I do not mind paying taxes, but…

16.11.2013

My blood boils when I see TeliaSonera’s ex-CEO, Lars Nyberg, moving to Portugal as a pensioner. There like one of my former Swedish bosses, he will not pay much tax on his pension and other income as a “non habitual resident”. Here us honest Finnish taxpayers are bailing out Portugal, a member of the euro zone, with our taxes and funds from our central bank, when this same country is giving free tax breaks to the richest Nordic residents. It is unforgivable that these individuals abuse the system so openly and that “poor” Eurozone countries take double advantage of those of us who continue to pay high levels of tax. What does Barroso and Kataianen intend to do about this before the next round of Euro Rescue Packages?

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."