Utgiven i Forum nr 2014-04

Kan staten välja vinnare?

av Carl Haglund Forum 2014-04, sida 20, 24.04.2014

20

Sen staten välja vinnare”

CARL HAGLUND Då realekonomins hjul rullar trögt vänds blickarna ofta mot staten. Man förväntar sig insatser för att få fart på ekonomin.

I det här sammanhanget aktualiseras ofta en frågeställning. Hur bra fungerar de statliga satsningarnai näringslivet i verkligheten, och i vilken grad skall staten göra riktade satsningar på exempelvis utvalda branscher. Kan staten välja vinnare?

Till politikens ironi hör följande faktum: då det går bra i ekonomin heter det att staten skall låta marknadskrafterna ha sin gång, medan staten däremot förväntas göra insatser då det ekonomiska läget är sämre.

Det har även Finlands aktuella regering gjort. Den största insatsen är den ansenliga sänkningen av samfundsskatten som trädde i kraft början av 2014. Finlands ekonomi är som känt långt ifrån tillbaka på fötter efter finans- och skuldkrisen, och från olika håll idkas stort tryck på att göra statliga tillväxtsatsningar.

Frågan är om det offentliga kan avgöra vilka branscher och områden som kan bli Finlands potentiella framtida framgångssagor.

Staten satsar idag rätt betydande belopp i olika företagsstöd. De facto handlar det om hundratals miljoner euro per år, och inkluderar man olika skatteavdrag och stöd i form av lägre skatter talar vi om flera miljarder. Många gånger har stöden kommit till under en svår period, men med åren har stödformerna börjat betraktas som cementerade fördelar som de ifrågavarande branscherna vägrar avstå ifrån. De här stöden

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 42014

Skribenten Carl Haglund är ekonomie magister och medlem av statsrådet.

är ofta föremål för debatt. Det är nämligen så att alla dessa stöd på sitt sätt handlar om att staten gör riktade satsningar.

Vore det klokare att avskaffa alla stöd och lindra företagsbeskattningen med motsvarande belopp? Den här diskussionen pågår som bäst inom regeringen.

Trots den nämnda diskussionen har arbets- och näringsministeriet nyligen definierat tre områden för speciella framtida satsningar.

Branscherna är cleantech (miljöteknik), bioekonomi (ett effektivare utnyttjande och fördelande av naturresurserna) och ICT (informations- och kommunikationsteknik).

Rätt många företag ryms inom ramen för dessa tre övergripande områden. Inom just dessa branscher vill staten göra specialinsatser för att skapa nya jobb och tillväxt. Samtliga områden har garanterat god potential.

Men behövs statens hjälp, och i vilken form?

Jag hör till dem som tror att statens uppgift är att skapa goda verksamhetsförutsättningar för företagen.

Det handlar om beskattning, lagstiftning, infrastruktur, utbildning, tillgång på arbetskraft, rådgivning, reglering och mycket mer.

Däremot känns det som förgången tid att staten går in med skattebetalarnas pengar och satsar i en specifik bransch.

Det är sällan på det här sättet som framgångsberättelser kommer till. Staten är inte skapad för att välja vinnare i en marknadsekonomi. z 3 3 7 5 2 n 43 2

Utgiven i Forum nr 2014-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."