Utgiven i Forum nr 1995-14

Huhtamäki 75 år: Internationell jätte med djupa finska rötter

av Janne Salonen Forum 1995-14, sida 06-07, 02.11.1995

Taggar: Bolag: Huhtamäki Personer: Timo Peltola Teman: företag

Huhtamäki 75 år: Internationell jätte med djupa finska rötter

Janne Salonen

Huhtamäki firar sitt 75-årsjubileum med besvikna investerare. Företaget har haft några bakslag i år — men det står på en solid grund.

-årsjubilerande HuhtamäkiT I) koncernen har i likhet med

Amer varit ett konsumtionsvaruinriktat konglomerat av det slag som var börsens favoriter under det glada 1980-talet, men som sedan dess hartappat i popularitet. Amer har rentav blivit något av ett krisföretag, med omvälvningar i koncernledningen, och verkar helt ha tappat riktningen. Kassakon Toyotaagenturen har sålts, och den viktigaste delen. sportvarudivisionen, har missköts och tappat sin position på den centrala amerikanska marknaden. “Et företag där både ägare och ledning borde bytas ut” löd en marknadskommentar.

Kursfall på 20 procent

För Huhtamäki är läget betydligt bättre, trots bakslag även för deras del: i Huhtamäki har det dock ej förekommit klåperi. Ingen ifrågasätter VD Timo Pektolas kompetens, även om de negativa överraskningarna och kursfallet på närmare 20 procent sedan årsskiftet nog gör att pressen ökar på koncernledningen. Börsen reagerade negativt på den senaste delårsrapporten, med en vinstnedgång på i storleksordningen 100 milj. FIM under årets åtta första månader. Delårsrapporten placerar skulden i stor utsträckning på markens revalvering under årets lopp, som beräknas ha förorsakat två tredjedelar av resultatförsämringen. Och otvivelaktigt har markens revalvering och dollarnedgången haft en betydelse: USA är en viktig marknad för Huhtamäki och för koncernens största division, godistillverkaren Leaf (som står för närmare 60 procent av koncernomsättningen).

Leaf är världens tionde största godisföretag, och är tredje störst på USA-marknaden. Inom sockerfria sötsaker är Leaf näststörst i världen, och IN] i synnerhet xylitolsötsaker är en Leaf-specialitel. Stora varumärken är bla.: Jolly Rancher (stor i USA), SorBits, Läkerol, = Xylifresh, | Xylitol-Ienkki, Hellas och Elizabeth Shaw (choklad). Godisdivisionen — har = avknoppat en ny rörelse, samlarkort för barn och ungdo Huhtamäkis VD sedan tio år: Timo Peltola.

mar i synnerhet i USA, där det har varit populärt att samla på fotografikort av fotbolls- och baseballsspeare. I år har marknaden dalat, vilket har medfört bakslag för Huhtamäki (en orsak till vinstnedgången).

Donruss interaktiva kort

Nu har kortverksamheten omorganiserats inom ramen för ett skilt dotterbolag, Donruss, med högkvarter i USA och med förutvarande Polarcup-chefen John Williams som ny chef. Huhtamäki ställer nu

Forum nr 6/95

Leaf Konfektyrer (609 av oms.)

Polarcup — Förpackningar (2996)

Läkemedel (1194)

Leira stora förhoppningar på de nya produkter som Donruss lanserar till årets julmarknad, som kallas för interaktiva samlarkort, och på andra produkter som är under utveckling. Donruss samarbetar med en amerikansk media-agentur med goda kontakter til Hollywood. och meningen är att utveckla kortprodukter med kändisar från Hollywood. Detta är en värld som nog är ganska fjärran från finländska börsplacerare, vilka nog endast kan vänta och se vad projekten leder till.

Näst största divisionen är Polarcup, tillverkare av förpackningar och engångskärl, där utvecklingen är jämnare än be träffande godis och kortbusiness (vilk kräver stora marknadssatsningar). me också Polarcup har råkat ut för besvike. seriform av en uppgång i kostnaderna för plastråvaran. Polarcup är tredje störst i världen inom sin bransch, och störst i Europa och i Asien-Oceanien (i synnerhet den sistnämnda marknadspositionen har tillväxtpotential, ifall Polarcup förmår behålla sin marknadsandel i Asien).

MN

Leiras problem i USA

Minsta rörelsen (förutom Donruss) är läkemedelsföretaget Leiras, som har blivit något av ett problembarn för Huhtamäki. Leiras” viktigaste produkt är preventivkapseln Norplant. som har stött på konsumentklagomål i USA. Leiras” lönsamhet har dalat kraftigt genom motgångarna för Norplant i USA: hur kraftigt vet man inte eftersom Huhtamäki inte har publicerat vinstsiffror för de olika divisionerna i delårsrapporterna.

En stämning av besvikelse över Huhtamäki har rått på börsen den senaste tiden. och småningom börjar det uppstå press på koncernledningen och Timo Peltola att justera strategin. Kanske det vore värt

Forum nr 6/9 att överväga att sälja Leiras, kanske genom att fusionera läkemedelsbolaget med Orion (som också är ett lite läkemedelsbolag i internationell jämförelse, även om Orion är klart störst i Finland).

Leiras är nog i minsta laget för att vara ett läkemedelsföretag med en egen fullskalig forsknings- och utvecklingsverksamhet. Eftersom ett litet läkemedelsföretag endast kan satsa på ett fåtal produkter, så leder detta till en ökad risk: förstås blir också vinstchansen större ifall Leiras lyckas komma på någon storsäljare. Huvudprodukten Norplant är en mycket intressant produkt. men det kan också finnas en risk för skadestånd från den amerikanska marknaden, med dess ytterst besvärliga juridiska kultur.

Ett solidt företag

Huhtamäki har ingen tidspress på sig för justeringar i strategin: soliditeten är över 45 procent, och även efter vinstnedgången torde vinsten räcka till för att täcka en oförändrad dividendutdelning för i år (i alla händelser finns det fria vinstmedel som kan användas för detta). Men ifall nya dåliga nyheter kommer så ökar pressen på börsen, och därmed även på koncernledningen: kanske det hade varit en god idé att i delårsrapporten närmare redogöra för hur koncernledningen har tänkt sig att utveckla affärsstrategin under den närmaste tiden.

Huhtamäki hör till det minskande antal industriföretag där styrelsen främst består av koncernens operativa ledning (ägarna är representerade i förvaltningsrådet). I styrelsen finns dock en utomstående: finlandsfödde Incentive-chefen Mikael Lilius, som är på god väg att bli en tungviktare inom Wallenberg-sfären,

Historien om Huhtamäk 1920. Den 19-åriga lanibrukarpojken Heikki Huhtamäki grundar karamellfabriken O.Y. Huhtamäen Tehtaat — A.B. Huhtamäkis Fabriker i GamJa Karleby.

1930-talet. Verksamheten utvidgas till livsmedelsbranschen.

1940-talet. Krigstidsleveranser. Ytterligare expansion, bl.a. till läkemedelsbranschen, ef ter kriget.

1950-talet Huhtamäk blir ett starkt livsmed els- och konsumtions varuföretag.

En historisk kulturgärning. Kommerseråd Heikki Huhtamäöki (t.h.) överräcker 1943 aktiemajoriteten i Huhtamäki-yhtymö Oy till Finska Kulturfonden. Presiden Risto Ryti tar emot donationen å fondens vägnar 1960-talet. De första enheterna utanför Finland etableras. Företaget noteras på Helsingfors Fondbörs. 1970-talet. Diversifiering till nya branscher gör företaget till ett konglomerat. 1980-talet. Strategiskt beslut att koncentrera verksamheten till huvudbranscherna: Leaf och Polarcupblir internationella aktörer, Leiras position för stärks genom företlags köp.

1990-talet. — Strukturomvandlingen sluti förd. Produktions- och försäljningsnätverket omfattar 30 länder.

som dominerar i Sveriges näringsliv. Timo Peltola själv har andra ytterst krävande uppdrag inom Finlands näringsliv, inte minst i krisdrabbade Amers förvaltningsråd. Därtill är Peliola förvaltningsrådets ordförande i nya Merita-banken, vilket kan vara en nog så krävande post. &

Utgiven i Forum nr 1995-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."