Utgiven i Forum nr 1993-02

Hanken lanserar HyperFinans

av Fredrik Nars Forum 1993-02, sida 18, 18.02.1993

Taggar: Organisationer: Svenska handelshögskolan

Hanken lanserar HyperFinans

Fredrik Nar yperFinans är ett finansieringsspel på Macintosh i vilket spelaren tar sig an rollen som finansieringschef. Målet med spelet är att spelaren med hjälp av olika finansiella instrument skall skapa en så hög aktiekurs som möjligt för ett fiktivt företag. Genom användning av lån, bankcertifikat, terminer, optioner och swappar skall han skapa en finansiell strategi för företaget. — Meningen med spelet är att på ett stimulerande sätt lära deltagarna hur de finasieringsinstrument som dag existerar kan utnyttjas för att befrämja företagets internationella verksamhet, säger Tom Berglund, hjärnan bakom projektet och professor i nationalekonomi vid Svenska handelshögskolan.

Från teori till praktik

Spelet, som sedan hösten 1990 utvecklats av en arbetsgrupp vid Hankens forskningsinstitut i Helsingfors, fick sin början 1988 av att professor Tom Berglund kom på idén — Efter att själv ha programmerat

Bildrutor ur HyperFinans-spelet. Spelaren köper och säljer finansiella instrument och försöker maximera företagets värde.

18

Vet du hur du kan använda dig av en swap? Eller hur du kan skydda dig mot räntefluktuationer med en termin? Vad blir skillnaden om du tar ett lån till fast eller rörlig ränta? Dessa är saker som man konfronteras med då man spelar finansieringsspelet HyperFinans, det första helt datoriserade finansieringsspelet på svenska.

några mindre undervisningstillämpningar med Hypercard-programmet för Apple Macintosh insåg jag vilka möjligheter programmet gav till att konstruera Järorika och samtidigt lätttillgängliga spel för undervisningsbruk, till relativt små kostnader. Det här är en enorm fördel. Ett spel hör nämligen till de effektivaste sätten att överbrygga den klyfta som lätt upplevs råda mellan den teori som undervisas vid högskolorna och den verklighet man möter när man börjar jobba med de här sakerna i praktiken:

Vem har den bästa finansieringsavdelningen?

Arbetsgruppen beräknar att HyperFinans kommer att vara klart att lanseras för utomstående denna vår. Spelet kommer att erbjudas högskolor, institut och företag som sysslar med finansiell ekonomi. I Sverige finns det planer på att lansera HyperFinans så att olika företag tävlar med varandra. Då får verkliga finansieringsavdelninga fortsättning på sid 26

Bilden uppe till vänster. Arbetsgruppen bakom HyperFinans-spelet. Fr.h.: Tom Berglund, Mikael Fast, Oskar Helling, Kaj Hedvall, Anders Löflund.

Utgiven i Forum nr 1993-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."