Utgiven i Forum nr 1977-03

Hankens studentkår jubilerar

av I J Forum 1977-03, sida 19, 23.02.1977

Taggar: Organisationer: Svenska handelshögskolan

Hankens studentkår jubilera ”Vårt förhållande till högskolan och näringslivet är gott.” Så deklarerar den 50-årsjubilerande studentkåren vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors.

y—»” — Vi klarar 50-årsfesten med gäster, festligheter och historik helt utan lån, säger kårordföranden Roger Seege. Största tacken för det här går till näringslivet.

Kåren har dragit olika slag av kampanjer för att uppmobilisera pengar. Största delen har kommit från försäljningen av brevpressar i glas, döpta till ”Elmeta” efter det gamla bokföringskompendiet.

Att kåren klarar sitt jubileum ekonomiskt såpass bra är desto mera glädjande som den åkte på en ordentlig skattesrnäll här för något år sedan, Nu är ekonomin på fötter igen. Kårens omsättning har på två år mer än fördubblats. 60 procent av intäkterna kommer av höjda kåravgifter. — Men om man läser 4—5 ämnen på ett år så får man hela kåravgiften tillbaka, påpekar kårens skattmästare Michael RammSchmidt.

Några styrelsemedlemmar från Svenska Handelshögskolans Studentkår g styrelse samlade i styrelserummet i Casa Academica. Fr v kårens skattmästare Michael Ramm-Schmidt, generalsekreteraren Christer Eklund, viceordförande Klaus B er ner och kårordföranden Roger 5 ee ge. — Studentkåren saknar officiell status i högskolans förvaltning, säger Christer Eklund. Studenterna är representerade i de olika organen bara i egenskap av enskilda studerande. Det finns ett stort behov av en koordi- nerande instans, Ännu detta år hoppas kåren kunna anställa en ombudsman och målet är att skapa en gemensam kårpolitik.

Ett nytt drag i kårens verksamhet är nämligen ökad social service till studenterna. Gamla kompendier säljs fördelaktigt. Kalkylatorer lånas u gratis för tentamina (ett inkurant lager har fåtts som donation). Skrivmaskiner hyrs ut för en mark i tim forts på sid 26

O-900 Omasa RA kvst OCFRLtse BIURO FN NV OR ALB RAD SYROR He OORAQet RA HERA FO OD MKA KAR FRI VO RAP FÖRA VA

Nu lönar det sig att picka upp varj sparvänlig kopieringstips:

Varför Rank Xerox-systernet spar mest tid. Och pengar!

RANK XEROX — gpesseesemensnnn Öm

Studera noga hela Rank Xerox-systemet. Då finner d det kopieringssätt som är mest ekonomiskt just för dig.

RANIK XEROX

FORUM 3/7 19

Utgiven i Forum nr 1977-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."