Utgiven i Forum nr 1991-11-12

Industrin och partibranschen tar inte logistiken på allvar

av Christian Schönberg Forum 1991-11-12, sida 17, 26.09.1991

Taggar: Teman: industri

Industrin och partibranschen tar inte logistiken på allvar

Text: Christian Schönberg

Frågan om obundna distributionskanaler med långt utvecklade logistiska system kunde ersätta eller åtminstone delvis minska industrins och partihandelns kostnadskrävande lagerhållning och leda till sänkta priser på konsumentnivå, är ännu olöst.

mfattande lagerhållning är i sig OO: klart bevis på att djupar insikt i logistiskt tänkande inom företagen saknas. Det anser åtminstone direktör Rolf Saxberg hos Spontel Oy, som allt sedan år 1984 propagerat för mera sofistikerade 10ogistiska funktionsalternativ inom landets näringsliv. Hela strukturen är i behov av att bli tacklad. Han sticker nu ut hakan för att igen en gång försöka aktivera debatten.

— Logistiken är av avgörande betydelse för såväl företagens konkurrenskraft som för prisbilden 1 konsumentledet, men ändå vill man inte öppna diskussionskranarna inom sfären.

Saxberg för fram tanken på obund FRUN, 11—12/199 na distributionssystem med terminalfunktioner där varorna i princip inte får ligga mer än 1—2 dygn i väntan på vidaretransport till följande led i konsumtionskedjan.

Sanering pågår Partiaffärerna som får ta en del av skulden för den ohemult höga prisstrukturen i landet på sina axlar, ligger dock inte på latsidan utan granskar i grunden sina verksamhetsprinciper. Logistiska funktioner etfektiveras, antalet distributionslager reducceras och dominansen inom en ny partihandelsideologi är på väg att tas över av marknadsföringsexperterna. Logistikexperter säger däremot att

För närvarande kör en avsevärd mängd lastbilar omkring med en beläggningsprocent på kanske 50. …

Direktör Rolf Saxberg vill satsa på obundna distributionssystem i landet.

Direktör Stig Henriksson kan inte tänka sig art dirigera partihandelns lugeroch transportfunktioner via andra system än de egna.

t åtgärderna varken räcker till för alt sänka konsumentpriserna eller möta de nya krav som ett blivande medlemskap I EG förutsätter.

Branschen siktar i varje fall in sig på att spara miljardbelopp på omdisponeringar. Bra så. Men vart tar alla inbesparade pengar vägen? Styrs miljarderna direkt in på företagens vinstkonton, lägger eventuellt detaljhandlarna embargo på sekinerna eller ka fortsättning på sid 2 17

Utgiven i Forum nr 1991-11-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."