Hundra år i familjen

Forum 1976-02, sida 21, 11.02.1976

Taggar: Personer: Kari Sohlberg Teman: familjeföretag

FORUM 2 : 76

Hundra år i familjen

Ett collage av bilder ur familjeföretagets historia studeras här av Kari Sohlberg, 35, VD för Oy G W Sohlberg Åb, eiler GWS, en förkortning som numera föredras av företagets ledning. Kari Sohlberg är ekonomiemagister från Helsingfors handelshögskola och en ovanligt spänstig representant för en hundraåring. Racerbilförare (med tidigare finska mästerskap i sitt namn), slalomåkare, squashspelare. Musiköra, rytmsinne och fart är enligt honom själv den gemensamma nämnaren för hans intressen. Delvis delade av hans yngre bror Klaus Sohlberg, (chef för företagets möbelsektion) som skurit lagrar som rallyförare.

Vaktbytet i familjeföretaget skedde för tre år sedan då bergsrådet Olavi Sohlberg efter 33 år överlät VD-stolen åt sin äldsta son för att själv ta över direktionsordförandeklubban. Enligt Kari Sohlberg skedde = generationsskifte gnisselfritt. ”Det har aldrig varit problem, ingen konfrontation mellan olika åskådningar”. Ändå varierar ledarskapsstilen helt naturligt med personligheterna. De äldsta GWS-arna säger att de unga arbetarna inte har en aning om vad GWS-anda verkligen innebär… Men den förändringen ligger väl redan i tidsandan.

Problem med återväxten inom familjeföretaget Sohlberg finns inte. Kari har fyra barn, Klaus två, en yngre bror sitt tredje på kommande och en syster har ytterligare bidragit med sin andel. De så att säga tekniska förutsättningarna att fortsätta som familjeföretag är alltså tillfinnandes.

På sikt ser man dock en förändring i kapitalstrukturen komma. Börsnotering har varit uppe i diskussionerna. Den kräver dock, enligt Kari Sohlberg, minst 2—3 års förberedelser.

2 År 1876 beviljades plåtsmidemästaren Gabriel Wilhelm Sohlberg borgarrättigheter av magistraten i Helsingfor stad. Hundra år senare står fjärde generationen sohlbergare i ledningen för företaget, vars omsättning detta år beräknas bli 165 Mmk.

NN)” Igångkörandet av en ny teknologi präglar hundraårsjubileet. På fabriken i Hertonäs pågår en febril verksamhet. Den sk öllinjen förnyas, med hjälp av amerikansk och engelsk knowhow. Den nya linjen ska spotta ut 700 ölburkar i minuten. Ölburkarna representerar i dag den tunga produkten på GWS förpackningssida.

Det är ett långt steg från de första handgjorda plåtburkarna, som fö har traditioner till Napoleon, som utlyste en tävlan om bästa sättet att förvara mat under dé långa krigstågen. Serieproduktionen av plåtburkar vid GWS kom i gång 100 år senare 1909. Nu gör GWS också plastförpackningar. På tio års sikt ser VD Kari Sohlberg en mättnad på förpackningssidan. GWS bygger därför ut den möbel-image som skapades på 60-talet. Proportionen förpackningarmöbler är nu ungefär 62—38. År 1980 räknar Kari Sohlberg med att förpackningarnas andel ska ha sjunkit till 55—58 procent. Den vägen ska det fortsätta.

Möbelproduktionen fördelar sig på fyra sektorer, industrimöbler, butiksutrustning, kontorsmöbler och hemmöbler (främst badrumsinredningar). Produktionen flyttas alltner till u-områden, Pieksämäki och Jyväsylä.

Trots förpackningssidans relativa minskning tror man dock på bla ölburkarnas framtid. Den nu aktuella utvidgningen har sin bakgrund i att GWS senaste år måste importera 20 miljoner färdiga ölburkar från Sverige och Norge för att kunna fylla den växande inhemska efterfrågan!

GWS trycker samtidigt ambitiöst på miljövårdens betydelse. Försöker klargöra distinktionen mellan skräp och avfall, nedskräpning och nedsmutsning. Återvinning av metall sker i samarbete med bla Ovako och Nokia.

Internationellt samarbete har GWS bla med världsjätten på förpackningsområdet Continental Can Company vars samarbetspartners träffas i juni I Helsingfors i GWS regi. Kari Sohlberg tror på branschrationaliseringens välsignelser. Ännu detta decennium har vi fått till stånd ett samarbete inom förpackningssektorn med bla Huhtamäki och Mety, tippar han. Tentaklerna är ute,

Utgiven i Forum nr 1976-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."