Utgiven i Forum nr 2007-01

Institutioner som arbetssätt

av Pekka Kettunen Forum 2007-01, sida 54, 31.01.2007

Taggar: Teman: insitutioner

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2007

LEDARSKAPSBOKEN

I den här serien recenserar forskar på Hanken klassikerna inom ledarskapslitteraturen.

Institutioner som arbetssätt

PEKKA KETTUNEN X Institutioner har betydelse. Även om stora ledare som Lenin, Mao och Gandhi tidvis kan visa nya vägar, tar en stor del av den mänskliga verksamheten plats i en institutionell omgivning.

Hur människor och deras omgivning binds ihop har länge stått som en central fråga i vetenskapen, År 1989 publicerades boken reDISCQVERING INSTITUTIONS och skribenterna, den amerikanska organisationsvetaren James G. March och den norska statsvetaren Johan P. Olsen, satte med denna bok sina spår i kunskapen om organisationer och management. Samma skribenter knyts också ihop med begreppet ”garbage can; en modell av beslutsfattande som publicerades i artikelform redan år 1972.

I år ger Johan P. Olsen ut en bok om EU-institutioner och James G. March hör till de mest citerade guruerna i managementsamfundet. Båda har alltså långa och imponerande karriärer.

Rediscovering institutions hänvisar till samhällsvetenskaplig ut veckling, där man först koncentrerade sig på statliga institutioner, så som riksdag och regering. Från och

James G. March & Johan P Olsen, Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics. New York: The Free Press 1989. 2275.

Institutioner är organisationernas olika rutiner att göra saker. De kan vara ett sätt att arbeta, roller, sätt att tänka eller se på världen.

med 1960-talet ändrade riktningen till att analysera beteende och ledarskap. Skribenterna hävdar att en betoning på individer (politiker, medborgare, företagare) som rationella beslutsfattare överdriver deras förmåga att behärska situationen. Den nya synvinkeln är både bredare och djupare. Institutioner är organisationernas olika rutiner att göra saker. De kan vara ett sätt att arbeta, roller, sätt att tänka eller se på världen. Individer som är nykomlingar i en organisation anpassar sig gradvis till den organisatoriska kulturen. I stället för rationella beslut (som ofta är omöjliga) hävdar March & Olsen att individer tar hänsyn till hur man vanligtvis fattar beslut, vad som är rutinen i organisationen.

Boken innehåller nio kapitel som fokuserar på att argumentera för att institutioner är viktiga, samt att närmare belysa hur omgivningen påverkar förändringar och reformer, och hur man kan elaborera bättre organisationsstrukturer.

Reformer får ofta efter en snabb start en nedgående riktning när involverade aktörer tar ställning utgående från sina egna synvinklar. Organisatorisk position och arbetsfördelning baserad på utbildning brukar bidra till att individer tolkar likadana frågor på olika sätt. Men för ledarna kan det redan vara en delvinst att framhäva förnyelse tänkande. Det är symptomatiskt att det pratas så mycket om modernisering av statsapparaten utan att man ser tecken på förändring. Läsaren kan därmed bli skeptisk och tro att den organisatoriska världen är statisk och bara lämnar en blygsam roll för individer. Poängen är dock att världen inte är så enkel som många managementböcker låter oss tro. Reformer har även en benägenhet att inverka på längre sikt när åtgärderna anpassar sig till verkligheten.

Varför rekommenderar jag boken? Boken hjälper att bättre förstå organisationernas (inklusive företagens) sätt att agera, särskilt varför reformer kan ta oväntade vägar. Överhuvudtaget anser jag att bokens argumentering bjuder en mera realistisk syn på organisationer och i vilka trådar man bör dra. Slutligen är boken, trots sin tunga akademiska insats (inklusive 33 sidor källor), en välskriven åsiktsyttrare, såsom de bästa klassikerna brukar vara, Bokens spår har följts av ett flertal mer och mindre berömda skribenter. Douglas North, tillsammans med Robert Fogel, fick Nobelpriset i ekonomi år 1993 för att de visat institutionernas betydelse i den ekonomisk-historiska utvecklingen.m

PD Pekka Kettunen är överassistent vid institutionen för företagsledning och organisation vid Hanken i Helsingfors.

Utgiven i Forum nr 2007-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."