000 hk propellereffekt. För assistans av utländska handelsfartyg ställdes dessa emellertid inte till förfogande, och politiskt hävdade Sovjetunionen att Nordostpassagen inte var internationellt farvatten.

De förändrade politiska förhållandena har åter ökat intresset för denna mycket kortare farled från Europa til t.ex. Japan om bara de fysiska och navigatoriska problemen kan bemästras,

N en med satellithjälp

Lloyd’s Registers tidskrift 100A1 rap orterade nyligen om det första utändska fartyget som gått genom Nordostpassagen över 70 år efter Amundsens resa 1918-20. Det var fråga om det franska polarforskningsfartyget L’Astrolabe, som gjorde resan Murmansk-Hakodate i Japan under den “lättaste” tiden av året, nämligen augusti.

Resan krävde isbrytareskort vid tre tillfällen, varav ett under en hel dag. I övrigt tydde man sig till satellitinformation av isläget med ESAS satellit ERS-1.

LRSNSPNERNEN äs Satellitstöd kan vara den tekniska handräckning en ny trafik genom Nordostpassagen kräver. ERS-bilden visar en issituation: uppe t.v. kan man se en isbrytares ränna ungefär parallellt med kusten. (Foto: ESA)

Denna är utrustad med SAR (Synthetic Aperture Radar), som ger precisa bilder av havsisen oberoende av vädret och tiden på dygnet.

SAR-ruta på 5 x 5 km

ERS-1 går i cirkelformad bana runt" jorden på 785 km höjd. Ett varv tar 100 minuter. och under denna tid fungerade SAR 10 minuter och täckte ett område på 5 x 5 km.

Markstationerna i Kiruna, Tromsö och Fairbanks (Alaska) användes. Därifrån sändes informationen till Nansensentret i Bergen för analys av experter, och inom tre timmar med telefax via Inmarsat ned till fartyget. Satellitbilden visar en situation, och uppe till vänster kan man se en isbrytares ränna ungefär parallellt med kusten.

Hälften kortare rutt

L’Astrolabes resa kan betraktas som ett första försök att med utnyttjande av Nordostpassagen reducera sjövägen från Europa till Japan till hälften — eller cirka 6 000 nautiska mil. Trafik åretrunt förefaller skribenten omöjlig. men också sommartid med assistansvilliga isbrytare tar resan sannolikt längre tid än via Suezkanalen. Mycket återstår ännu att utreda. =E =E

Fax

Tel. Vikby industriområde 961-3444 55 e Helhetskunnande inom transport i Norden och Europ e Snart 30 års erfarenhet av Nordnorge

Stort urval thermobilar

KAÄLOTTI

UOLINTA eSPEDITIO 961-3444 550

Vanda filial 90-8702 64 90-8702 65 24

Utgiven i Forum nr 1994-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."