Utgiven i Forum nr 1981-03

Hjälp studenterna att blåsa liv i teorierna!

av Maria Planting Forum 1981-03, sida 31, 18.02.1981

Taggar: Teman: studerande

SEFEs kampanj:

Hjäl st denterna at blåsa liv I teorierna 6000 ekonomiestuderande vid landets högskolor förbereder sig just nu på att sätta igång med att blåsa liv i teorierna. I klartext betyder det att de söker praktikantjobb — främst gäller det för sommarmånaderna, men också längre praktikperioder är eftertraktade.

e ”Blås liv i teorierna” är mottot för Finlands — Ekonomförbunds (SEFEs) landsomfattande drive som syftar till att finna och förmedla praktikantplatser åt så många ekonomiestuderande som möjligt.

De flesta ekonomiestuderande som i år söker praktikantjobb studerar enligt det nya studiesystemet. Obligatorikt praktik känner inte systemet till — men det gör de studerande minsann själva. Alternativet ”fältstudier” — som praktiken enligt förordningarna kan ersättas med — är inte attraktivt, anser man på studenthåll. Praktik vill de allra flesta ha. både för att blåsa liv i teorierna och för att redan under studietiden få in foten på arbetsmarknaden. Och — ick att förglömma — för att dryga ut studielånen.

– En ändamålsenlig sommarpraktik måste anses vara en synnerligen god investering, såväl ur den studerandes som ur näringslivets och ur samhällets synpunkt, framhåller SEFEs I viceordförande Göran Åhman, som också beklagar att den nya ekonomexamen inte förutsätter någon obligatorisk praktik.

— Det är fortfarande minst lika viktigt som förut att bereda ekonomiestuderandena praktikmöjligheter, kanske ännu viktigare, så att de nya ekonomerna inte endast har teoretiska kunskaper bakom sig då de träder i närimgslivets tjänst, poängterar han.

Sju högskolor

SEFE genomförde en likadan kapanj i fjol. Då var målet satt på tusen praktikplatser och man fick åtminstone fyrahundra. Sannolikt var den verkliga siffran högre, många av platserna kom till SEFEs kännedom så sent — 1 slutet av maj eller i juni — att ingen förutseende ekonomiestuderande mera satt och väntade på plats via SEFE. utan hade gått ut för att själv finna sig praktik.

I år deltar de sju nedannämnda högskolorna i kampanjen. dvs en mer än i fjol. Den nya är Tammerfors univer Följande tar emot anmälningar om lediga praktikanteller arbetsplatser för ekonomiestuderande:

Finlands Ekonomförbund (SEFE)

Helsingfors: Svenska handelshögskolans Studentkår

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Åbo 907144 41 90/409 272 90/440 406

Merkantila klubben (ekonomiestuderande vid ekonomisk statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi)

Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta

Vasa: Vaasan korkeakoulun ylioppilaskunta

Jyväskylä:

Jyväskylän yliopiston taloustieteen opiskelijat, Pörssi ry

Tammerfors:

Tampereen yliopiston taloustieteen opiskelijat, Boom 921/ 16 252 921/ 2112 961/118 81 9417 17 99 931/111 887

Studentkårernas närmaste samarbetsorgan är sålunda Helsingfors, Åbo, Vasa, Tarnmerfors och Jyväskylä arbetskraftsbyråer.

FORUM 3/8 sitet. SEFEs arbetsplatsförmedling sker med specialtillstånd från arbetskraftsministeriet som tillåter förbundet att förmedla arbetsplatser och praktikantplatser åt sina medlemmar.

Förfarandet är enkelt för de företag som kan erbjuda praktik åt studerande: Ett enda telefonsamtal till SEFE eller viken som helst av de deltagande högskolorna är nog, och företaget får givetvis själv diktera vilka kunskaper och färdigheter som krävs av prospektiva praktikanter. Praktikantförmedlingen är helt gratis för företagen.

Krav som arbetsgivaren kan ställa gäller tex antal studieår. studieinriktning, speciella färdigheter och kunskaper, språkkunskaper mm.

Då ett företag meddelar om en ledig praktikantplats till någon av högskolorna. förmedlar denna direkt informationen till SEFE som i sin tur distribuerar samma information till alla övriga deltagande högskolor. Varja vecka följs informationen upp — vika platser är ännu lediga, vilka är redan fyllda…

7000 brev

I dagarna sänds 7000 brev ut till olika företag runt om ilandet. SEFE strävar att råda bot på åtminstone en av de mindre lyckade erfarenheterna från i fjol -— nämligen den. att arbetsplatserna var starkt koncentrerade i Helsingforsregionen. Hela 87 procent av de förmedlade platserna fanns i huvudstadsregionen och nu försöker man få till stånd en bättre regional spridning. Det måste ju behövas semestervikarier också i andra delar av landet. eller hur?

Från studenthåll har speciellt ett önskemål uttryckts som gäller arten av praktikantjobb. Fler kvalificerande arbetsuppgifter står på önskelistan — de flesta praktikanter har ju studerat mer än ett år och kan klara av också invecklade arbetsuppgifter med heder. Ekonomiestuderandena får den högsta ekonomiska undervisningen i vårt land — de är kunniga redan under praktiktiden.

Praktikarbete kan vara en början till ett längre arbetsförhållande efter slutförda studier. Det är en investering för företaget och samtidigt det första trappsteget i yrkeskarriären för den studerande.

Maria Plantin 31

Utgiven i Forum nr 1981-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."