Utgiven i Forum nr 2014-01

Kilometerbeskattning – Nej tack!

av Henry Clay Ericsson Forum 2014-01, sida 29, 30.01.2014

Taggar: Teman: beskattning

Skicka dina kommentarer tilladressen: feedback&forum.A

Kilometerbeskattning - NEJ TACK

Ro

HENRY CLAY ERICSSON Ka-booml Det var som att slänga en tändsticka ibensintanken. Forums affärsnätverk på Linkedin formligen exploderade av åsikter. Mer än 60 kommentarer inom några veckor är nytt rekord i spalten. Vad var det då som engagerade? Läs vidare nedan.

Jorma Ollilas förslag går ut på att ersätta den nuvarande bilskatten vid inköp och fordonsskatten för årligt bruk med en avgift som bygger på antalet kilometer du kör per år, graderad enligt var du kör (tätort eller landsbygd). I snitt skulle det kosta 3,3 cent per körd kilometer. Körsträckan registreras automatiskt via satellit med GPS -baserad apparatur i varje bil. Det beräknas kosta 460 miljoner att bygga upp systemet och installera sändarna, samt 130 miljoner årligen att underhålla och administrera. Nej, nej, nej! Alltför dyrt, för en dubiös nytta. Det finns enklare sätt att mjölka bilisterna, tycker våra debattörer.

Keep it simple! Höj bensinskatten, den är ju kopplad till antalet körda kilometer. Då bidrar även utländska bilister till vår statskassa. De få elbilar och hybrider som finns kan ju åläggas en speciell elaccis eller beläggas med en årlig punktskatt.

Ett innovativt läsarförslag är att låta bilbesiktningen kolla varje bils kilometerställning årligen, och rapportera antalet körda kilometer till skattmasen. Bilar yngre än tre år kanju kurva via besiktningeni varje fall för ett snabbt mätarfotografi. Eller tillåtas åka skat tefritt, som erkänsla för innehav av en bräns lesnål och utsläppsfattig ny bil.

Graderingen av kilometertaxan mellan stad och land kan lättast göras enligt ägarens bostadsadress, där bilen är registrerad. Kanske några storfräsare byter bostadskommun för att minska på skatten, men vissa flyttar ju redan för att minska på sin kommunalskatt, till Grankulla eller Korsholm.

Ollila - jävig utredningsman? I förslaget skulle den direkta bensinskatten slopas, eller åt minstone sänkas. Där leder spåren till Shells syltfabrik, där Jorma Ollila är styrelseordförande. Utvecklingen av systemet för po ORWELLIANSKT. Förslaget till kilometerskatt får debattörer att reagera negativt.

sitionering skulle finansieras av skattebetalarna. En rejäl besparing för Nokia Siemens Networks och liknande hi-tech företag, som sedan kan sälja ett provkört system på världsmarknaden. Kan inte industrin utveckla sina mojänger med egna pengar, undrade våra debattörer.

Bestraffning av ”fotismorsor”? I dagens samhälle skjutsar föräldrarna sina barn land och rike runt till fotbollsmatcher, ishockeyträning och hästskötsel. Det är inte lätt att släpa kassarna med sportgrunkor runt i kollektivtrafiken. Andra åker från storstaden till hembyn för att passa sina åldrande föräldrar. Det blir många kilometer om året. Ska dessa aktiva individer beskattas extra för sin samhällsinsats?

Kollektivtrafik som inte finns. Att kilometerskatten skulle få inbitna bilister ihuvudstadsregionen att byta till kollektivt för arbetsresor är en positiv effekt av skatten, tycks det allmänt. Meniglesbygden kring mindre centralorter som till exempel Nykarleby drogs den sista bussen in för länge sedan. Ska man då bestraffas för att man tar bilen till jobbet eller skolan?

Innovativt sabotage? Att lura skattmasen är troligen en av våra käraste folksporter. Den dag som apparaturen valts drar en armé av bilnördar igång med att knäcka koderna för att stoppa eller förvanska signalerna. Snart beskrivs deras metoder på Internet, meda deras byggsatser säljs under bordet av Bandidos. Nästa steg är brandade produkter isnygga lådor över disk på Biltema. Staten stöder ju entreprenörskap, och skatteplanering är inte förbjudet. Att lyckas greja skatteåterbäring för att ha kört minuskilometer är väl dock föga troligt.

Storebror ser dig, Det låter som en Orwelliansk skräckvision, att staten följer med varje kilometer du kör, och varje ögonblick vet var du (eller åtminstone din bil) är. I teorin är informationen sekretessbelagd. Men varje myndighet hyser av naturen ett stort begär till sådaninformation som redan samlats in ”gratis” av annan myndighet. ”Handräckning” och ”gsamkörning” brukar det heta. Det kan börja med ”en synål” som trängselskatt samt böter för överhastighet, genomfartsförbud och felparkering. Därpåelektronisk kontroll av kvartersrallyn och huliganism. Det kan sluta med ”ett järnspett” med övervakning av individers specifika rörelsemönster vid skilsmässoutredningar och besöksförbud. Fallet Mika Myllylä visar ju att nyfikna myndighetspersoner gärna gluttar in i systemet.

Vill du veta mer? Läs gärna debatteni original. Där finns bland annat hänvisningar till Ollilas betänkande samt en djupare analys av bilbeskattningen och prissättningen av bilar inom EU.

Vad tycker du om bilskatten - debatten lever vidare i vår spalt på Affärsnätverket. m Sammanställt den 10 januari 2014 av Henry Clay Ericsson.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR12014

Utgiven i Forum nr 2014-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."