Utgiven i Forum nr 2018-02

Hur mycket hägrar guldklockan?

av Johan Svenlin Forum 2018-02, sida 32, 01.03.2018

Det finns de som låter en app påminna dem om hur många dagar det återstår till pensioneringen – och så finns det sådana som John Cleese som inte kan sluta jobba fast de närmar sig 80 år.

Om man lyckas sova lugnt trots miljö­larmen, upprustningen och terrorismen finns det alltid den gamla hederliga pensions­bomben man kan oroa sig för. Framtidsutsikterna för pensionssystemet har i ett drygt decennium varit dystra, trots olika reformer. I prognoserna kan man se en uppochnervänd befolkningspyramid som innebär att det inte kommer att finnas tillräckligt många som arbetar och betalar för att framtidens pensionärer ska kunna få ut sina surt inbetalade korv­ören. Dessutom har framtidens pensionärer en lång förväntad livslängd, som ytterligare ökar pensionskostnaderna. Den enkla lösningen är att höja pensionsåldern med några år för att få in mer intäkter och samtidigt minska utgifterna. Men då har man inte beaktat att det finns många som ser pensioneringen som den stora befrielsen från arbetets bojor.

”Om man vill få folk att arbeta högre upp i åldrarna behövs insatser riktas i första hand till unga och medelålders människor, som är i början eller mitt i sina yrkeskarriärer. Till exempel genom att uppmuntra till livslångt lärande och hälsosam livsstil”, säger Kathrin Komp, professor i sociologi vid Helsingfors universitet.

Tidiga val avgör. Hon har hittat en rad faktorer som spelar in på arbetslusten hos människor som närmar sig pensionsåldern. Den personliga hälsosituationen har naturligtvis en stor inverkan, men generellt tenderar personer med högre utbildning att vara mer benägna att arbeta efter fyllda 65 år.

”Det kan förklaras med att arbetsuppgifterna under karriären är varierande och uppfattas som mer attraktiva. Följaktligen är de också mer intresserade av att arbeta högre upp i åldern.”

Komp följer nu upp sitt tidigare projekt genom att utveckla ett verktyg som kan förutsäga hur lång yrkeskarriär en person kommer att ha. Inledningsvis analyserar hon personers tidigare val av utbildning och yrke, bland annat genom att se om personen har haft perioder av arbetslöshet eller varit hemma med sina barn under längre perioder. Senare kommer hon att följa upp hur det korrelerar med pensioneringsåldern.

”Verktyget kan bli användbart bland annat för pensionsbolag och arbetsförmedlare och göra det möjligt att upptäcka tidiga tecken på problem som kan bli aktuella senare i livet.”

Tunga arbeten sliter. Det är inte alla förunnat att som John Cleese åka på världsturné som 78-åring, resa i första klass och tjäna storkovan. Under en yrkeskarriär som uppskattad komiker är riskerna för att råka ut för kroniska hälsoproblem betydligt mindre än i fysiskt krävande yrken.

”Arbetare i fysiskt tunga yrken har redan jobbat 50 år när de når pensionsåldern och många av dem har kroniska problem med rygg och knän som gör att de inte kan fortsätta arbeta”, säger Aine Ni Leime, forskare vid National University of Ireland i en artikel i tidningen Horizon.

Hon anser att regelverken kring pensionering i alltför dålig utsträckning tar hänsyn till det faktum att människor belastas olika i olika yrken.

”De flesta länder har samma pensions­ålder för alla statliga yrken, oberoende av vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket”, konstaterar Ni Leime.

År 2016 var 18,9 procent av befolkningen i Europa över 65 år. Prognosen för 2050 visar att 28,5 procent av befolkningen kommer att vara över 65 år och 6,2 procent över 85 år. Få se hur många av oss som är ute på världsturné då.

Johan Svenlin text

Utgiven i Forum nr 2018-02

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."