Utgiven i Forum nr 1994-01

Ingen rädder för insiders här?

av Roger Wessman Forum 1994-01, sida 18, 27.01.1994

Taggar: Teman: investering

fter 80-talets vilda år fick också Finland en värdepappersmarknadslag. Med hjälp av denna skulle man skydda småinvesterare mot insiderhandlare, — cornertagare och andra skumma element. Därmed skulle man garantera förtroendet för marknaden. Kan småplacerarna nu sova lugnt i vetskap om all inga insiders längre härjar på marknaden? Det finns all anledning till att vara skeptisk. Att sätta stopp för handel på basen av insiderinformation är hart när omöjligt. Antag att någon köper aktier i ett företag dagen före det offentliggörs att företagel fått en stor order och aktiekursen skjuter i höjden. Hur kan man bevisa att personen ifråga köpte på grund av att han fått nys om ordern — och därmed få honom dömd för insiderhandel? Kanske han fattade sitt köpbeslut av helt andra orsaker, utan att känna till den kommande ordern.

Lagen bromsar

Lagen angriper problemet i första hand genom att begränsa möjligheterna för personer som anses ha speciellt stor insyn i ett visst företags affärer, t.ex företagets ledning, från att spekulera i företagets aktier. Detta försöker man uppnå genom att kräva att minst 6 månader skall förflyta mellan köp och försäljning av aktier.

För den som utan skrupler försöker kringgå dessa begränsningar torde det inte vara särskilt svårt. Det gäller bara att tipsa en bulvan som inte omfattas av begränsningarna. Men även om man köper i eget namn och följer sexmånadersreglerna återstår många tiltfällen till insiderhandel. Om man känner till att företaget utvecklas i en positiv riktning kan man alltid köpa aktier och hålla dem de erforderliga 6 månaderna innan man säljer. Förstås påtar man sig då en större risk för att någonting annat skall hinna inträffa under tiden som sänker aktiens värde, än om man skulle kunna köpa och sälja med några dagars mellanrum. Sålunda blir insiderhandel mindre lönsamt. men inte omöjligt.

Sälja ut för att rädda

I det motsatta fallet att man innehar aktier i företaget och får reda på att företaget är på väg mot ruinens brant kan man sälja och bevara sin förmögenhet någorlunda intakt — förutsau att det gått minst sex månader sedan man köpte aktierna.

18

Pengar z placermg

Roger Wessman

Ingen rädde för insiders här?

Värdepappersmarknadslagen har knappast eliminerat insiderhandel på Helsingfors Fondbörs. Det finns trots det inte någon större anledning för småinvesterarna att oroa sig för att insiderna kapar åt sig hans vinster. Den främsta negativa effekten av insiderhandel är att den minskar på spekulationen.

Slutligen finns alltid möjligheten att låta bli at handla på grund av insiderinformation. Om man skulle ha sålt aktier i ett företag ifall man inte anat på basen av insiderinformation att kursen snart kommer alt stiga, kan man knappast bli dömd för det. Andå har man då förtjänat pengar på basen av insiderinformation.

Bevisa blir besvärlig Även om man [följer sexmånadersreglerna så är det visserligen förbjudet att handla på basen av opublicerad information man fått tillgång till. Eftersom det som ovan nämndes är svårt att bevisa att en viss affär gjorts på basen av insiderinformation har myndigheterna i första hand ägnat sig all kontrollera att sexmånadersregeln följs. Jag känner i alla fall inte till att någon skulle ha åtalats på basen av insiderstadgandena för annat än tekniska brott mot tidsgränsen.

Insiderproblemet är således knappast eliminerat. Andå finns det ingen större anledning för småinvesteraren att oroa sig för att insiderna förtjänar pengar på deras bekostnad. Det är i regel inte de som förlorar om insiderhandel förekommer.

Amerika-arvet…

Då man frågar vem som förlorar då en insider säljer ut sitt aktieinnehav på grund av att han vet att dåliga nyheter snart kommer att publiceras om bolaget, svarar de flesta all det är köparen som får aktieinnehavet som snart kommer att sjunka i värde. Det är Pelle Svensson som beslutat köpa aktier för arvet han fick efter sin onkel i Amerika.

En stunds tankeverksamhet klargör dock att Pelle Svensson knappast är förloraren. Tvärt om: på grund av att insidern bjuder ut sina aktier så sjunker aktiekurserna på börsen och Pelle Svensson får aktierna till ett lägre pris. Aktiernas värd efter att informationen publicerats förändras inte av att insidern säljer. Insidern får bara kursen att sjunka — och därmed blir Pelles förlust mindre.

Förloraren är i stället Anders Andersson som råkade sälja sina aktieri företaget för att få pengar tilll köpet av sin nya bostad samtidigt som insidern sålde. Han får ett lägre pris för sina aktier än han annar skulle ha fått.

I dethär fallet råkade Pelle vinna och Anders förlora. Lika gärna kunde rollerna ha varit ombytta — om insidern hade fått positiv information och köpl aktien. Det finns ingen anledning för en typisk småinvesterare att tro att han oftare skulle förlora än vinna på insiderhandlarnas verksamhet. Det är lika sannolikt att insiders säljer när han köper som all insiders säljer när han själv säljer.

Insiders vs. spekulanter

Men någon måste ju förlora? Insidernas vinster kan ju inte materialiseras från tomma intet.

Svaret är att de som systematiskt förlorar är de som köper då insiders säljer och säljer när insiders köper.

De som köper för att de ser an kurserna går ner då insiderna säljer — och därmed tror sig få ett gott kap, ovetande om att det lägre priset är helt befogat på basen av den opublicerade informätionen insidern sitter inne med,

Det är de aktiva spekulanternas avkastning insiderna tär på — inte de långsiktiga investerarnas.

Spekulanterna ger likviditet År existensen av insiderhandel då hel likgiltig för småinvesterarna? Nej — om insiderna tär på spekulanternas vinster blir dessa eventuellt mindre benägna att spekulera. Många skulle kanske uppfatta detta som någonting positivt. Då glömmer man att spekulanterna fyller en viktig funktion genom att upprätthålla likviditeten.

Om investeraren vill sälja sitt aktieinnehav och det inte råkar finnas någon som vill köpa, måste han locka fram ett köpanbud genom att erbjuda ett förmånligt pris. Ju mer aktiva spekulanterna är, dess mindre behöver han sänka priset för at få aktierna sålda. Om spekulanterna skräms av risken för att köpa “dåliga aktier” av insiders, krävs det en större prissänkning för al få aktierna sålda. 9

Utgiven i Forum nr 1994-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."