Utgiven i Forum nr 2016-05

Innovation som svordom

av Torsten Fagerholm Forum 2016-05, sida 05, 26.05.2016

Människan är konformistisk. De som är modiga nog att inte vandra i andras fotspår kallar vi först galna, sedan pionjärer.

Innovation som svordom

Hajpvarning! En googum ling av ”innovation” ger 390 miljoner resultat. Hu uppstår kommersialiserbara eller värdeskapande uppfinningar, konkret Äkta, fördomsfri kreativitet genomsyrar småbarns spontanalek. Min 1,5-åriga dotter spanar en trafikkon, rusar fram och trumpetar helhjärtat. En vuxen som gör lika avfärdas som berusad, töntig eller rubbad.

För ett barn finns inga dumma frågor, inga absurda tankesprång. Ett barn ställer cirka 100 frågor dagligen. Men vid 10 fyllda har årtal av påbud om förväntat beteende satt sina spår hos de flesta. Skolan belönar papegojaktigt framspottande av entydiga svar. Sällan uppmuntras vår förmåga att ifrågasätta, utmana, vända upp och ner på begrepp samt omgivningen.

Vad kännetecknar vuxet beteende? Ansvarstagande, hänsynsfullhet - tyvärr också självmedvetenhet, hämningar, rädsla att misslyckas. Vi tar det säkra före det osäkra. Intressebevakare bekämpar politiskt obehagliga innovationer. Det outforskade, inom konsten såväl som inom näringslivet, brukar först bespottas eller ignoreras för att sedan långt senare bli mainstream.

3Ms självhäftande post it-lappar föddes av ödets nyck då en anställd försökte skapa ett superlim. Ingen brydde sig om idén. Årtal senare kom en kollega på att använda limmet på små bokmärken. BBC:s globala hit, igenkännings- och kontorshumorserien The Office, skapades av en slump då en nyanställd föreslog ett alternativt bruk av pengar reserverade för en utbildningsfilm.

Innovatörer dyker upp från oväntade håll, bland outsiders. Etablerade företag finjusterar existerande affärsmodeller, skyddar kassaflödet och jobbar i silon. Extern expertis och yttre idéer ses som hotfulla, speciellt ifall de kannibaliserar existerande affärer. Få bolag diversifierar, jobbar parallellt med initiativ inom okända domäner.

Byråkrati, stela strukturer, intern rivalitet, statisk repetition, strikt planering, budgetering och utvärdering — dessa är innovationens fiender. Vännerna heter slumpen, sidospår, spontanitet, dynamik, oväntade infall - precis sånt som kan vara hotfullt.

Attlyssna för noga på existerande kunder kan vara farligt, folk ju vill oftast ha mer av detsamma. Även om de saknar variation så förblir de inkapabla att formulera alternativen. ”I know it when I see it” En restaurangkund kan ogärna förväntas författa menyn. Ändå vill vi serveras överraskningar, sådant vi inte visste att vi vill ha (eller veta).

Kreativitet mår bra av kulturkrockar och konflikter. Nirvanas skrikiga halvpunk med superb produktion och mördande refränger var ett perfekt motgift till Michael Jackson år 1991. Men affärsvärlden strävar otåligt efter mätbarhet, likriktning och snabba cash. Banbrytare verkar både disciplinerat och lekfullt: antingen har de inget att förlora eller så har de råd att bränna pengar.

För varje hit krävs hundra misslyckade, smågalna experiment. Innovativa bolag lyssnar på fabriksgolvet. All visdom vilar inte hos cheferna, styrelsen eller ägarna. Framgångsrika innovatörer har fingret på pulsen gällande svaga signaler och motkulturen.

Det finns inget garanterat recept för blockbusterfilmer, spel, musikhits, eller killer applications. Clash of Clans, Viagra och Iphone är värdefulla precis eftersom de är (eller var) annorlunda.

Fruktbara idéer frodas i miljöer präglade av flexibel attityd, öppenhet och ödmjuk vilja att lära sig. Lekfullhet + nyfikenhet + passion + mod + fördomsfrihet = innovation. Ibland. Byråkratisk korporativism och diverse arbetsgrupper är innovationens antites.

(Fotnot: en memento mori om skadlig innovation. Inom finansvärlden har komplexiteten blivit alltmer okontrollerbar då back office knappt längre begriper vad front office håller på med.) loru www.forummag.fi feedback &forum.fi

Forum för ekonomi och teknik

Utkommer med elva nummer per år Webbplats: wwwforummag.fi

Adress: Mannerheimvägen 18, 4 vån.

00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 525 (8,35 c/samtal+16,69 c/minut, inkl. moms 24 96)

Prenumerationer: 09 4190 2443 eller wwwforummag.fi/prenumerera Helårsprenumeration inom Norden: 96 euro Adressändringar: Föreningsmedlemmar: kontakta ditt kansli Övriga: forum.aspanesenta.fi

Redaktion:

Torsten Fagerholm, chefredaktör och ansvarig utgivar 010 322 5253, torsten.fagerholm&forum.fi Bo Ingves, redaktionsche 010 322 5252, bo.ingvesaforum.fi

Allmän e-post: redaktionen&forum.fi Layout: Bo Ingves

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Påhl Ruin (Baltikum)

Björn Ådahl (Asien)

Sebastian Köhler (böcker)

Johan Svenlin (vetenskap)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, IT)

Carl Haglund (kolumnist, Samhälle) Jan Sten(Linkedin-referat)

Annonser: Vd MikaelLönnqvist: 010 322 5251

Delägare:

DIFF - Ingenjörerna i Finland rf Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikael.lonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga:10944 exemplar (jan-dec 2012) Lösnummerpris: 8,90 euro

Tryckeri: Fram, Vasa

ISSN 0533070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Galerie Art Gloss 130 g/m2 och G-Print 80 g/m?

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 52018 | 5 |

Utgiven i Forum nr 2016-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."