Utgiven i Forum nr 1971-02

Industrilokalisering - evigt debattämne

av Anders Palmgren Forum 1971-02, sida 05, 03.02.1971

Taggar: Bolag: Neste Teman: industri

    1. 1971

Forum 2/71

Industrilokalisering - evig debattämne

Det är beklämmande att diskussionen om Nestes planer på etablering i Lappvik omfattar inlägg av typen »det är inte vår strand man kommer att smörja» (Kommunalman från Bromarf).

Finland industrialiseras fortlöpande. En del industrier för med sig avsevärda skadeverkningar men en stor del fabriker stör omgivningen obetydligt jämfört med den nytta de representerar, eller jämfört med miljöskador av tex normal bostadsbebyggelse.

Industrianläggningar byggs för decennier eller to m sekler. Om lokaliseringspolitiken i vart och ett fall baseras enbart på företagens möjligheter att förvärva de omedelbart nödvändiga landområdena, så kommer speciellt Finlands sydkust att se rätt trist ut om tjugo år.

Det är absolut nödvändigt att utnyttja också andra områden än den miljömässigt värdefulla kust- och skärgårdszonen. I Nestes fall finns väl som alternativ en utvidgning av de existerande anläggningarna i Nådendal och Sköldvik, kombinerat med tillräckliga fördjupningar av farlederna.

Jakten på skattören eller politiska manövrar kan inte kommunvis få avgöra huru landets ansikte sargas. Det krävs åtminstone riktlinjer i nationellt perspek tiv för industribyggandet. U-områdessynpunkter förefaller flytta ett stålverk till Torneå. Miljösynpunkter bör väl kunna väga tyngre på lång sikt. Miljö kan inte flyttas, men det kan arbetskraft och industri.

Oberoende av var man besluter att placera en nödvändig men omgivningshotande industri, kommer kraftig kritik att framföras från de berörda mot just det alternativet. Framsynta industriledare och politiker behärskar säkert argument såsom = arbetskraft, transportkostnader, tomtpris, utvidgningsmöjligheter och skattören, men få synes ana huru dyr straffräntan blir på kortsiktig planering av industrilokalisering.

Diskussionen i denna fråga har pågått länge men ändå blott inletts. FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK bör deltaga i den eviga debatten även med risk att tidningens namn enligt ett offentligt förslag helt ärofullt skulle förlängas med tillägget OCH MILJÖ. Näringslivets utveckling är ett livsvillkor för också vårt land. Med ekonomi och teknik tryggas utvecklingen men omsorgen om miljön gö livet värt den satsningen. Luft, vatten och mark är gemensamma tillgångar som skall skyddas gemensamt. Anders Palmgren

Utgiven i Forum nr 1971-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."