Kina står för nästan hela ökningen

10.10.2013

Befinner mig på Wordsteels årsmöte i Sao Paulo där världens största stålföretag samlats till årligt möte och det ändå finns en viss optimism. Men det är Kina som står för nästan all ökning i år, för 40 av de 45 miljoner ton till 1 475 miljoner ton, när det gäller världens användning av stål inklusive exportdelen. Sverige producerar normalt ca 4 miljon men genom mer specialisering på kvalificerat stål har de svenska företagen klart större värde per ton.

Europa minskar i år med lätt återhämtning nästa år, Nordamerika stagnation i år, ökar 3 procent nästa år liksom östblocket, Mellanöstern ökar 6 procent nästa år. U-länder väntas återhämta årets nedgång nästa år, enligt prognosen.

Stålindustrin är en vägledare, indikator, för den allmänna ekonomiska utvecklingen. Kinas ökningstakt gick upp i år men halveras till nästa år, från ca 6 procent i år till 3 procent nästa år. Men Kina väntas ändå stå för nästan hälften av världens ökning nästa år.

Stålföretagens bedömningar får stort genomslag i BNP-prognoserna, de ser ju en stor del av sin orderstock för nästa år redan nu. Men min egen sedvanliga skepsis mot prognoser (gissningar), särskilt de klädda i precisa siffror, kvarstår.

About these ads

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; } ]]>

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."