Utgiven i Forum nr 1991-02

Högteknik i Gulfkriget

av Leif Bergström Forum 1991-02, sida 08, 07.02.1991

Taggar: Teman: krig

OVER HERE

Text: Leif Bergström/New York

Högteknik I Gulfkriget

En rad tekniskt avancerade vapensystem har fått sina elddop under kriget mot Irak. Om amerikanska uppgifter om teknikens framgångar visar sig hålla streck kommer det för alltid att förändra krigföringen, ge datorer en allt viktigare roll och kanske bespara civilbefolkningen krigets fasor.

ttacken inleddes med avfyr ningen av fartygsbaserade To mahawk kryssningsmissiler, kapabla att flyga under fiendens radar och attackplan av typ F-117 som med Stealth-teknologi försvårar radarupptäckt. EF-111:or och F-4G Wild Weasels flög in med sina störningssändare för att störa irakisk radar och andra kommunikationer och därmed bereda vägen för de allierades andra stridsflygplan, beväpnade med smarta bomber och laserstyrda missiler.

De datorstyrda antirobotrobotarna - Patriot testades för första gången i krig mot Iraks tekniskt primitiva SS7robotar — Scuds.

— Jag tror det här är början av en ny era i krigföringen. För första gången har vi satt in hela vår elektroniska kapacitet, sade Sam Nunn, ordförande i senatens försvarsutskott.

Om försvarsdepartementet Pentagons uppgifter om sina framgångar visar sig riktiga, ”kan en av konfliktens verkliga hjältar bli det allestädes närvarande kretskortet”, skrev tidningen New York Times.

Den amerikanska försvarsdebatten har i många år präglats av motstridande argument mellan ivrare för högtekniska vapensystem och dess kritiker. som fruktat att dessa vapen skulle visa

Foto: USI sig för känsliga under krigsförhållanden. Kritikerna är inte villiga att se sig besegrade förrän det sista kapitlet i kriget skrivits och markstyrkornas vapen fått sin hållbarhet testad i ökensanden. Men datorvapnens tillskyndare såg redan de första dagarnas resultat som en bekräftelse på sin filosofi.

Försvarsexperter påpekar samtidigt att utgången har återverkningar långt utanför försvarskretsar. Nya robotar och smarta bomber lovar att ge bättre precision att slå ut strategiska mål. Ökad precision minskar behovet att lägga bombmattor och minskar därmed risken för den civilbefolkning som sedan första världskriget svarat för en allt ökande andel av krigets offer.

Ansvariga i Washington gör gällande att de i planeringen gjort sitt yttersta för att undvika lidande bland civilbefolkningen. Det är en strategi som jänar USA:s långsiktiga intresse att inte i onödan stöta sig med Iraks arabiska grannländer och att också i ramtiden spela en roll i Mellanöstern.

Denna nya precision belystes av dramatiska videofilmer som offentliggjordes av Pentagon och visade hur en ombplansbesättning kunde fånga sina mål i hårkorset och låta en så kalad smart bomb falla mitt i prick. Med hjälp av en TV-kamera i nosen på en modifierad version av Harpoon-roboten kunde amerikanska flygare som i ett videospel med stor precision styra roboten mot målet.

Bedömare påpekar att de släppta filmerna är noga valda av försvarsdepartementet och att det kan dröja innan säkrare uppskattningar av vapnens framgånesgrad kan göras. Men också om en del av de moderna missilerna och bomberna missat sina mål, visar filmerna teknikens potential.

Kryssningsmissilen Tomahawk hade aldrig tidigare avfyrats i krig. De sju meter långa missilerna utgjorde de allierades spjutspetsar när de lämnade sina fartyg i Persiska viken med datorerna fyllda med data om sina mål och vilka geografiska kännetecken de kunde vänta på vägen dit. Datorerna jämför under vägen dessa data med den terräng de ser och korrigerar kursen.

Kryssningsmissilerna — utvecklades ursprungligen för att användas i Europa mot det Sovjetunionen som ännu för några år sedan framstod som den mest sannolika fienden. De har en räckvidd på 250 mil. De kan bära kärnladdningar, men amerikanska källor har försäkrat att kärnvapen inte kommer att användas i Persiska viken. Det finns också en flygburen version, men markbaserade kryssningsmissiler förbjöds 1987 i ett nedrustningsavtal.

Stealth-planet F-117 liknar ingenting annat i luften. Vingar och flygkropp består av plana ytor som bryts i klara vinklar. Formen, liksom valet av absorberande kompositmaterial är avsedd att förhindra upptäckt av fienderadar. Den osköna designen bidrar till att reflektera radarstrålarna bort från radarna. Planet är inte helt osynligt på radarskärmen, men experter betvivlar att radarskuggan är tillräckligt långvarig för det irakiska luftvärnet att avfyra sina mest verkningsfulla robotar.

Också det amerikanska flygvapnets äldsta och mest fruktade plan. B-52:orna har byggts om med så mycket elektronik att de annat än utseendemässigt har få likheter med Vietnam-erans bombplan.

Den amerikanska satsningen på avancerad teknik genomsyrar alla vapenslag och ger dem överlägsen kapacitet att operera nattetid. Hängivenheten visar sig också i administrationen, och inte bara i de stora datorer använts för att dra upp strategin, sama data om strategiska mål och krigsutvecklingen. Försvaret inköpte också helt nyligen 1 300 av de mest avancerade persondatorerna för användning av personalen i Mellanöstern. De är baserade på Intels nya processor i486 och utrustade med 110 megabytes hårddiskar. 350 bärbara datorer har de mest avancerade processorerna som går att få i det formatet. Intels 386:or, men har förstärkts för användning i fält.

Medan USA hävdar sig ha slagit ut stora delar av Saddam Husseins lednings- och kommunikationsmöjligheter förlitar det sig på överlägsna kommunikationer och informationsbehandling som ett avgörande vapen i ökenkriget.

2/1991 FRUN

Utgiven i Forum nr 1991-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."