Utgiven i Forum nr 1993-05

Kone efter superprojekt: Nu får japanerna se upp!

av Ragnhild Artimo Forum 1993-05, sida 08-09, 08.04.1993

Taggar: Bolag: Kone Personer: Johan Horelli Teman: byggbranschen

Ragnhild Artimo

OM TRA. Rv SÅ = PETE NES EE RR ENSE

Allt går tyst och smekande mjukt. Och så snabbt, men det märker du inte alls — och det är precis meningen. Och så är du plötsligt i himlen.

ningen i kontorsskrapan 1000 d la Gauchetieére i Montreal tar det 40 sekunder med någon av Kones 28 intelligenta hissar. Det betyder en snitthastighet om 6,1 meter i sekunden. Men du känner inte att hissen startar och stannar. Och hör det inte heller.

Klarar din hiss slantprovet 1000 de la Gauchetidre är Montreals högsta byggnad, Kones färskaste superprojekt och premiärinstallationen för nya Kone 9000, med AI, artificiell intelligens. På Kone medger man det inte, men ryktet har det att hissarna också är försedda med AE eller artificiell empati — så silkeslent hanterar de sina passagerare.

Då 1000 de la Gauchetiåre invigdes i höstas fann de inbjudna celebra gästerna stort nöje i ”slantprovet” som värdarna demonstrerade för att ge en bild av de nya avancerade hissarnas mjukgång: man ställde en slant på kant på handstödet inne i hissen, och åkte iväg. Då hissen stannade fyrtio våningar högre upp stod slanten fortfarande stadigt på kant.

Slantprovet visar konkret och gripbart hur man i de nya steglöst accelererande hissarna lyckats minimera alla laterala störningar och vibrationer till ett absolut minimum. Speciell uppmärksamhet har också fästs vid tystgång — ljudnivån kräver mätinstrument för att registreras. Hissfunktionen är ljudmässigt omärklig både för passagerare och dem som jobbar i byggnaden.

F: gatunivån till femtioförsta vå “Mer än en hiss”

En hiss är en anläggning som skall göra det möjligt att tryggt förflytta sig vertikalt exempelvis i höga byggnader. Men Johan Horelli, direktör för Kone Elevators och stationerad i Bryssel där divisionen har sitt högkvarter, menar att en hiss inte bara är en hiss — Att åka hiss skall vara en angenäm upplevelse! Minimikravet är naturligtvis trygghet, så det behöver vi inte ens tala om. Men hissen skall gå mjukt, ryckfritt, tyst, och passagerar na skall inte känna i magen att hissen startar och stannar. Som en god tjänare skall hissen inte märkas. Och så skall den vara så stor att man inte behöver bli flåsad i nacken av sina medpassagerare… Horelli säger att japanerna hittills — och han betonar ”hittills” — varit världssuveräna på hisskomfort och hisslyx. Kone Elevators folk har under ett par år grundligt och utrustade med mycket durkdrivna registreringsinstrument (han avslöjar inte detaljerna för säkerhets skull) studerat den japanska hisstekniken för att finslipa sitt eget kunnande och göra sig beredda att möta konkurrenterna med deTas egna vapen.

Nu har man nått så långt. Nu får japanerna se upp.

Superhissar för supermarknader

Att ha tuffa konkurrenter är ett privilegium: ingenting påskyndar den egna teknologiska beredskapen lika effektivt. Med japanerna steget före har Kone Elevators tvingats att raskt och målinriktat sy igen försprånget. Nu är divisionen redo att gå ut på skyskrapsmarknaderna med (minst) lika avancerat kunnande som sina japanska konkurrenter.

Inte i Japan — benhård protektionism i kombination med väldrillat ”nätverkssamarbete” mellan marknadens organisationer gör det ganska ogörligt — utan på marknaderna i det övriga Fjärran Östern och naturligtvis Nordamerika.

Men de amerikanska hisstillverkarna? Horelli svarar diplomatiskt att man ”har en annan hisskultur” i USA. Det vet alla som varit där. USA-skrapornas hissar bullrar! Och skakar! Och rycker! För prioriteringen nummer ett är att komma upp (eller ner) snabbt, inte nödvändigtvis behagligt.

Ironiskt nog tillverkar amerikanska hissfirmor helt annorlunda och definitivt softare hissar för t.ex. marknaderna i Fjärran östern. Men också amerikanska hissanvändare börjar sätta värde på Angenäma Hissfärder och det öppnar marknader för sådant kunnande.

Kone efter superprojekt: NU FÅR JAPANERNA SE UPP!

Borta bra men hemma tyst

Kone, säger Johan Horelli, är ”ett europeiskt dominerat bolag”. Och Europa ”står inför svåra problem”. Åren framöver blir det inte några dramatiska tillväxtsiffror på denna marknad. Men för Kone, som i praktiken är ett globalt företag, är världen hemmamarknad. Och för superhissar utvecklade för de krävande behoven i skyskrapor är denna marknad inte primärt Europa, där man fortfarande tänker i lägre bygghöjder, utan USA, Kanada och de ekonomiska tigrarna i Fjärran Östern. Med etableringar i Hongkong, Taiwan, Singapore, Filip Kone Elevators har närvaro i Hongkong och alla nyckelmarknader i Fjärran Östern.

—- An åka hiss skall vara en angenäm upplevelse! Det sä er Johan Horelli, direktör ör Kone Elevators som nu tar upp skyskrapskonkurrensen med japanerna.

pinerna, Malaysien och Indien är Kone välrustat att arbeta in sig på Pacificmarknaden som är världens snabbast växande ekonomi — och enda, tillägger Horelli. Just nu kastar man intresserat hungriga blickar på Kina.

— Vi har haft närvaro i Fjärran Östern sedan början av 80-talet, och har nu ackumulerat den erfarenhet och marknadskunskap som ger potential till resultatrika satsningar. Men det är inte en gå-ut-och-ta-för-sig-marknad utan ytterligt krävande och rikligt beströdd med bitska lokala konkurrenter.

Gör det lätt för kunden!

Det är inte bara produkten som avgör kampen om kontrakten. Att Kones hissar, rulltrappor och horisontala rullband representerar den nyaste teknologin är bara en dimension av konkurrensen. Ett allt viktigare säljargument är att göra det lätt för kunden.

— Och kunden är för oss byggföretagen, säger Johan Horelli. — Vi är deras underleverantörer, och en i många fall avgörande trumf är att kunna erbjuda lösningar som underlättar kundens jobb. Hisslösningar som är enkla att integrera i byggprocessen eller saneringsprojektet. Som är lätta att installera och också på sikt kräver ett minimum arbetsinsatser. Idag är en av nyckelutmaningarna att ”eliminera kundens problem”. Vad man är villig att betala för är lösningar snarare än ”produkter”.

Uppnådda nya teknologiska plattformar är inte till för att vila sig på: Kone jobbar för högtryck på att ta fram ny teknologi för att inte miss morgondagens tåg. Men dessa projekt är ännu inte publiceringsmogna, säger Horelli kategoriskt.

Finskt kunnande

Kone har kallats Finlands första — och av många enda — internationella företag. Av den totala koncernomsättningen genereras runt 94 procent utomlands. Koncernens globala omsättning 1992 uppgick till 11,3 mrd mk.

Exporten från Finland utgjorde ca 1,2 mrd mk. Också i det i början nämnda superprojektet är andelen finskt kunnande och finskt arbete avsevärd, säger Horelli — Graden av inhemskt arbete — varmed här avses ”finländskt” arbete — är högre i våra leveranser än folk i allmänhet tror. Det beror på att det

Tio O&K-Kone-rulltrappor slussar personal och besökare i 1000 de la Gauchetieére i Montreal.

trots stora avstånd lönar sig att exportera dyra tekniskt krävande komponenter som våra. Om man grovt summerar att runt 40 procent av projektpriset utgörs av installationskostnader och 60 av materialkostnader, utgörs i sin tur 60 procent av materialet av i Finland tillverkade avancerade komponenter.

Kone Elevators omsättningsstruktur består idag av 40 procent nybyggnadsleveranser, 20 procent moderniseringsprojekt och 40 procent service, reprationer och underhåll. Med den globala recessionen räknar man med att nybyggnadsbiten minskar i relation till de övriga sektorerna. LJ

Utgiven i Forum nr 1993-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."