Utgiven i Forum nr 2008-10

Klimatförändringen utmanar jordbruket

av Ragnhild Artimo Forum 2008-10, sida 45, 30.10.2008

Taggar: Teman: klimatförändring

FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK NR 18 2008

Klimatförändringen utmanar jordbruket

RAGNHILD ARTIMO Klimatförändringen är en av de faktorer som driver upp livsmedelspriserna, som globalt har stigit med 52 procent från år 2007 till 2008. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO lever g23 miljoner människor under hungergränsen. De stora prishöjningarna det gångna året har utökat denna grupp med 75 miljoner. Försämrade skördar av tidigare framgångsrika odlingsväxter innebär ökande försörjningsproblem som snabbt blir kritiska i världens fat I KORTHE nnheter i ytla om bibehå emperalur, a

I > LÅGENERGILAMPOR har få teftersom de le om d svarar nui man beaktar “Det kostar väldigt mycket att transportera bara ett kilogram material till månen, mellan 50 000 och 100 000 dollar, beroende på vem man frågar” säger Houssam Toutanji, University of Alabama, somi stället utvecklat vattenlös betong som tillverkas av måndamm. Newscientist.com, 17.10.2008.

tigaste områden. Detta ställer nya krav på livsmedelsproduktionen: allt flera ska försörjas med odlingsarealer som inte kan utvidgas i mot dra sidan olika odlingsväxters egenskaper. Fonden ska isamarbete med agrikulturella forskningsinstitut i Brasilien, Indien och Sydafrika finansiera screeningprojekt för att upprätta databanker över egenskaper hos odlingsväxter som ger klimatberedskap. Främst satsas på arter som används som baslivsmedel i tättbefolkade u-länder: ris, majs och vete, men också korn, jams, durra, hirs, batat och kassava samt olika ärt- och bönslag.

Målet är att systematisera den information som finns i fröbankerna och göra den tillgänglig för odlare i alla länder. De odlingsväxter som används i dag är resultatet av årtusenden av växelverkan mellan miljö, klimat och jordbruk.

svarande grad. Tillräcklig diversitet är en förutsättning för att anpassa livsmedelsproduktionentill klimatförändringen. Utmaningen är att skanna fram och vidareutveckla sådana egenskaper hos odlingsväxter som behövs för att klara klimatfaktorer som torka, saltare odlingsjord samt skadeinsekter och växtsjukdomar. GLOBAL CROP DIVERSITY TRUST, som på Sval bard byggt en fröbank med världens alla odlingsväxter, har tagit initiativet till en kartläggning av å enasidan befintliga fröbankers artutbud, å an VETENSKAPLIGA FAKT rapporter varje timme =. i; tll en väderdatasatelllt ‘Sensorer för vindstyrka

L Radioantenner

Väderbojär översvämmar haven

Forskare har placerat ut tusentals friflytande och förankrade bojar i världshaven, där de ständigt samlar väderdata som radieras för snabba analyser.

Sensorer för luftfuktighet

Sensor mäter det solljus som når havsyta — Radarreflektor uppmärksammas av passerande fartyg

Tre meter bred havsboj

Undervattensensorer lg | sänder dem till en

IH Sensorer för vattnets — satellit kemiska sammansättning och vattentemperatur Mi Sensorer för tem Vattentät avdelning

I Dator samlar data från sensorer oc vVindflöjel

Blinkande gult ljus

Solpaneler generera peratur och lufttryck elkraft

IH Mätare för havsströms hastighet

IH Sedimentfålj amlar upp

II Sensorer för vågfrekvens och våghöjd

Förtöjningskedjor tlll bojankare

Typer av väderbojar Kompakt våg- och Båtformad 6 meters boj; 10 meters diskusboj; havsdataboj klarar svåra stormar EE] hamnar ibland upp EH 2,4 meters 3 meters och ned i stormar cg kustboj havsboj (em ===] 180 cm lång 12 meters diskusboj; EF | AM människa stabilare men dyrare [ NN - i att underhålla 2008 MCT/Bulla

Källa: U.S. National Oceanlc and Atmospheric Administratiom’s National Data Buoy Center

Graphic: Kwency Norman, Sun Sentinel

Utgiven i Forum nr 2008-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."