Utgiven i Forum nr 1981-05

Klara segrare i EDWARD-tävlingen

av Maria Planting Forum 1981-05, sida 32-33, 18.03.1981

I år kunde en enig fackmannajury utse klara segrare i var och en av de tre kategorierna i Forums tudelade annostävling EDWARD. Juryn saknade dock fler konsumentvaruannonser, tex kontektion och underhållningselektronik, med motiveringen att Forums läsare både konsumerar — är sk heavy users — och verkar som opinionsbildare.

Till bästa fyrfärgsannons utsågs Scan-Autos Saab, bästa fvåfärgsannons var Hartwalls Victor och bästa svartvita annonsen ansåg juryn vara Rank Xerox ”Häftapparaten som kopierar…”

Bilförmånen - när! den är som bäst är trots rikligt utrustad bil,’ ekonomiskt iskt fördelaktig.

Tant en

EV

Enligt Saab-filosofin Alla Saab-modeller hör i fråga skall bilens utrustning om hilförmån till skatteklass II vara mångsidig och förnuftig. — — trots deras goda prestanda 8 nn örnen! somm pe och ärren än väl tilltagna utrymmen och rikliga utrustning.

Ner Köpeller leasing vart (Sön Saab of sög kn BROR — go om of Vigör dalande väger 10 da omen

Klara segrare i

EDWARD-tä € Trots el nagot magert annonsutbud i arets tre första nummer av Forum 33.3 4 sidor totalt var med i EDWARDtävlingen kunde fackmannajuryn konstatera en glädjande förbättring i kvaliteten på annonserna.

Fackpressannonseringen kanske just nu upplever kvantitativt en liten tillbakagång. men kvalitativt tycks den vara på frammarsch. konstaterade juryns ordförande Kristiina Suhonen från Annoönsörernas Förbund rf.

Förutom VD Kristiina Suhonen, bestod fackmannajuryn denna gång av AD Erkki Honkanen, Oy Liikemainonta McCann Ab. mediachef Auli Kuvaja, Erva Latvala Oy, direktör Esko Riikonen, Oy Volvo-Auto Ab samt reklamchef Jarmo Kavanti, Ömsesidiga Försäkringsboluget Sampo.

Intressant i årets EDWARD- tävling var att juryns och läsarnas åsikter sammanföll i två av kategorierna, i motsats till fjolåret då Forum-läsarna röstade fram helt andra segrare än juryn utsag. Det var bara om den svartvita annonseringen som juryns och läsarnas asikter divergerade kraftigt.

Traditionellt är det dock så, att EDWARD-tävlingens priser utdelas på basen av fackmannajuryns dom, varför det först kan vara skäl att begrunda juryns motiveringar till tävlingssegr 3 lingen

Svartvitt

I kategorin svartvita annonser deltog 16 annonsörer. Juryn inledde sitl arbete med att klara av en principiell fråga —skulle man dela upp de olika annonserna i konsumtionsvaror:fackannonsering eller skulle man låta alla annonser dela i samma ”klass” -—- och enades om alt lata det senare alternativet bli rådande.

Till segrare i kategorin rtvita annonser utsågs Rank Xerox kraftfulla ”Häftapparaten som kopierar…” (Forum 3;81 sid 30). Juryn motiverade sitt val bla med att framhålla att annonsen direkt kommunicerar med läsaren och att den är starkt personlig. Nyheten kommer omedelbart fram i kontrast till den gammalmodiga häftapparaten samtidigt som produktens. den häftande kopieringsapparatens. fördel fyndigt understryks.

Som helhet ansåg juryn annonsen vara intresseväckande trots den kanske en aning svåra layouten.

Observera att det kan vara värt att plocka fram annonserna som nämns här. de små bilderna som finns med som illustration till artikeln kan inte göra dem rättvisa!

Tvåfärgsannonsen

Ingen tvekan rådde om vilken av de

I

ESAs odlar ENN moderne a 3 Ra H S a SR inr sä OR SO - :

O = i Se

E | E

EEC

Saab 900 mp tr. mk 74,500 Saab-tänkande -en filosofi för framtiden.

Segrare i kategorin tyrtärgsannanser, både enligt fackmannajuryn och läsarna: Annonsör: Oy Scan-Auto Ab

Reklambyrå: Markkinointi Viherjuuri O fem tvafärgsannonserna som skulle utga med segern Hartwalls Victor (Forum 3 81 sid 4) tog lätt hem poängen i all sin uppfriskande blä läckerhet.

Välgjord visualisering. välformulerat och slagkraftigt budskap. kvalitativt högtstaende annonsering och smakfull, lydde nagra av juryns kommentarer.

Hartwall har i denna annons använt den enda tilläggsfärgen tekniskt överlägset de andra. med en relativt gammal tryckteknik som kallas Duplex som dock ingen av de andra annonsörerna had använt. Annonsens tekniska fördelar underströk juryn flere ganger — ett fin exempel på hur man med bara en i irg kan ge visionen av en gsannons eller helt enkelt bara förhöja budskapet i annonsen.

En annons som man kommer ihåg. sade juryn.

Fyrtärgsannonsen

I kategorin fyrfärgsannonser var korandet av en segrare klart svarare än i de tva tidigare kategorierna pga de heterogena samling som annonserna bildade. Här tävlade bla bilannonser med få ringar, liksom drycker me tryckmaskiner en blandning som juryn fick fundera ordentligt över innan segraren var klar.

FORUM 5/81

Segrare i kategorin tvåfärgsannonser. både fackmannajuryns och läsarröstningens resultat:

Annonsör: Oy Hartwall Ab

Reklambyrå: Markkinointi Viherjuuri O 12 annonser deltog i fyrfärgskategorin och det var just i detta sammanhang som Juryns ordförande poängterade den ut Segrare i kategorin svartvita annonser, enligt fackmannajuryn:

Annonsör: Rank Xerox Oy Reklambyrå: Oy Mainos Taucher Reklam A veckling i kvalitativt hänseende som hon kunnat lägga märke till i de senaste årens fackpressannonsering.

Scan-Autos Saab (Forum 381 sidorna 2 3) fick sig tilldelad beröm av juryn bla som ”sådan bilannonsering som man önskar att allt fler skulle satsa pa”.

Scgraren.

Den spännande genomskärningsbilden — som enligt en av Jurymedlemmarna är tekniskt relativt svår att åstadkomma — tilltalade genom sitt informationsvärde och samtidigt sin klarhet. Farhågorna om att annonsen eventuellt skulle innehålla för mycket information visade sig ogrundade – tvärtom. detaljerna som annonsören uppmärksamgör läsarna på genom pilarna är ett bra sätt att få med så mycket saklig information som möjligt.

Allmänna vitsordet: Övertygande! Informativ! Och ett tillägg: En välgjord avvägning mellan rubriksättning, text och bild.

Bland juryn väckte det en viss förväning att läsarna valt Bröderna Udd Ab:s annons till bästa svartyna — teknologhumorn är nog både rolig och ibland på sin plats. Men hur mycket trä säljer den. frägade fackmannajuryns medlemmar.

Maria Plantin öderna Udd Ab — läsarnas favorit

Wood? Jees, jees UDD! Teknologhumorn tilltalar Forums läsare, det bevisar tydligt Bröderna Udd Ab:s seger i läsarröstningen, Man behöver inte vara teknolog (eller f d teknolog) för att uppskatta den fyndigt enkla annonsen, i sin egen helt avvikande stil kammade den hem de flesta poängen i läsarnas val av EDWARD-segrare.

€e Varför kalla det teknologhumor. i all synnerhet som signaturen Rundis ingalunda är teknolog utan ekononmiestuderande? Bakom signaturen döljer Mikael Rundman, känd bla från sina tidigare annonsteckningar. Man behöver inte vara — eller ha varit — teknolog för att gilla poängen i Udd-annonsen…

Läsarröstningen i EDWARD-tävlingen utföll något lamare än i fjol. men de annonser som segrade gjorde det med större marginal.

Läsarna var överens med fackmanna se

BRÖDERNA UDD A ÖSTERSJÖGATAN 1. HELSINGFORS 18 TEL. 648 706

I

Den svartvita annonsen, Bröderna Udd Ab fick mest röster för att — texten är träffande, lätt att komma ihå — den är tillräckligt enkel också för mi — man minns dialoge — den samtidigt är humoristiskt och effekti — den är rolig och blir kvar i huvudet och ”klingar — pratbubblorna väcker intress — den är vitsig och har ett slående format och skön form

FORUM 5/81

Fyrfärgsannonsen, Saab, ansågs av läsarn bäst därför att — den väcker intresset och är tillräckligt detaljera — den är informativ har vackra färge — en lämpligt detaljerad och färgsatt ”explosionsbild — den fångar blicken och lockar till att läsa all tex — den är tekniskt uttömmand — man läser den fast man ej är bilägar — den är en ovanlig bilannons

Tvåfärgannonsen, Victor vara bäst bl a för att den — är snyggast i sin klas — är läcker, läskand — väcker törsten så att man vill ha sig en Victo — är optiskt skö — presenterar en produkt kort och saklig — kompletterar sig själv genom bild/ budska — har välgjord layou — är en färglös produkt som ser lockande färggrann ut i konsumentens ögo ansåg läsarna

Juryn i de tva andra annonskategoriern -— fyrfärgsannonsen Scan-Auto Saab vann sin kalegori och likaså Ltvåfärgsannonser Hartwalls Victor som tog en helt överlägsen seger i sin kategori. Nedan nagra plock ur läsarnas motiveringar. det var glädjande att läsa de stundtals tom rätt långa förklaringar som medföljde röstsedlarna.

Bland alla insända tävlingssvar lottades en aktieportfölj värd 1000 mk som sammanställs av Forums börsexpert, signaturen Stock-man, Lottningen vanns av Turid Hedlund i Grankulla, som mottar sill pris genast efter Edwards namnsdag den 18 mars.

I kategorierna svarvita och tvåfärgsannonser var segrarna helt överlägsna i fyrfärgskategorin kämpade däremot två länge om guldet. Den ena, och segrande, var Saab-annonsen, den andra gällde också Scan-Autos produkter. nämligen ”Nya Scania. Ny transportekonomi” (Forum I 815 18-19).

Här gällde det inte så mycket en konkurrens mellan samma annonsörs produkter som en strid på kniven mellan tva kokurrerande reklambyraer -— den förstnämnda, och samtidigt segrande, annonsen var gjord av Markkinointi Viherjuuri Oy och den senare av Finnad Oy. Gott arbete båda två. anser Forums läsare!

Maria Plantin 33

Utgiven i Forum nr 1981-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."