IOK - ett verkligt storföretag

av Christian Sundgren Forum 1981-17, sida 14-15, 04.11.1981

Taggar: Personer: Paavo Honkajuuri Teman: företag

IOK

Finanserna har alltid skötts bra, men utan vidare är soliditeten nu bättre än någonsin. Och inte förefaller det att bli sämre heller sedan TV kommit med i bilden, säger Paavo Honkajuuri.

Priserna för TV-rättigheterna frå millions 1960 till Los Angeles-OS 198 225 (2250); 200 175 1850 125 100 7 50 (35.0) 25 (7.0 (190 (5) (1.0) (22 1980 1964 19688 1972 1978 1980 198 1 & En OIK-ordförande måste åtminstone vara miljardär, hette det förr i tiden. Han skulle ju finansiera sekretariatet ur egen ficka. Medlemmarna betalade medlemsavgifter och sina konferensresor själva. Inte att undra på att Internationella Olympiska Kommittén blev en ganska exklusiv klubb för äldre förmögna företagsledare.

Nu blåser nya vindar. Juan Samaranch är odrdförande på heltid och lyfter en rejäl lön för jobbet. IOK-staben växer. Ett eget kontorspaliats planeras till Lausanne. Alla bankaffärer sköts nu från Schweiz.

— Det är en riktig utveckling. IOK måste skötas som ett internationellt storbolag. Kommersialismen kritiseras inom idrotten, men vi måste vara ekonomiskt starka. Det är det enda sättet att hålla OS-spelen vid liv och få medel till de inernationella idrottsförbunden, de nationella olympiska kommitteéerna och IOK, säger en mellaneuropeisk industri IOK:s finansiella läge 198 (Källa: Olympic Rview 167/168) Behållning 1.1.1981 totalt Beräknade ränteintäkter under året — Budgeterade utgifter för året

Balans 31.12.198 — ett verkligt storföreta ledare som har suttit med i IOK sedan början av 70-talet.

— Men vi borde absolut få en finanschef — nu är alltför många inblandade i de allt större ekonomiska besluten. Finansutskottet borde inte göra annat än staka ut riktlinjer, medan en YD tar hand om finanserna i praktiken, som på vilket internationellt storbolag som helst. Vi producerar ju och förmedlar en produkt vi också: OS-spel.

Honkajuuri med i IOKs finansutskott

Paavo Honkajuuri, som nu lämnar sin IOK-plats åt Pirjo Häggman, har representerat Finland i IOK-sammanhang sedan 1967. Han har också i många år varit medlemn av IOKs exklusiva finansutskott, och har således en bra insyn i Olympiska Kommitténs finansiella utveckling.

— Finanserna har alltid skötts bra, men utan vidare är soliditeten bättre än

USD 8,514,000 1,370,000 (1,900,000)

USD 7,984,000

Utgifterna för 1981 beräknade enligt följande:

Löpande kostnader — persona — administration — möten, resor

Regional och nationell kursveksamhet

Afrika Amerika Asien Europa Oceanien

Understöd

USD 117,000 123,000 160,00 400,000

USD 200,000 180,000 180,000 170,000 170,000

USD —900,00 — Nationella Olympiska Kommittéernas förbund USD 200,00 — IOK-kongressen i Baden-Baden

USD 400,000

USD 1,900,000

FORUM 17/8 lärotten når inte målet utan sponsorhjälp slog Forum fast i sitt senaste nummer. IOK, Internationella Olympiska Kommittén, ökar sina reserver genom att sälja TV-rättigheterna till OS-spelen dyrt. Kapitalreserverna skall ge oberoende och säkra den olympiska idrottens framtid. Men om snålheten når målet före visheten? Televisionen förmedlar OS-spelen världen över, men inte till vilka miljardbelop som helst.

någonsin, och det ser inte ut att bli sämre heller sedan TV kom med i bilden.

— Den egna budgeten har faktiskt tredubblats på kort tid, så även här kommer byråkratin lite med i spelet, skrattar Honkajuuri och fogar till som erfaren industriledare: — Vi är nog försiktiga på den punkten och tillsvidare arbetar tex bara ett 30-tal personer på IOK-centret i Lausanne.

— TV-rättigheterna är i praktiken den enda inkomstkällan för oss vid sidan om ränteintäkterna för våra långsiktiga depositioner. Men de nationella olympiska kommitteerna och internationella idrottsförbunden vill ha hur mycket pengar som helst, så det gäller nog att sälja TV-rättigheterna till OS-spelen så dyrt som möjligt.

Priset för TV-rättigheterna har skjutit i höjden snabbt. Rätten att televisera Los Angeles-spelen 1984 såldes i USA för hela 1 miljard mk! Bara fyra år tidigare hade ett amerikanskt TV-bolag betalat 150 miljoner mk för att få förmedla MoskvaOS till de amerikanska hemmen.

1 miljard mark gäller alltså bara USA. Nu kräver IOK ytterligare att de europeisla TV-bolagen skall betala 400 miljoner mk för att förmedla Los Angeles-spelen till Europa. Förhandlingarna står praktiskt taget stilla eftersom EBU, organisationen för de västeuropeiska TV-bolagen, endast vill betala 40 miljoner mk. Argumentet är att man inte kan finansiera idrottsprogram med reklamsnuttar som i USA, och att spelen

Europeiska radiounionens (EBU) utgifter för sommar-O (miljoner USD)

Utgiftskategori

Tokyo 1964

Rättigheter och utrustning .380

ENE

Produktion och administration .320 | 92

FÖRUM 17/81

Mexic dessutom inte kan sändas direkt pga tidsskillnaden.

De nationella TV-bolagen klagar redan nu över de stora summor som idrottsprogrammen slukar. Ett litet tvåspråkigt land som Finland lider dessutom av den senaste utvecklingen på det här området. Det totala priset för TVrättigheterna till OS-spelen omfattar allt mer tekniska utgifter. Det betyder att ett land med tvåspråkig bevakning måste punga ut speciellt mycket. De kommersiella TV-bolagen i USA tex eller Kabel-TV-företagen i Europa kan genom ”OS-tilläggspremier” få ihop de medel som krävs av sina abonnenter i detta accelererande miljardmaraton. Det kan inte de icke-kommersieila bolagen.

De nationella TV-bolagen säger nej

Ettlitet exempel. Ett Kabel-TV-företag med omkring 100 000 abonenter får ihop 15 miljoner mk med en extra OS-avgift på 150 mk per abonent. Företaget erbjuder IOK 10 miljoner för rätten till OS-spelen och håller dessutom i vinst 5 miljoner. Redan 10 miljoner är mer än vad Yleisradio anser sig kunna betala för Los Angeles-spelen.

De nationella TV-bolagen kan inte klara av IOKs stigande priser. Men samtidigt är det ju de breda tittarskarorna, som just de nationella TV-bolagen har kopplat till OS-spelen, som förklarar de enorma reklaminvesteringar som görs i OS-sammanhang. Om Kabel-TVföretagen nu tar över betyder det att färr (miljoner USD)

Montreal Utgiftskategori

Sändning

Produktion oc administration 1.580 ES

Sammanlagt 11.690 fee 14.88 tittare kan ta del av OS-budskapet. Därmed faller grunden för hela den apparat som drivit upp priset på TV-rättigheterna och som håller på att göra IOK så kapitalstarkt!

EBU, takorganisationen för de europeiska TV-bolagen, vill inte gå med på IOKs krav: 400 miljoner mk för Los Angeles. Motbudet är 10 gånger minde: 40 miljoner.

— Vi har lite problem i Europa, det stämmer, säger comte Jean de Beaumont, ordförande för IOKs finansutskott. — Men några av bolagen har redan erbjudit det vi vill ha, så månne vi inte får igenom våra krav, småler han.

EBU-leden håller faktiskt på att spricka inför ställningstagandet i OSfrågan. Få direktörer i de rätt så ”politiskt” styrda TV-bolagen vågar löpa linan ut och stå på sig genemot IOK med risk för att OS-spelen förmedlas till en mindre publik via Kabel-TV-företag. Ett italienskt TV-bolag och ett Kabel-TVföretag har redan erbjudit IOK närmare 100 Mrok för Los Angeles-spelen. Några företag till och de Beaumont får rätt: OS-spelen 1984 förmedlas till Europa men till det pris IOK kräver.

Är det en sund utveckling, IOK — Det hör till spelets regler att den som betalar mer får TV-rättigheterna. Men principen är den att alla skall kunna nås av de olympiska spelen, konstaterar Paavo Honkajuuri.

(Forts på ald 30)

Europeiska radiounionens (EBU) utgifter för vinter-OS

Sapporo Lake Placi 1972 1980 D

Rättigheter och utrustning 1.300 LA 2.645 1 | 1.710 | 2.22 2.72 | 7300 15

Utgiven i Forum nr 1981-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."