Utgiven i Forum nr 2017-08

Hög risk = hög avkastning?

av Stefan Haglund Forum 2017-08, sida 13, 28.09.2017

Taggar: Teman: investering

DEBATT

Hög risk =

Odin Fonder Finland skriver en seri debattinlägg under år 201 i Affärsmagasinet Foru hög avkastning?

X Vi får ofta höra att man måste ta hög risk för att nå hög avkastning på aktiemarknaden, här bör man tänka sig för en extra gång.

Grundläggande portföljteori menar att aktier med hög risk kommer att ge bättre avkastning än aktier med låg risk. Men om du tror att du alltid kommer att få högre avkastning genom att ta högre risk så blir du besviken. Ett bättre sätt att uttrycka förhållandet mellan risk och avkastning är att högre risk ökar möjligheten till hög avkastning, men även möjligheten till en större förlust.

Om högriskinvesteringar alltid gav högre avkastning så skulle de ju per definition inte vara högrisk. Risk ska förstås som graden av osäkerhet knuten till utfallet av en investering. Det är mycket svårare att träffa rätt då det finns ett stort antal sannolika utfall eller då utfallet är binärt, än då utfallsutrymmet är mindre. Portföljteorin säger att ökad osäkerhet kommer att reflekteras i priset på aktien och att du som investerare därför kommer att kompenseras för den högre risk du tar. Mycket tyder dock på att marknaden inte effektivt klarar av att värdera riskabla investeringar.

Tvärtemot vad vi tror. I praktiken visar det sig att aktier som är mer riskabla, mätt antingen med standard avvikelse eller med beta, faktiskt ger sämre avkastning än mindre riskabla aktier. I en studie” publicerad i Financial Analyst Journal har författarna Baker, Bradley och Wurgler undersökt data från den amerikanska aktiemarknaden de senaste 41 åren. Genom att dela in bolag i fem grupper baserat på historiska svängningar fann de att I dollar investerad i gruppen bolag med låg risk, eller lägst historiska svängningar, hade vuxit till 10 dollar i reala termer under loppet av 41 år.

I gruppen med högriskaktier däremot, hade 1 investerad dollar fallit till 0,10 dollar — ett realfall på 90 procent. Det finns också en rad andra studier som bekräftar denna anomali under ett antal perio der och marknader””". Ett försök att förklara fenomenet är kanske investerarnas fascination för aktier av typ ”lottokuponger” Beteendeekonomer har kunnat påvisa att många är villiga att satsa till och med stora summor där förväntad vinst är mycket låg men där uppsidan å andra sidan är enorm om du råkar vinna. Detta förstärks förstås av en bransch där stora incitament och bonusar är på spel om du slår marknaden, och där kortsiktig avkastning i förhållande till något jämförelseindex ofta är måttstocken i stället för långsiktig eller riskjusterad avkastning.

Vad är då nyckeln till bra avkastning? För att skapa en bra långsiktig avkastning måste man frigöra sig från tanken om att hög avkastning är associerad med hög risk. Nyckeln till bra avkastning är att identifiera när balansen mellan avkastning och risk är klart till din fördel. När du känner att du måste ta en väldigt hög risk för att skapa avkastning ska du tänka dig för åtminstone två gånger.

Det är också nödvändigt att frigöra sig från uppfattningen att risk är objektiv och kan kvantifieras. Aktiemarknaden är ingen objektiv måttstock för risk, kanske till och med tvärtom. Det är i tider med uppgång när placerarna ser helt bekymmerslöst på framtiden som risken oftast är som störst, medan risken oftast är klart lägre då det finns rädsla på marknaden och risken allmänt uppfattas som hög. Försök att kvantifiera risk genom komplicerade och avancerade modeller gör dessvärre inte att vi helt och hållet kan undvika kriser. För att bli bättre på att hantera risk finns det åtskilligt mycket mer att hämta genom att studera djupt rotade beteendemönster som i perioder får investerare att ta hög risk på marknaden. “Baker Bradley och Wurgler, 2011, Benchmark as Limits to Arbitrage: Understanding the Low Volatility Anomaly “Haugen & Heins, 1975, Risk and Rate of Return on Financial Assets: Some Old Wine in New Bottles

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 82017

Stefan Haglund är vd för Odin Fonder Finland.

”Beteendeekonomer har kunnat påvisa att många är villiga att satsa till och med stora summor där förväntad vinst är mycket låg men där uppsidan å andra sidan är enorm om du råkar vinna.”

Utgiven i Forum nr 2017-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."