Utgiven i Forum nr 2009-03

Herschel och planck ska ge nya svar

av Ragnhild Artimo Forum 2009-03, sida 42, 26.03.2009

Taggar: Teman: rymden

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2089

VETENSKAP

STÖRSTA RYMDTELESKOPET.

Meden 3,5 meter stor primärspegelär Herschelstörre än Hubble. Herschel ska göra observationer inom våglängdsområden som inte tidigare undersökt - och se längre tillbaka’ än någonsin hittills.

Herschel och Planck ska ge nya svar

RAGNHILD ARTIMO ESA ska om några veckor skjuta upp två rymdobservatorier, HERSCHEL och PLANCK, i bana i Lagrangepunkt 2 (L2), 1,5 miljoner kilometer från jorden sett från solen. Uppskjutningen var insatt för 16 april, men teknisk kontroll i rymdcentret i Kourou har senarelagt den. ESA vill inte ta några risker med projekten som har en prislapp på runt 1,7 miljarder euro.

sg nom att med större precision mäta temperaturskillnader, anisotropier, i den kosmiska mikrovågsbakgrundsstrålningen (CMB). Man har hittills lyckats fastställa att dess temperatur i genomsnitt är 2,726 kelvin (grader över absoluta nollpunkten), och temperaturvariationerna uppåt eller neråt ger indikationer på bland annat koncentrationer av materie. Plancks 1,5 meters teleskop fokuserar strålningen från universum till ultrakänsliga detektorer som kan registrera skillnader på några miljondels grader.

Planck väntas ge svar på flera centrala kos Hur stjärnor föds. Herschel ska se det osynliga: synliga våglängder är till stor del avbetade, och ny kasmologisk information är sannolikare nedanför infrarött, i submillimeterområdet. Her- molagiska frågor schels våglängdsområde är 60-640 pm (mikro- » Fortsätter världsalltet att expandera eller meter, mikron). Det betyder att teleskopet kan miska sammansättningen hos stjärnor, planeter kollapsar det till slut i’Stora Krossen’ “se” ini och rätt igenom stoftmoln, som kan dölja och andra himlakroppar. Ett fokusområde är att » Hur är mörk materie beskaffad objekt som blir oupptäckta i synliga våglängder. studera de kemiska processerna hos gaser och » Vad är mörk energi (en hypotetisk energiform

Herschel ‘ser’ outforskade våglängdsområden dammpartiklar som ännu inte har bundits i stjär- man kopplat till universums accelererande ex som faller mellan teleskop på jorden och tidiga- nor och planeter. Herschel beräknas vara opera- — pansion) re uppsända rymdteleskop. tiv iminst tre år. Dessutom ska Planck leta efter gravitationsHerschel väntas ge nya data om hur stjär- vågor som beräknas ha uppstått i universums ti nor och galaxer formats och utvecklats i det ti- Kosmologisk klimpsoppa. Planck ska ge nog- digaste expansionsskede.

diga universum, och hur de växelverkar med det grannare data om universums tillblivelse, ålder Planck ska utföra dessa mätningar och ob interstellära mediet, samt uppgifter om denke- och struktur än COBE 1992 och WMAP 2003, ge- — servationer under minst 15 månader.

Utgiven i Forum nr 2009-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."