Utgiven i Forum nr 2014-12

Könsneutral lön målet på Island

av Carl-Gustav Lindén Forum 2014-12, sida 13, 22.12.2014

Taggar: Orter: Island

LIKA LÖN. Isländsk likalönsstandard ska bli en kvalitetsstämpel för minimerade löneskillnader, såväl mellan män och kvinnor, sor inom könen.

Könsneutral lön målet på Island

CARL-GUSTAV LINDÉN REYKJAVIK

X Lika lön för samma arbete har varit ett slagord i många år, men i verkligheten är löneklyftan könen emellan fortfarande stor. Island vill ändra på saken.

På Island har arbetsgivare och fack gått in för en ny frivillig standard för könsneutrala löner som stärker landets ställning inom jämställdhet. Forum träffade Torsteinn Viglundsson, generaldirektör för Samtök at vinnulifsins (SA), den isländska arbetsgivarföreningen som vill att det ska bli en kvalietsstandard i likhet med ISO-systemet.

”Det finns en löneskillnad mellan män och kvinnor. Den nya standardiseringsgrunden kan bli ett kraftfullt redskap för att uppnå ika lön för samma arbete”, säger han.

Styrelsekvoter. Island följde i fjol Norge i hälarna och införde kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser.

Nu tas nästa steg. Tanken på en likalönstandarden föddes 2008 i ett avtal på den privata arbetsmarknaden, och togs fram av en arbetsgrupp 2012. Metodologin spårar så allade oförklarade löneskillnader som inte beror på arbetstider, utbildning, arbetslivs erfarenhet eller kompetens.

Standarden har därefter publicerats av det isländska Standardrådet. Företagen dokumenterar i hur hög grad lönerna skiljer sig, och certifieras sedan av VR-facket för handels- och kontorsanställda i samarbete med British Standards Institution (BST). Den biten är Viglundsson inte förtjust i, eftersom facket därmed får detaljkunskap om arbetsgivarnas lönesättning.

”Vivillatt det ska vararevisorer, som Deloitte eller KPMG som genomför kontrollen”

Avsikten är att standarden ska vara en kvalitetsstämpel för löneskillnader, inte bara mellan män och kvinnor utan även inom könen.

”Certifieringen är en klar konkurrensfördel för företag som kämpar om att rekrytera den mest kvalificerade arbetskraften. Vi ser att bolag som valt att vara med marknadsför certifieringen i sina anställningsannonser?”

Lång väg. Av arbetsgivarnas cirka 2 000 medlemmar har ett tjugotal låtit sig certifieras. Viglundsson hoppas att åtminstone hälften av de 300-400 största företagen ska gå med.

”Det anser jag är realistiskt”

Island har ändå en lång väg att gå. Löneskillnaden mellan män och kvinnor var 2013 nästan tjugo procent, och den oförklarade skillnaden över nio procent.

”Lönegapet håller på att stängas och vi hoppas att standardiseringen hjälper gapet att försvinna helt. Det finns skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnorna får ofta en sämre lön med en gång de anställs, och de är sämre på att förhandla upp lönen efteråt. Det gäller att hitta system som ser bortom dessa skillnader och belönar anställda på ett jämlikt sätt”, säger Viglundsson.

Han anser att de nordiska länderna mycket väl kunde följa efter och hoppas att certifieringen utvecklas till en global standard. Det kunde vara en väg att undvika obligatoriska kvinnokvoter, vilket arbetsgivarna på Island motsätter sig.

”Könskvoter i styrelserna är inget mål i sig. Det måste också finnas långt fler kvinnor iledande ställning och där finns inga kvoter. Därför är det viktigaste att företagen själva inser att de tjänar bäst på lika lön och lika kvinnlig representation i ledning och styrelser”

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2014

Utgiven i Forum nr 2014-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."