Utgiven i Forum nr 2017-10

Hur jättarna går under

av Stefan Haglund Forum 2017-10, sida 11, 30.11.2017

DEBATT

Hur iä

X Historien har visat många exempel på bolag som störtat från tidigare storhet till att bli helt marginaliserade. För långsiktiga investerare är det A och O att veta vad som karaktäriserar bolag som tappar greppet och aldrig kommer tillbaka. Värde- och kursfallet vid sådana tillfällen blir oftast dramatiskt.

Arrogans, förnekande av fakta och mer eller mindre panikartade handlingar är typiska beteendemönster hos bolag med den bästa tiden bakom sig. Det intressanta för en investerare är att studera vad som händer i skenbart framgångsrika företag före kollapsen, det vill säga innan den blir synlig. Ser vi symptom på uppenbara ”sjukdomstecken” i ett bolag bör vi undvika att investera i dess aktier.

Trög eller ofokuserad. Faktum är att det är få bolag som går från tidigare storhet till medelmåtta enbart som en följd av att organisationen blir lat eller tillfreds. Detta, tycker jag, är något överraskande, man skulle kunna tro att stora och skenbart tröga organisationer vore uppenbara offer. Men somi djurriket är det sällan elefanten blir angripen av lejon på den afrikanska savannen. Långt mer utsatta är de ofokuserade antiloperna som skuttar runt.

Det är den ofokuserade jakten på nya tillväxtområden som utgör det största hotet hos många bolag.

Rätta personer på rätt plats. För ett bolag som växer är det helt kritiskt att fylla de viktigaste positionerna i bolaget med de rätta människorna, Rätt strategi med fel personer kommer inte att lyckas. En markant skillnad mellan ”rätt” och ”fel” anställda är att de förstnämnda tar ansvar, och de sistnämnda uppever att de bara har ett arbete att gå till. Bolag som är fortsatt framgångsrika har möjlighet att fylla de vikigaste positionerna med rätt personer och att låta dem utvecklas via nya utmaningar då bolaget växer.

Arrogans och förnekande av fakta, Succé kan leda ill arrogans, som är första steget i fallet mot medelmåttighet. Framgångsrika bolag där ledningen saknar förmåga att se att en stor dos tur har varit avgörande riskerar att ha den bästa tiden bakom sig. BoJag som inser att dagens succé också är ett resultat av tillfälligheter har en helt annan grundinställning. För vad är egentligen nackdelen om ledningen tar fel och succén inte beror på en rad tillfälligheter? Den är

Odin Fonder Finland skriver en seri debattinlägg under år 201 i Affärsmagasinet Foru jättarna går unde minimal. Bolaget har under tiden arbetat för att bli mycket starkare och bättre utrustat mot konkurrens.

Omvänt: ett bolag som tillskriver succén extraordinära kvaliteter och säger att ”vi förtjänar succé för att vi är smarta, innovativa och fantastiska” sänder lätt signaler till organisationen om att framgång kommer av sig själv. Ett bolag med den inställningen är långt mer sårbart.

Vi kan gott konstatera att bolag med den bästa tiden bakom sig inte ser eller vill se negativa data, de framhäver uteslutande det positiva och tolkar alltid ny information till sin egen fördel. Ledningen skyller gärna på externa faktorer i stället för att ta ansvar.

Panikartade handlingar. En ledare kan sällan ensam bygga ett varaktigt framgångsrikt bolag. Som regel är det en hel organisation av duktiga medarbetare med rätt inställning som gör att bra bolag skapas och förblir goda. Även om en toppledare sällan kan skapa ett varaktigt starkt bolag, så kan samma ledare nog förstöra ett helt företag.

När bolag för sent inser att den goda utvecklingen har vänt är reaktionen ofta kontraproduktiv. Panik och alla möjliga försök att förändra bolaget i form av nya strategier, nya visioner och nya stora uppköp får effekter som är motsatsen till de avsedda. Bolagen försöker helt enkelt för mycket i kampen om överlevnad.

Om en toppledare vill vända fallet mot avgrunden måste hen vara väl medveten om vad som INTE bör göras. En odisciplinerad jakt efter för mycket, för snabbt, är inte lösningen. Bolag som faller är inte för obenägna till förändring, utan ofta tvärtom. De är däremot inkonsekventa i sina handlingar och har ofta för lite tro på det som skapade framgången från första början.

De som förblir mäktiga. Framgångsrika företag är trogna de principer som ursprungligen skapade succén och fortsätter gradvis att utveckla sig, att modifiera och förbättra sina processer. De uppmuntrar kreativitet och förändring, men inte i så hög grad att de sätter hela bolagets framtid på spel. Det är få saker som väcker mera tillit hos en investerare än att lyssna till en ledning som är helt och fullt öppen om utmaningarna i deras bolag. Bolag som förblir starka är ärliga om utmaningarna som de upplever!s

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 2017

Stefan Haglund är vd för Odin Fonder Finland ”En markant skillnad mellan rätt" och fel" anställda är att de förstnämnda tar ansvar, och de sistnämnda upplever att de bara har ett arbete at gå till.”

Utgiven i Forum nr 2017-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."