Utgiven i Forum nr 1986-01

Hjulet uppfunnet?

av Claus Laurén Forum 1986-01, sida 16, 23.01.1986

Taggar: Bolag: Mecanum Teman: innovation

Hjulet som också kan rulla i sidled. Hjulet var alltså ännu inte uppfunnet…

Tansportroboten som saknar svängradie och är krocksäker. Trucken är försedd med Mecanums hjulinnovation.

Hjulet so rullar sidled

Vad vi i dag ser av styrteknik, artificiell intelligens och robotik, är bara början — cybernetikens blöjålder. På Tekniska Mässan i Stockholm visades bland annat robotik — en ständigt förfinad, alltmer avancerad och självstyrande Cad-Cam-teknologi. Reflexionen infinner sig ganska osökt: människan arbetar envist och målmedvetet på att göra sig själv överflödig.

skepp Ergo Control visar att robottek niken inte längre är någonting, som enbart förbehålles tungviktarna inom industrin. I det här fallet är det inte alldeles oegentligt att tala om en foölkrobot. Det handlar om en relativt billig och liten maskin med stor funktionspotential.

Förutom att Ergo förefaller att ha ett gott arbetsregister, har den sin stora styrka i själva programmeringsproceduren. Denna är nämligen mycket enkel och kräver ingen expertkunskap. Arbetsläget matas in som funktioner av tre axlar, X, Y och Z, och därtill finns en underfunktion F, som styr det arbete som skall utföras. Programmeringen av axlarna sker genom att de önskade lägena helt enkelt ställs in manuellt.

Då det gäller tunga maskiner kan noteras, att danska Tectrade har gjort en ordentlig marknadsföringsblamage i samband med Tekniska Mässan. Sådant händer — men det är alltid en smula pinsamt för den skyldige. När man belåtet slår sig för bröstet och påstår att Lamberton Robotic’s ölhanteringsrobot skulle vara den största robot som någonsin visats i Skandinavien, så är man helt enkelt ute och cyklar…

Visst är Lambertons robotar imponeran Fö ooo Teknotronics lilla flagg 1 de, men man får ändå hålla i minnet, att finska Tammec (ett Tampella-företag) tillverkar robotar, som får Lambertons ”ölhävare” att framstå som en pygmé.

Jätterobotarna har, kunde man säga, ett djupt sympatiskt drag. De löser nämligen ett uråldrigt och svårt produktionsmoraliskt dilemma — problemet med de tunga, smutsiga och ohälsosarmrmma jobben. I det här fallet handlar det helt enkelt om investeringar i människors hälsa och överlevnad Tammecs jätterobotar har applikationsområden inom gruvnäring, tvätt av godsvagnar (mycket farlig miljö!l), bearbetning av stora metallkomponenter och tunga transporter.

Är hjulet uppfunnet?

De nya krav, som automationstekniken ställer, kan i vissa fall ge upphov till innovationer, som faktiskt får en att baxna. Eller vad sägs om följande: här har man i alla tider gått omkring och trott att hjulet en gång för alla är uppfunnet, och att några större och avgörande förändringar knappast kan tänkas ske på det här området.

Sedan kommer Umeå-företaget Mecanum ÅB och introducerar en helt ny hjulidé. Det rör sig i det här fallet om en konstruktion, som inte bara medger rörelse i rikt ningarna framåt-bakåt, utan även I sidled.

Det nya hjulet består av ett antal spolformade komponenter, som är placerade utmed hjulbanan (som ett slags däck) och som ligger i 45” vinkel mot normalhjulets tänkta rörelseriktning. Styrsystemet går ut på att hastigheten eller rörelseriktningen hos ett eller flera Mecanum-hjul ändras.

Resultatet är fullständig rörelsefrihet på golvplanet. Autotruckarna som försetts med denna driv- och styranordning saknar fö svängradie helt och hållet och möjliggör därigenom mycket kompakta planlösningar för produktionsenheten.

Överhuvudtaget är Mecanums autotruck en ganska fascinerande maskin. Den är så laddad med finesser, att man verkligen kan börja kannstöpa om människans slutgiltiga bortrationalisering ur produktionen.

Den autotruck, som presenterades på mässan är skräddarsydd för s k flexibla tillverkningssystem. Det handlar om produktionssystem, där mänsklig närvaro sällan är av nöden och där robotarna tagit över både hantering av råvaror och produkter — förutom, naturligtvis själva tillverkningen.

Den automatiska trucken rör sig mellan olika produktionsstationer, och följer därvid ett spår som målats på golvet. Några kablar eller magnetslingor är det alltså inte tal om i det här sammanhanget. Spåret avläses optiskt av trucken, och i den händelse att färgspåret börjar bli så slitet att det blir svårt att följa, ger trucken hals

Inbyggd säkerhet

Trots den goda ordning, som rimligen bör råda inom en FMS-anläggning, måste man i alla händelser räkna med kollisionsrisker. För att förhindra sådana incidenter har autotrucken utrustats med ett dubbelt hindersökningssystem. Dels finns ett akutsystem i form av en plåt framtill på trucken. Möter denna plåt ett hinder tvärbromsar ekipaget. Eftersom plötsliga ryck inte är önskvärda i lastsammanhang, har trucken dessutom försetts med en ultraljudsradar. Denna fungerar i stort sett som fladdermössens välbekanta orienteringssystem. En signal sänds ut, och möter den ett hinder uppstår ett eko. Ekosignalen uppfångas av trucken, som därvid inleder en mjuk inbromsning. Den enklaste tänkbara funktionen för detta lilla underverk är att helt enkelt transportera pallar till och från en maskingrupp. Men naturligtvis kan autotrucken även leverera annan och mer avancerad utrustning. Den kan tex förse de arbetande produktionsrobotarna med verktyg, spänndon, gripdon etc. Den kan hjälpa till med städningen genom att avlägsna spånor och andra sopor från produktionsanläggningen. Som något av ett kuriosum kan nämnas att autotrucken (vilken f ö har en lastkapacitet av 2500 kg) faktiskt också kan köras manuellt. Man använder därvid en joystick, och styrningen sker genom en bärbar manöverenhet vilken är fast ansluten till trucken. Claus Laurén 1/1986 FRUN,

Utgiven i Forum nr 1986-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."