Utgiven i Forum nr 1997-06

Hartwall och Pripps-ägda Baltic Beverages Holding: Växer genom köp och ökat öldrickande

av Fredrik Nars Forum 1997-06, sida 33, 16.06.1997

Taggar: Bolag: Hartwall

JHPikuy, 5 ”unskäxer geno altic Beverages Holding, BBH, har kallats en strategisk fullträff. ”BBH är ett mycket bra koncept, och man har bara sett början ännu”, säger en analytiker som följt med företaget. BBH äger idag sju bryggerier i Baltikum, Ryssland och Ukraina.

BBH:s strategi har gått ut på att göra investeringar i bryggerier som varit marknadsledare i forna planekonomiländer mot att bolaget fått en ägarandel och behållit lokal ledning. BBH har en ägarandel på 30-86 procent i bryggerierna. Det har visat sig vara en bättre strategi än att grunda nya helägda bryggerier med utländsk ledning och nyanställd personal, vilket antagligen multinationella jättar gjort. Alla är marknadsledare, förutom Kalnapils som är nummer två i Litauen. Alla har varit s.k. “friendly takeovers’, fall där ledningen och ägarna frivilligt sålt en del av sitt företag.

Först begav sig BBH till Baltikum, sedan längre bort till Ryssland och Ukraina. Sedan Saku-bryggeriet i Estland förvärvades 1991 har sex bryggerier köpts: Aldaris i Riga 1992, Baltika i S:t Petersburg 1993, Kalnapils i Panevezys i Litauen 1994, Yarpivo i Ryssland, Slavutich i Ukraina och Taopin i Ryssland 1997. Enligt Hartwall är alla BBH:s bryggerier klart lönsamma.

Hot: varierande accis

Då Forum besöker Aldaris-bryggeriet utanför Riga berättar informationschef Ketija Fogele att Aldaris enbart har anställt lokal befolkning och att Pripps och Hartwall har fungerat som konsulter främst i teknisk assistans och marknadsföring.

Aldaris har idag 57 procent av ölmarknaden i Lettland och säljer närmare 40 miljoner liter öl. Bolaget omsatte närmare 13 miljoner Lats (ca 110 Mmk) förra året. Totalt omsatte BBH ca I mrd mk 1996.

Fogele ser som Aldaris största hot statens accisskatt som ändrats fram

FORUM NR 6/97

Vemd Hartwall och Pripps-ägda Baltic Beverages Holding köp och ökat öldrickande

EN AV DE STÖRSTA NORDISKA FÖRETAGSSATSNINGARNA I BALTIKUM OCH RYSSLAND, BALTIC BEVERAGES HOLDING, FÅR NY VD OCH FORTSÄTTER ATT VÄXA.

och tillbaka. Vid årsskiftet höjdes plötsligt accisen kraftigt. Då staten insåg sitt misstag sänktes den igen, men blev på en högre nivå än innan höjningen.

BBH:s framgång har byggt på att ge redan existerande bryggerier kapital och kunnande - samtidigt som man behållit den lokala ledningen som dessutom fått äga en del av företaget Aldaris ägs t.ex. till 23 procent av ledningen.

Ketija Fogele tror att Aldaris kan börs listas om 2-3 år. Estniska bryggeriet Saku är redan noterat på Tallinnbörsen.

En annan av hörnstenarna i BBH:s strategi är att människor föredrar att dricka lokalt öl. Då dessutom ölkonsumtionen hela tiden ökar i Baltikum och Ryssland har BBH trumf på hand. Enligt BBH:s årsberättelse är ölkonsumtionen i Ryssland hälften av den nivå den var för tio år sedan.

Ramm-Schmidt efterträder Therman

I oktober tar Christian Ramm-Schmidt över som VD för BBH. Han efterträder Henrik Therman som varit VD sedan början av 1990. Ramm-Schmidt är för närvarande VD för Fazers konfektyrverksamhet:

BALTIKA ÄR STÖRST HOS BBH Försäljningsvolym i milj. liter för BBH:s bryggerier 1996 Ss milj. > liter FE 3 3 2007 179 3 5 FS i oh frfrsé SFSF a 100 83 5 kd KS 75 2 2 F VV 60 i 50 2 I i 0 FT i

Bryggeriet Baltika, som befinner stg i närheten av S:t Petersburg, är Rysslands största bryggeri. Öbnärket är större än t.ex, Hartwalls egna Lapin Kulta. Lettiska Aldaris sålde 40 miljoner liter 1996.

Nästa böst får Christian Ramm-Schmidt bläddra I det lettiska bryggeriet Aldaris’ åvrsberättelse åtskilliga gånge ”Jag har gått i god skola, Fazer är ju bland landets starkaste varumärken”. Och att arbeta med varumärken kommer att behövas, det är vad som anger BBH:s framgång på lång sikt.

Han vill inte i detta skede ge några programförklaringar eftersom han inte börjat med jobbet ännu, men räknar upp en mängd beröringspunkter melan sitt nuvarande jobb och VD-skapet på BBH ”På Fazer har jag jobbat med livsmedelsprodukter som haft en ledande marknadsposition med hög kvalitet och varit starka varumärken, Dessutom har jag arbetat med att knyta ihop lokala företagsstrukturer till en större fungerande helhet, vilket även blir min uppgift på BBH”.

Hans vänner brukar avundsjukt säga att han levt ett gott liv: först jobbade han med choklad och sötsaker - nu fortsätter han med öl. Och det är kanske inte så dåligt valt. Förutom att Ramm-Schmidt säger att han tycker om produkterna, har det visat sig att de alltid går åt. Erfarenheten har visat att oberoende av konjunkturläget äter människor choklad och dricker öl.

Ramm-Schmidt säger att BBH ser sig om efter nyförvärv. Snart växer sig BBH större än moderbolaget Hartwall. FN/Riga-H:fors 3

Utgiven i Forum nr 1997-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."