Isbrytaren Botnica säljs till Estland

24.10.2012

Arctia Shipping säljer kombiisbrytaren Botnica till Estland. Arctia Shipping  och Tallinns hamn undertecknade köpekontraktet den 24 oktober 2012.

Fartygets köpesumma är 50 miljoner euro, enligt ett pressmeddelande från Arctia Shipping. Affären minskar Arctias skuldsättningsgrad betydligt.

Efter försäljningen av Botnica består Arctias flotta av en isbrytare med oljebekämpningskapacitet, två kombiisbrytare och fyra konventionella isbrytare. Botnica är för närvarande i Medelhavet, där det fungerat som depåfartyg för undervattensarbeten. Fartyget överlämnas till den nya ägaren efter att uppdraget slutförts i slutet av november.

Hela Arctias flotta med undantag av Botnica har långfristiga befraktningsavtal inom isbrytning, offshoreverksamhet och oljebekämpning. Botnica har inte befraktats för isbrytning i Finland och det har inte heller några andra långfristiga befraktningsavtal. Fartygets användningsgrad har varit relativt låg och den operativa driften har varit förlustbringande.

Botnica, som blev färdigt 1998, är den nyaste av Arctias isbrytare. Fartyget är 97 meter långt och 24 meter brett, och det har utfört isbrytningsuppdrag i Finska viken och på Bottenhavet. Dessutom har Botnica utfört offshoreuppdrag på Nordsjön, i Mexikanska golfen och Medelhavet.

Botnicas dieselgeneratorer har en effekt på 10 megawatt, vilket är ungefär en tredjedel mindre än effekten av generatorerna i Arctias två andra kombiisbrytare, Fennica och Nordica. Botnica är specialutrustad med en Moonpool och en 160 tons kran.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."