Utgiven i Forum nr 1983-19

Hur gick det sedan

av Björn Sundell Forum 1983-19, sida 15, 30.11.1983

Taggar: Teman: ekonomi

19/83

Follow-up:

RUN

Uppfinnarens törnbeströdda väg

Minns Ni uppfinnaren och akrobaten som utvecklade en stol för förflyttning av rörelsehämmade eller medvetslösa personer? Hans försök att bana väg för produktion av stolen här i Finland och hans strövtåg genom byråkratins labyrinter skildrades i Forum 3/83. Försöken misslyckades i Finland och i stället åkte han över till Sverige där Landstingens inköpscentral tog sig an uppgiften att vidareutveckla och låta tillverka den s k Iyftstolen.

MN Viljo Korpela hette han, mannen som efter tiotals år av akrobatiska balanskonster blivit expert på olika slags rörelsemoment och som nu försökt omsätta kunskaperna i industriell verkstadsproduktion.

Korpela har sedan dess utvecklat en ny produkt, en lätt löstagbar och monterbar sängkant för sjukhusbäddar. Han fick den patenterad här i Finland, men för att klara av kostnaderna för patentering i Europa ansökte han om stöd av bland annat Arbetarskyddscentralen och Kulturfonden.

  • De brydde sig inte ens om att besvara mina ansökningar, säger Korpela.

Uppfinningsstiftelsen erbjöd ett bidrag på 20000 mark, vilket hade täckt bara en bråkdel av kostnaderna.

Den omfattande patenteringskarusellen måste han därmed hoppa över. I liten skala har produktion inletts i Finland vid Salon Putkituote och några tusen sängkanter har sålts. Exporten klarar Viljo Korpela inte av på egen hand och han håller nu på att förhandla om försäljning av rättigheterna till ett kanadensiskt företag. Åter skulle en inhemsk uppfinning därmed vara på väg att produceras utomlands därför att ingen vil ta risken här i Finland.

Hans tidigare uppfinning, lyftstolen som nu alltså tillverkas i Sverige, marknadsförs vid det här laget i USA och en beställning på 2 000 exemplar har nyligen erhållits. 300 exemplar av den finskkonstruerade stolen för rörelsehämmade har sålts i Finland importerade från Sverige.

Riskvillighet

Liiketaloustieteellinen Tutkimuslaitos LTT offentliggjorde i slutet av november en utredning av produktutvecklingsstöd och stöd för företagens forskningsverksamhet. Den utredningen (LTT Serie B:33) kom till att 85 procent av de projekt som erhållit offentligt stöd skulle ha förverkligats även utan statligt bidrag. Nyttan av stödet kan ha varit den, att projekten nu förverkligades snabbare än om understöd inte beviljats.

Tre fjärdedelar av de understödda projekten blev framgångsrika, vilket antingen tyder på att Handels- och industriministeriet (som i detta fall står bakom stödet) inte satsar på riskabla projekt, eller att företagen inte bryr sig om att ansöka om stöd för riskfyllda projekt.

Utomlands accepteras risker i betydligt högre grad; det upplevs som naturligt att en del projekt misslykkas, och om risker inte tas, är det

Viljo Korpela och hans lyftstol som förenklar transporten av rörelsehämmade. Tillverkas nu I Sverige för export bla till Finland.

möjligt att många goda projekt aldrig ser dagens ljus. Också detta är en beaktansvärd risk.

Handels- och industriministeriet stöder företag som har projektidéer. Enskilda uppfinnare finner det svårare att göra sin stämma hörd.

  • Handels- och industriministeriet visade mig kalla handen direkt, hävdar Viljo Korpela. De befattar sig inte med enskilda uppfinnare.

När LTT offentliggjorde sin utredning och överlämnade den åt handels- och industriminister Seppo Lindblom, betonade denne vikten av att medlen för produktutveckling är tillräckligt väl tilltagna så att man även vågar ta risker och göra misstag.

Viljo Korpela, som lever på att utveckla egna produkter på sitt klart avgränsade område, är smått besviken på Finland, där den enda instansen som tycks vara intresserad av hans verksamhet är skattemyndigheterna. De kammar in skatt på royalties han får från produktionen i Sverige.

  • Om minister Lindblom vill lyssna på en uppfinnare på gräsrotsnivån, så har jag en del råd att ge vad gäller produktutveckling och risktagning.

Det blir i såfall frågan om en röst från fältet; en röst som inte hunnit dämpas och uppmjukas av kommittébetänkandenas och utredningarnas filter.

Björn Sundel 15

Utgiven i Forum nr 1983-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."