Ju knäppare, modigare idéer, desto bättre!

av Torsten Fagerholm Forum 2013-10, sida 05, 31.10.2013

Taggar: Personer: Liisa Välikangas

Ju knäppare, modigare idéer, desto bättre “Livet är fullt av fantastiska överraskningar, små presenter, som vi måste lära oss att upptäcka. Det är en central lärdom efter mina 20 år utomlands?

Det säger Lilsa Vällkangas, som i september började som professor i innovation management vid Hanken, vid sidan av tjänsten vid Aalto. Hon har forskat i Schweiz och Japan samttillbringat tolv år i USA, bland annat vid Stanford University och i Silicon Valley.

Du talar om innovationer inom management, oavsiktliga upptäckter, positiva överraskning som man snubblar över då man söker efter något annat. Vad innebär det “De traditionella, industriella managementprinciperna har levt ut sin tid. Vi måste öpp na för nya metoder som lämpar sig för innovation, high-tech, toppkunskap och -talang, snabb förändring och evolution. Jag förespråkar experiment. Att testa nya idéer, i mindre skala, och öppna för mångfald. Då det gäller att lösa ledarskapsproblem borde alla anställda involveras?

Talar man i Finland tillräckligt om idéer, eller skjuter man ned avvikande synpunkter “I Finland personifierar vi idéer för snabbt. Den som lägger fram en idé får omedelbart ansvaret att implementera den. Vi borde se idéer som verktyg för att utforska fritt, kittla fantasin och diskutera. Vad är möjligt, vad är önskvärt? Vilka framtida alternativ har vi? Vill vi leva i en sådan framtid, och vilka affärsmöjligheter erbjuder den? Idéer skall utmana konventioner och fördomar. De skall inte klassas som bra eller dåliga. Ju galnare idéer, desto bättre öppnar de för nya tankegångar”

Bygger finskt ledarskap för ofta på auktoriteter, hierarkier, order och lydnad ”Framtidens ledarskap skall ses som en upptäcktsresa, då världen förändras i rasande takt.

Vi kan dra lärdomar av banbrytande idéer redan i ett mycket tidigt skede, innan affärsmodellen testats. Samtidigt skall man visa respekt för folk som vill jobba självgående. Då består ledarskap av att redigera, identiftera teman, samla förståelse och betydelse, och samtidigt säkra sammanhållning och framåtanda?

Arbetslivet präglas av återkommande omorganiseringar. Tröttar de ut personalen? “Utmaningen är inte att omorganisera, utan snarare att tänka om. Hur kan en organisation förnya sin förmåga att vara innovativ? Det lyckas väldigt få reformer med. Utmaningen har tre delar: att övervinna bekvämligheten med nuet och det bekanta, att utveckla nya valmöjligheter och experimentera, samt att styra resurserna rätt, medan man håller alternativen öppna Är innovationer alltid kul “Humor, mod och skratt - gott skratt - är tecken på innovation. Folk skrattar då möter något överraskande, förtjusande, eller grejer utanför sitt vanliga sammanhang. Innovation är en icke z É linjär metod. Den är fortlöpande, ofta stökig, full av återvändsgränder, men också fylld av iver, potentiellt även trauman. Ledarskapets viktigaste utmaning är att skydda innovationer. Om man ökar effektiviteten kan man ta död på all innovation, eftersom små förbättringar ofta bygger på inövade rutiner, medan innovationer är osäkra?

Det sägs att yngre generationer vill förverkliga sina egna mål, och är kräsna då det gäller att utföra order “Det finns en global tendens att utveckla mer demokratiska metoder inom organisatio ner. Vem som helst kan investera i startups via GrowVC [crowdfunding, red.anmi], eller utveckla nya konsumentprodukter via Quirky [crowdsourcing, red.anm.. Snart kan mycket produceras lokalt via 3D-skrivare. Industrisamhällets gamla hierarkier ersätts av öppna, inkluderande och småskaliga metoder, som dessutom är experimentella, och hands-on! Aldrig har vi haft så många tillfällen att påverka som vi har idag”

Kan jobb och fritid flyta ihop i för stor grad? “Personligen älskar jag mitt jobb så mycket att jag tar det med mig överallt. Det är en del av min personlighet, mitt människonätverk. Det är orsaken till att jag fortsätter lära mig nya saker. Tillfredsställelse med arbetet förutsätter att man ser saker ur olika synvinklar. Nyfikenhet är ett av de värdefullaste dragen som finns. Somiga föredrar stabilitet, medan andra vill bryta med rutinerna. Arbetsplatserna borde anpassa sig, och öppna för individuella riskprofiler?

Berätta om Innovation Democracy, en icke vinstgivande organisation som stöder innovativt entreprenörskap i extrema miljöer, bland annat i Somalia, Afghanistan och Nepal. “Förutom rätten till demokrati, så har alla rätt till innovation. Att få sin röst och sina idéer hörda. På flera håll är innovation en rättighet som förbehålls en liten, utvald skara. Vi måste ta till vara alla idéer och all energi för att möta de globala utmaningarna. Oförtjänt makt skall förkastas” a

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR10 2013

Utgiven i Forum nr 2013-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."