Utgiven i Forum nr 1976-08

Hög kvalitetsnivå stommen i hundraårig verksamhet

av S J Forum 1976-08, sida 18-19, 12.05.1976

Taggar: Bolag: Paulig Teman: företag

18

FORUM 8 » 76

Oy Gustav Paulig Ab

Hög kvalitetsnivå stommen i hundraårig verksamhet

En nyöppnad handelsrörelse i Helsingfors i juni 1876 erbjöd ”Kolonialvaror en gros & Agenturer”. Lybeckaren Gustav Paulig hade startat sin bana som självständig företagare.

Om kafferostningen, som han började med 1904, sade Gustav att det var en trevlig hobby. Sonsonen, konsul Henrik Paulig, styrelseordförande för storföretaget med nettofakturering på drygt 245 Mmk, bekräftar för sin del, hundra år senare att så fortfarande är fallet.

=» Företaget, som alltid främst förknippats med kaffe, men idag bedriver en mångfasetterad verksamhet inom livsmedelsbranschen, började sina första trettio år som import- och partiaffär för kaffe och andra kolonialvaror. Kaffet inköptes hos de lybeckska handelshusen eller på börsen i de stora kaffecentra. Kryddor hörde också från början till Pauligs importvaror. År 1904 grundades det första kafferosteriet i Helsingfors och färdigrostat kaffe blev småningom allt populärare bland konsumenterna. Te började importeras 1910, men efterfrågan fick fart först efter första världskriget. På 40-talet startades fabriksverksamheten med djupfrysta bär och grönsaker samt glasstillverkning och färdig mat.

Konsumtionstoppen när Ända sedan starten har kaffet varit verksamhetens huvudprodukt. Från Pauligs rosteri levererades år 1975 cirka 15 milj kg kaffe ut på marknaden. Det betyder en marknadsandel om ungefär 30 procent.

— Vår marknadsandel har = hållits ganska konstant de senaste 10—15 åren, berättar Henrik Paulig. Finländaren konsumerar idag cirka tio kilo kaffe per år, vilket hör till toppnoteringarna i världen. (Som jämförelse kan nämnas att det i konsumtionslandet USA endast dricks ca 5 kg kaffe per person och år). Men jag tror att vi nu ligger ganska nära konsumtionstoppen, under de se naste åren har ökningen varit endast ca 29/9 per år. Det är för övrigt intressant att notera konsumtionsvanorna på landsbygden — enligt undersökningar dricks mycket fler koppar kaffe per person där än i tätorterna — medan tätortsbefolkningen använder mera kaffe per kopp, dvs dricker ett starkare kaffe.

År 1968 flyttades rosteriet från Skatudden till det nybyggda moderna rosteriet i Nordsjö. Bygget var en lösning på lång sikt och planerat att lätt kunna utbyggas vid behov.

På grund av dåliga skördar, översvämningar och politiska oroligheter i odlarländerna senaste år steg råkaffepriserna kraftigt. Genom att slopa tullen på råkaffe försökte man bevara konsumentpriserna, men var trots allt tvungen att höja dem med sammanlagt 4.72 mk per kilo. Henrik Paulig påpekar att konsumtionen detta till trots inte har sjunkit, den påverkas endast tillfälligt av prisförhöjningar. Kaffet är trots allt en av de billigaste dryckerna, ca 14 penni per kopp för en kvalitet i medelpris.

andel var år 1975 cirka 14 procent och av försäljningen utgörs ungefär 70 procent av påste.

Djupfryst allt populärare

Renässans för te

I förhållande till kaffet är konsumtionen av te förhållandevis anspråkslös i vår land, år 1975 konsumerades endast cirk 150 gram per person.

— Men vi har fört propaganda för te, berättar Henrik Paulig, och konsumtionen växer nu med cirka 10 procent per år. Jag tror det främst är ungdomen som dricker mera te. Pauligs marknads En ny, senare kraftigt expanderande sektor startades hos Pauligs i början av fyrtiotalet med ”djupkylda” produkter. Idéerna hade Henrik Paulig med sig från sina studieresor i USA, där hans intresse väcktes för denna konserveringsmetod. År 1944 startades tillverkningen i Hertonäs, som på 60-talet fick tillskott

Konsul Henrik Paulig, verkställande direktör för företaget 1947—74, sedan dess arbetande styrelseordförande, kollar kaffekvaliteten i rosteriet.

FORUM 8 : 76

AS rr

Konsumtion av kg rostat kaffe per person i olika länder 1974

Finland 10,0 Sverige 10,4 Danmark 9,7 Norge 8,4 Västtyskland 4,2 Förenta Staterna 4,9

Konsumtion av kg frysvaror per person i olika länder 1974

Finland 6,5 Sverige 18,8 Danmark 16,8 Norge 10,4 Västtyskland 16,3 Förenta Staterna 37, 19

Pauligs marknadsandel i olika produktgrupper 1975

Kaffe 28,7 /o Te ca 14 ?/o Kryddor ca 25 /o Glass 14 ?/o Frysprodukter:

Grönsaker 27 fo Bär 48 2/0 Färdigmat 31 9/0 Fisk 16 / av en avdelning för färdigmat även för storkonsumenter.

Henrik Paulig minns att attityderna bland allmänheten till en början var rätt skeptiska, djupfryst mat var förstörd mat, men mjukades upp så småningom. Då hemfrysarna lanserades på marknaden körde expansionen igång på allvar. Idag framställs ett sortiment på 137 olika produkter. Konsumtionen av djupfrysta varor har ökat med ca tio procent per år, år 1975 konsumerades i landet inalles 7,2 kg frysprodukter per person. Grönsakerna och = rotfrukterna = fås från egna kontraktodlingar, som i å uppgår till 475 hektar. Pauligs andel av landets ‘glasskonsumtion, 8,4 liter per person år 1975, var 14 9/0.

Distributionen nyordnas

Under förra hälften av 1970-talet genomförde företaget en radikal omläggning av sin varudistribution. Den egna partiförsäljningen lades ned och man koncentrerade sig helt på industriell verksamhet; produkterna följer nu den inhemska partihandelns normala = distributionskanaler.

Sjöfart ny bransch

Numera sysslar företaget också med rederiverksamhet; tankern ”Paola” på 30 000 dwt levererades sommaren 1975 av Rauma-Repola Oy. Flottan utökas denna höst och nästa vår med två torrlastfartyg om 30000 dwt och 35 000 dwt som byggs i Spanien.

Jubileumsåret uppgår Oy Gustav Paulig Ab:s hela personal till ca 830 personer. Från början av detta år är bolagets verkställande direktör Rafael W olontis.

(SJ)

Som första i Finland började Paulig 1924 packa sitt kaffe i halvkilos och kvartkilos konsumentförpackningar. Aromen bevarades av en pergaminpåse och denna skyddades i sin tur av ett brunt kraftpapper. Idag förpackas kaffet för detaljhandeln i halv- och kvartskilos vakuumförpackningar samt i halvkilos plåtburkar, för storkonsumtion i tryckförpackade luftfria portionspåsar av plastlaminat.

Utgiven i Forum nr 1976-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."