Utgiven i Forum nr 2020-04

Här görs mat av luf

av Patrik Harald Forum 2020-04, sida 14-15, 07.05.2020

Taggar: Teman: mat

Med sitt nya protein ser Solar Foods en möjlighet att koppla loss matproduktion från jordbruket. Proteinet, som görs av luft, el och en mikrob, kan tillverkas lika bra i öknen som i arktiska områden. 

I en blank ståltank – eller en bioreaktor – i pilotanläggningen i Esbo tillverkar Solar Foods ungefär ett kilo protein i dygnet. Metoden kallas gasfermentering och påminner enligt vd Pasi Vainikka om en bryggningsprocess.

”Vid bryggning av öl och vin fermenteras socker med hjälp av jäst i ett jäskärl. Vi gör lite på samma sätt, men matar vår mikroorganism med koldioxid och väte.”

Företagets slogan lyder ”Food out of thin air” vilket enligt Vainikka är sant till 95 procent – förutom de råvaror som tas ur luften behöver mikroorganismen också små mängder av en rad näringsämnen.

I bioreaktorn växer och delar sig mikroorganismen och bildar en grumlig lösning, biomassa, som regelbundet avlägsnas och torkas. Samtidigt tillförs mer koldioxid och väte. Processen fortgår kontinuerligt.

Effektiv matproduktion. När biomassan torkats är slutprodukten ett pulver med en proteinhalt på 65 procent. Resten är kolhydrater, fett och mineraler. Till sin sammansättning är produkten, som går under varumärket Solein, ganska identisk med soja. Smaken beskrivs som relativt neutral och konsistensen som grovmalet vetemjöl. Pasi Vainikka liknar proteinet vid ett kosttillskott som kan blandas till exempel i en växtbaserad smoothie, yoghurt, pannkakor eller vegetariska köttersättare.

Det är Solar Foods team som har upptäckt och patenterat den encelliga mikroorganismen – exakt var den har hittats vill Vainikka inte avslöja, men det är hur som helst i Finland. Enligt Vainikka är mikrober, celler som är cirka 2 mikrometer, en ganska oupptäckt värld och en outnyttjad naturresurs.

”Vi tror att vår mikrob är bäst för just det här ändamålet, medan andra mikrober kunde användas för andra saker.”

Patrik Harald text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2020-04

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."