Utgiven i Forum nr 2014-07-08

Hoppas på halt före

av Torsten Fagerholm Forum 2014-07-08, sida 07, 28.08.2014

Taggar: Personer: Ari Lehtoranta

PERSONER

Hoppas på halt före

Hittills har du jobbat mest med B2B, hurdant blir det att arbeta närmare konsumenten?

På Nokia var jag med om att bygga den global distributionen. Jag har erfarenhet av att arbeta med olika typer av återförsäljarorganisationer så konsumentledet är inget nytt för mig.

Vad gör ni då kunderna kör med allt äldre bilar och däck, och köper färre nya?

Sant, variationer i ekonomin och antalet sålda nya bilar påverkar efterfrågan på däck. Som tur är, för oss, är människor smarta och ovilliga att i första hand pruta på sin säkerhet.

Har test- och jämförelseresultat för bildäck en överdrivet stor roll inom handeln?

Det finns verkligen skillnader mellan däckegenskaperna. Jag tycker att det är bra för konsumenterna att man gör oberoende och pålitliga analyser som grundar sig på exakta fakta.

Under Kim Grans 14 år som vd har Nokian Renkaat blivit världens mest lönsamma däcktillverkare. Finns det risk för självgodhet? Jagtror inte att det blir något problem. Bolagets närhistoria visar att vi inte är immuna för förändringar i omvärlden. Men man ska vara vaken varje dag, helst ligga ett steg före konkurrenterna.

Ryssland och rubelkursen utgör risker, Det talas om ett ekonomiskt kallt krig? Rysslands ekonomi har haft problem i genom snitt vart femte år. Jag tror inte att Ryssland kan eller ens vill, isolera sig från den övriga världen. Jagtror landet kommer att fortsätta utveckla sin ekonomi mot en mer västerländsk, öppnare modell, och att tillväxten kommer att öka igen.

TEXT: TORSTEN FAGERHOLM

Hotar klimatförändringen och dubbförbud marknaden?

Dubbdäckens säkerhetsfördelar överväger vägslitaget. Den största källan till vägdamm är inte dubbdäcken, utan sandningen.

Vilket erfarenhet har du av Ryssland? Ska du gå en språkkurs?

Språkkursen är beställd! Det är i första hand vår egen kompetenta organisation som har hand om verksamheten i Ryssland, så framgångarna är inte beroende av bristen på lokalkännedom och språkkunskaper. Dessutom har jag sedan början av1ggo-talet även arbetat i Ryssland, bland annat istyrelserna för YIT och Caverion.

Känns det utmanande att Gran fortsätter i Nokian Renkaats styrelse?

Om jag känner Kim rätt kan han säkert ge plats åt den nya vd:n. Styrelsen skall sporra vd:n och kräva välgrundade verksamhetsplaner, där har jag svårt att tänka mig någon bättre än Kim Gran.

Börjar ni fokusera mer på Centraleuropa, söder om Berlin? Kanske USA, eller Kina? Nokian Tyres är redan aktivt i nämnda områden. Tyngdpunkten finns fortfarande i Ryssland och i Norden där vårt mål är att förstärka vår marknadsledande ställning ytterligare.

RÖTT KUNNANDE!

S VÄLMÅEND landlas såväl arbetsIS som den enskilda individens Ursens teman är arbetsenids- och vardagshantering, Isk/social balans, ledarskap, växelkommunikation och resursfördel i YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGAR : Vill Du få stöd och praktiska råd för att utveckla din affärsplan i nätverka med andra företagare och påvisa Ditt kunnande geno i en officiell examen? Rastor erbjuder nu på svenska en utbildnin : som leder till Yrkesexamen för företagare. Utbildningen sträcker sig i över 1-1,5 år och är indelad i inlärningen på arbetet, närstudiedagar i samt distansstudier. Du får ett mångsidigt kunnande som behövs i ibilitet. i företagarens vardag samt nya praktiska verktyg.

  • 13.-14,11.2014 : TIDPUNKT: Börjar den 30.9. och sträcker sig över 1-1,5 år. jå : PLATS: Lovis + moms 24 96 i PRIS: Läro-avtalsfinansierin 250 € + moms 24 96) :

Anmälningar till Katarina BjörkellAhlgren, tel. 0400 711 566, katarina.bjorkell-ahlgrenÖrastor.f www.rastor.fi/sv

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

KUOPIO ULEÅBORG ÅBO Microkatu 1 Lentokatu 2 Eriksgatan 17 C 70210 Kuopio 90460 Oulunsalo 20100 Åbo

Utgiven i Forum nr 2014-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."