Intim kundkontakt och jävlar anamma skall styra verksamheten

av Putte Kråkström Forum 1982-16, sida 22-23, 20.10.1982

Taggar: Personer: Hugo Caneman Teman: småföretag

Nykomlingen Sveabanken:

Intim kundkontakt och jävlar anamma skall styra verksamhete e När Hugo Caneman redogör för målsättningen låter det närmast som om det var ett investmentbolag eller ett konsultföretag man höll på att grunda.

— Småföretagaren som står på verkstadsgolvet med ett tiotal anställda hinner inte följa med alla nya lagar, bestämmelser och paragrafer som växer upp. Det är bland annat där som vi vill komma in och hjälpa honom, med skatteplanering, budgetuppläggning, revisionsverksamhet och så vidare.

Detta ligger kanske inte så långt ifrån traditionell bankverksamhet men på Sveabanken är det meningen att gå ett steg vidare. Långtgående konsulttjänster inom reklam och marknadsföring kommer också att stå på programmet.

— Det är inte så att vi skall lägga oss till med en stor stab jurister och experter på olika områden. På marknaden finns ett stort utbud av olika konsulter och underleverantörer som erbjuder sina tjänster med det senaste kunnandet från olika områden.

— En småföretagare, som jobbar 15—16 timmar om dagen, vet inte alltid vem han skall vända sig till. Vi vill lära honom att skaffa de rätta kontakterna.

För att förklara sig visar Hugo Caneman entusiastiskt upp platsannonsen för bankens VD-post som skall tillsättas under hösten.

— Den här annonsen berättar inte endast att vi söker en VD. Den är samtidigt reklam för hela företaget, visar att det skall vara lite jävlar anamma i det hela.

— Vi hade aldrig klarat av att göra en sådan annons själva, men vi vände oss till några fristående reklammakare, talade om vad vi ville ha, de kom med ett utkast som vi petade lite på och sade: Kör — Visserligen tar konsulterna 500 kronor i timmen, men de debiterar endast för effektiv tid, och det är väl använda pengar när det — som här — ger ett gott resultat.

Hugo Caneman anser att det finns ett behov för denna typ av förmedling i dagens Sverige. Man frågar sig nästan varför Carl Berthel Nathorst 22

Sveriges småföretagare skall få sin egen bank.

Kungliga bankinspektionen har bifallit en oktrojansökan från tio eldsjälar som vill starta landets första nya bank sedan 1928. Tillståndet träder i kraft från och me årsskiftet.

Den här gången är det inte frågan om ett penninginstitut i traditionell mening. - Nej, det finns ingen anledning att starta en bank som alla andra. Vår målsättning är en liten oberoende bank med intim kundkontakt. Vi vill satsa på tjänster som de stora bankerna inte erbjuder, säger Hugo Caneman, Sveabankens styrelseordförande med ett förflutet som bla VD för Sparbanken Stockholm.

styrelseordförande i Natco-företagen och initiativtagare till Sveabanken inte startade ett konsultföretag i stället.

Parallellt med Sveabanken kommer stiftarna också att driva ett fristående investmentföretag med en grundplåt på 5 miljoner SEK. Aktiekapitalet för Sveabanken kommer i början att vara 17 miljoner SEK och bankens reservfond kommer att innefatta 8 miljoner SEK.

Bankens tio stiftare, alla verksamma inom olika delar av näringslivet ställer själva upp med de första 25 miljonerna, aktier för ytterligare en 25 miljoner kommer att erbjudas till bla olika småföretagare.

Hopp om lönsamhet

Sveabanken har inga planer på att bli en storbank. Om tre år räknar man med att ha ungefär tre miljarder i inlåning vilket kan jämföras att penningströmningarna i Sverige under samma tid beräknas öka med tio miljarder.

— På samma sätt som våra kunder vill vi vara effektiva småföretagare, säger Hugo Caneman.

När det gäller själva bankverksamheten kommer Sveabankens program att vara något nedprutat i jämförels med traditionella banker. Dels av direkta lönsamhetsskäl och dels för att man inte vill ha någon stor och tungrodd personalapparat, som skulle stå i motsats till bankens målsättning att vara liten och flexibel.

— Vi kommer inte att ha löneutbetalning som är en förlustbringande verksamhet och inte heller någon arbitrageavdelning, som åtminstone i början är alltför riskfyllt.

— I dessa sammanhang skall vi samarbeta med redan befintliga bankinstitut.

En annan faktor som kan bidra till lönsamheten är att man slipper att släpa på en portfölj med gamla obligationer som ger låg avkastning och utgör en belastning för de äldre bankerna.

— Vi får starta från scratch, ränteläget är relativt högt och det kommer närmast att sjunka, och då får man ju hoppas att det blir en positiv effekt.

Örganisationsmässigt tror Hugo Caneman att Sveabanken har mycket att vinna. — Vi får bygga upp våra rutiner från början. Se efter vad som passar bäst för oss helt enkelt, och fungera därefter.

— Vi kommer, i alla fall till en början, att bara ha ett kontor här i Stockholm, ute i landet skall vi ha resande konsulter som står för kundkon Forum 16/82

Hugo Caneman, med ett förflutet som bla YVD för sparbanken Stockholm och ordförande i bankens styrelse under 1970—74 är entusiastisk över sin nya uppgift som styrelseordförande i Sveabanken. — De gamla bankernas stora siffror imponerar inte. Vi vill ha en liten, välfungerande enhet säger den erfarne bankmannen som korresponderat om = bankangelägenheter med Mauno Koivisto.

takterna. På det sättet drar vi inte på oss stora kostnader för personal och lokaler.

Gamla banker ifrågasätter

I tiderna kring sekelskiftet fanns det ett åttiotal banker i Sverige, men genom fusioner och nedläggningar har antalet decimerats radikalt. I dag återstår bara tio affärsbanker, Bohusbanken, PK-banken och Sparbankernas samt Föreningsbankernas centralbanker.

Sveabanken blir alltså Sveriges femtonde affärsbank, vilket kan jämföras med tex Danmark där man har ett hundratal affärsbanker.

Privatbankernas branschorganisation, Bankföreningen, är tveksam till om det skall behövas fler banker i Sverige. Från Sparbankshåll har man meddelat att Sparbankerna, som har 25 procent av småföretagarna som kunder väl känner till behovet av nära kundkontakter men Hugo Caneman går till mothugg.

— De stora bankerna har vuxit till enorma institutioner med hundratals anställda och en ofantlig byråkrati. Man pratar saker inom bankerna och lägger

Forum 16/8 ned mer och mer tid på sammanträden och en massa oväsentligheter.

— I bland kallas det MBL, ibland heter det projektgrupp. Någon gång när jag ringt till tre olika personer inom samma bank och alla befinner sig på något möte antingen på en finlandsbåt eller en kursgård, frågar jag mig om det finns någon på bankerna som har tid med kunderna.

— Samma byråkratisering gäller alla stora företag och statliga och kommunala inrättningar. Vi vill arbeta med små, lättmanövrerade enheter. Blir man över 100 personer är man låst i systemet.

Hugo Caneman jämför jättarna med sitt eget fastighetsbolag Tornet som är det framgångsrikaste på Stockholmsbörsen.

— Vi är två man här. Det hela startade med 5000 kronor för 20 år sedan, men vi drog inte igång på allvar förrän jag slutade på Sparbanken 1974. Tornet har nu ett börsvärde på 300 miljoner.

— För tolv år sedan när de första finansbolagen, Vendor och Volvo Finans dök upp sade bankerna, att det här är något som vi redan sköter om, men sedan dess har ju finansbolagen nått en otrolig framgång. Det har dykt upp hundratals finansbolag med en sammanlagd omsättning på bortåt 50 miljarder.

— Åndå sköter de gamla bankerna fortfarande sitt, kommer ut med lite nyheter då och då, men de fungerarinteså att de skulle syssla med långtgående budgetuppläggning, planering och skatteuppläggning för sina kunder.

Positiva reaktioner

Medan de stora bankerna har uttryckt sin skepsis angående nykomlingen har det kommit en rad positiva uttalanden från annat håll. Den förra industriministern tycker att det är skojigt att någon tar initiativ i linje med regeringens och riksdagens småföretagarpolitik,

Bankinspektionens generaldirektör, Sten Walberg tycker att initiativet är intressant och hoppas att Sveabanken skall få sin chans. Trots att det inte är svårt för en företagare att låna pengar och få hjälp från de nuvarande bankerna anser han, att det finns utrymme för ytterligare en affärsbank i Sverige.

— Vi har fått en massa brev och telefonsamtal från personer och företag som vill samarbeta med oss, men tillsvidare har vi ju fått tacka nej eftersom vi inte sätter i gång förrän vid årsskiftet, berättar Caneman.

— Visst är det sant att man kan låna pengar i de gamla bankerna om ma har goda ideer, men vi vill ju gå ännu längre och hjälpa till med att göra dem lönsamma på ett annat sätt än andra banker. I synnerhet när ideerna måste justeras på ett eller annat sätt för att företagaren i fråga skall kunna få kredit.

Det är inte bara småföretagare, som vill ha ett kundförhållande med Sveabanken som hört av sig. — Vi har också fått kontakt med institutioner och personer som vill satsa pengar på oss för att de tycker att en ide som vår behövs.

— Dessutom har t ex utvecklingsfonden i Stockholms län skrivit att de vill samarbeta med oss.

Svårt starta bank

Att starta en bank i Sverige är ingen lätt uppgift. Det finns få företagsformer som är kringgärdade med lika många paragrafer och bestämmelser men Bertel Nathorst, för vilken bankidén varit något av en pojkdröm, har kämpat som en man i paragrafdjungeln.

En av de första bestämmelserna som måste infrias är att tio personer måste stå för att bankens inriktning är till gagn för samhället.

För att mobilisera en lämplig skara anhängare vände sig Nathorst till gamla bekanta inom affärsvärlden. Bland dem som nappade på budet var förutom Hugo Caneman, Gunvor Björkman, VD för AB Karl D Björkman, Arne Fröden, VD för Finax Finanscervice, Göran Grotg, VD för AB Max Mathiessen Assuransfirma och Börje Sandberg, VD för Forest Innovation AB i Stensele.

— Bland stiftarna finns ett stort kunnande om olika företeelser inom affärsvärlden och meningen är att de alla, genom sina kontakter skall knyta nya företag och personer till banken.

— För att vi skall kunna försvara bankens inriktning och förhindra uppköp kommer vi att ha A- och B-aktier med olika röstvärden, förklarar Hugo Caneman.

Nåpgrastörre farhågor för att apparaten inte skall gå i lås har han inte. — I början får vi väl ta de små marginalerna, men det finns en enorm nybyggaranda bland stiftarna som kommer att driva på verksamheten.

— Visst är det här en utmaning som kan liknas med den som alla småföretagare känner för det de håller på med. Vi är inte imponerade av de stora siffrorna utan vill ha ett riktigt företag som vi kan arbeta med på ett konstruktivt och konkret sätt, säger Hugo Caneman, som trots sina 68 år inte ser ut att ha tappat ett gram av den fighting spirit han uppvisade i det svenska bandylandslaget på trettiotalet.

Putte Kråkström = 23

Utgiven i Forum nr 1982-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."