Utgiven i Forum nr 1970-16

Kampen om prenumeranter - osund konkurrens?

av Harry Myrberg Forum 1970-16, sida 05, 21.10.1970

Taggar: Teman: Konkurrens

FORUM

Forum 16/7 21. 10. 1970.

Folktinget — …o tider, o seder…

Folktinget är allt annat än en papperstiger. Då skulle också »finlandssvensken» på gatan — för att inte tala om alla andra bröder och syskon i vårt land — veta att folktinget i senare år sysslat med bl.a. grundskolan, yrkesutbildningen, radion och tv:n, folkräkningen oc socialinformationen. Vem vet vidare att.

Folktinget står (elier gömmer sig) bakom »aktningsvärda» institutioner och organisationer som Svenska vetenskapliga centralrådet, Svenska yrkesutbildningsstyrelsen, Svenska språkvårdsnämnden i Finland, Svenska översättningsbyrån och Finlandssvenska jordnämnden?

Folktinget är trots detta indirekta pyssel kring väsentliga ting onekligen en pappersorganisation, ett pepparkakshus utan like. Det finlandssvenska folket får enligt demokratins goda prin . coip välja sitt folkting vart sjätte år. Me detta »vårt» ting (mindre än hälften av oss finlandssvenskar röstar) sammankommer endast till session vart tredje år. Dessa två gånger tinget kallas samman fattar det inga beslut som riksdagen gör. Inte heller förenar det sig om uttryckliga rekommendationer av samma typ som Nordiska rådet. Folktinget är ett rådgivande organ som pratar och inte debatterar, ett demokratiskt valt organ som bara existerar på papperet.

Kampen om prenumeranter —

Konkurrensen på prenumerationsmarknaden är hård. Dagligen får vi »fantastiska» erbjudanden. Man får gratis delta i utlottningen av bilar, mellanöl, gåvochecker, penninglotter, klockor, smycken osv. Det totala vinstbeloppet uppgår enligt reklamen till flera hundratusen mark.

Vi vill gärna veta vilken myndighet som övervakar hela denna lotteriverksamhet?

Folktinget har ett fullmäktige på 15 medlemmar som möts ungefär fyra gånger i året: för att både prata och »rekommendera». Detta håller sig med ett arbetsutskott och ett litet sekretariat, båda organ som faktiskt mera pysslar än pratar. Ett faktum kommer vi dock inte ifrån: folktinget är och förblir en menlös kammare för isolationister. Också dess underorgan — kommittéer, nämnder och vad de heta må — är mamma upp i dagen: lika veka, lika timida, och lika — oföretagsamma.

Varför fortsätta detta hysch och pysch? Slopa folktinget. Grunda i stället en delegation för svenska frågor. Ett både politiskt och »fackligt» organ, som arbetar under statsrådet. | denna permanenta delegation skulle inte bara sitta folkpartister, socialdemokrater och folkdemokrater utan också representanter för andra politiska partier; som bekant har ju faktiskt alla riksdagspartier rösträtt! Med vore också expertis: skolfolk, kommunala representanter, språkvårdare osv. Inget hindrar att delegationen håller sig med heltidsanställda, som torgför våra Svenskfrågor på samma sätt som vilken annan påtryckningsgrupp som helst.

Ralf Heleniu osund konkurrens?

Vi vill också veta varför konsumentorganisationerna tiger. Vad säger reklamorganisationerna — är detta en sund konkurrens?

Vi kan göra ytterligare frågor men vi konstaterar kort att denna fråga bör utredas. Prisen är i förhållande till de prenumerationsavgifter vi känner orimligt höga. Detta kan inte vara en sund konkurrens. O

Harry Myrber 5

Utgiven i Forum nr 1970-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."