Utgiven i Forum nr 2021-04

Klimatbovar får högteknologiska ögon på sig

av Johan Svenlin Forum 2021-04, sida 34, 06.05.2021

[caption id=“attachment_132297” align=“aligncenter” width=“1851”] Ett nytt nätverk av specialutrustade satelliter ska skjutas upp för att kontinuerligt övervaka utsläppsbovar, bland annat inom olje- och gasbranschen, illaskötta soptippar och boskapsfarmer. Foto: Nasa/JPL-Caltech[/caption]

En ny flotta av satelliter ska sätta utsläpp av växthusgaser på kartan. En stor del av utsläppen kommer från olje- och gassektorn, avfallsdeponier och boskapsproduktion, och dessa kommer att specialövervakas av Carbon Mappers svävande detektiver.

I april kom EU-parlamentet och medlemsländerna överens om att minska koldioxidutsläppen med minst 55 procent till 2030. Det är en konkret åtgärd i målsättningen att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten senast 2050. Klimatbalansen beräknas i modeller där kända utsläpp vägs mot resurser som binder kol, främst skog.

Det finns dock utsläppskällor som inte är helt kartlagda eller där utsläppsmängderna varierar. Det finns till och med källor som aktivt döljs, men från år 2025 kommer hela världen att övervakas av ett helt nytt system som kan spåra utsläpp av koldioxid och metan ner till exakta geografiska positioner. Systemet ska bestå av ett tjugotal satelliter i storleksklassen 150–200 kilogram, specialutrustade för att upptäcka utsläpp av koldioxid och metan. Det är den ideella organisationen Carbon Mapper, med uppbackning från ett dussintal finansiärer, som initierat projektet. Det operativa arbetet kommer att skötas av Planet Company, som siktar på att skicka upp två prototyper av satelliterna år 2023.

“Vår roll är att sätta ihop satelliterna och processa alla data som de levererar”, berättar Robbie Schingler, strategidirektör och en av bolagets grundare, i en intervju för BBC.

Vedertagna metoder. Kartläggningen av klimatgasläckage är i sig ingen nyhet. Infraröd spektroskopi är en av de vedertagna metoderna som används för att upptäcka klimatgaser. Carbon Mapper har redan varit uppe med flygplan och mätt metanutsläpp i olje- och gasregioner, bland annat i Permian Basin som sträcker sig över Texas och New Mexico. Andra typiska utsläppskällor, vid sidan av infrastruktur för fossil energi, är avfallsdeponier och boskapsproduktion.

Under sommaren och hösten 2020 analyserade ett team från Carbon Mapper ett område i södra San Joaquin Valley i Kalifornien och hittade flera läckande anläggningar inom olje- och gasindustri. Uppgifterna delgavs berörda bolag, som kunde skicka ut egen personal för att åtgärda läckagen.

Johan Svenlin text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2021-04

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."