”Hjälteförvaltaren är en myt”

av Torsten Fagerholm Forum 2014-05, sida 07, 22.05.2014

Taggar: Personer: Martin Paasi

“Hjälteförvaltaren är en myt”

Nordnet tävlar med storbankerna om sparkunder. Ni ställer er kritiskt till aktiv förvaltning? “Högre kostnader köper inget mervärde i förmögenhetsförvaltning. Kostnaderna växer, ränta på ränta. Det gör en massiv skillnad i slutändan. En differens på o,5 procent i förvaltningsavgift kan ge en 17 procents skillnad i avkastningen på 35 års sikt. Avgifter utgör ett så stort sänke på sikt att ett eventuellt mervärde från aktiva placeringsbeslut inte kan kompensera för kostnadsökningen. Det lönar sig alltid för kunden att minimera kostnaderna och leva länge med sina investeringar. Allt handlar om tålamod, disciplin och långsiktighet. Det finns inga surrogat?

Hur övervinna det industriella motståndet mot akademiska fakta, som visar att kunden förlorar på att punga ut för dyra tjänster “Vi villtro att vi kan bli rika fort. Vi vill tro dem som lovar göra detta möjligt för oss. Människor är inte dumma, men finansiella aktörer spelar på våra känslor och maximerar sin egen avkastning på vår bekostnad. Karusellen fortsätter så länge kunderna inte förstår att ställa rätt frågor, och kräva rätt saker”

Varför är beteendet så djupt rotat hos konsumenter “Kunder vänder sig till proffs för att få svar, och proffsen ger svar som gynnar dem själva. Jämfört med Sverige råder det en klart lägre kunskapsnivå i Finland om sparande och finansiella produkter. Vi känner inte till rätt saker. I Sverige går media fränt åt finansbranschen och hänger ut förvaltare som uppbär höga kostnader. Det är en oundviklig naturlag att höga kostnader gör det svårt att slå marknaden. Botemedlet är lägre kostnader, till exempel via indexfonder”

Finländare betalar snällt och lydigt, medan svenskar ställer bankmännen mot väggen? “En övergripande folkutbildning behövs. Finländares finansiella allmänbildning bör höjas. Börja med att läsa John C. Bagles verk Common Sense on Mutual Funds. Det är omruskande information som öppnar läsarens ögon för saker man inte villtro?

EXPERTKOMMENTATOR.

rek

Vad är en kostnadseffektiv förvaltningsavgift “Allting under 0,5 procent är rimligt. Däremot kan mindre delar av portföljen ligga i aktiva och dyrare men långsiktiga portföljer, exempelvis fonder Är hjälteförvaltaren en myt? Hur skilja mellan kompetens och lyckosam timing, alltså spekulation “Gårdagens vinnare är praktiskt taget alltid framtidens förlorare. Att hitta rätt bland fonder är ännu svårare än att på egen hand sila fram rätt aktier och bolag. Visst finns det undantag, kanske fem procent av förvaltarna, till exempel Warren Buffett och Anders Oldenburg. Man känner igen dem på långsiktiga beslut, låg omsättning, alltså insikten att hög aktivitet ger motvind, samt att de skiter i index. Kortsiktig aktiehandel kan inte förutspås, slumpen styr. Det gäller att vänta ut chockerna, låta bli att köpa hög värderade bolag, och att undvika paniksäljande. Tålamod och långsiktighet är dygder. Förvaltare bör främst vara intresserade av att hitta rätt bolag. Pengar är ett sekundärt mål, en måttstock?

Agerar finansmedier som cheerleaders, som hejar på bubblor vid uppgång och späder på svartsyn vid krascher “Det är ett globalt problem. Därför klarar sig proffsiga familjebolag ofta väl, de kan strunta i trender. De blir inte hjärntvättade, de flyger under radarn och kan ta långsiktiga beslut”

Var hägrar nästa bubbla ”Finans- och skuldkrisen är på gång ännu i EU, men upplevs inte som akut. Det är tack vare sedelpressen. Man försöker printa sig ur krisen, vilket påminner om önsketänkande. EU har inte tagit itu med de egentliga problemen. De politiskarealiteterna hämmar de rätta åtgärderna. De politiska och fiskala besluten som behövs för attröja upp - de saknas. Flera banker balansräkningar (utanför Norden) innehåller många dåliga värden. Vi får kanske se ett tätare flöde med banker som skriver ned betydande värden på sina riskvägda fordringar inför hösten, då ECB går igenom balansposterna och synar kvalitén på 130 storbankers tillgångar. Detta kan leda till resultatförsämringar i kombination med akuta rekapitaliseringsbehov. USA har varit bättre än EU på att röja upp, det ligger väl i den amerikanska kulturen att ta tag i problem. Den politiska dynamiken i EU är komplicerad “Put your money where your mouth is’ - så lyder ett trovärdighetsmått inom finansbranschen. I vilka korgar ligger dina ägg “Det avslöjar jag inom kort. Det får bli en cliffhanger för stunden. Överlag tror Nordnet på transparens. Placeringsrådgivare skall inte kunna dölja sina misslyckanden, eller framgång ar heller, för den delen. Konsumenten bör kunna följa med hur portföljallokeringen utvecklas och förändras. Socialt investerande ger transparens som kan få en stor genomslagskraft inom förmögenhetsförvaltning. Snart finns det ingenstans att gömma sig” m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 52014

Utgiven i Forum nr 2014-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."