Utgiven i Forum nr 1991-13

Korpivaara trotsar depressionen - bygger bilhus i Gruvsta

av Christian Schönberg Forum 1991-13, sida 10, 10.10.1991

Taggar: Teman: bilbranschen

a

Planeringen av Korpivaaras nya bilhus är helt och hållet datoriserad. Ur AutoCad-programmet plockas vid behov fram såväl detaljritningar som ”fasadfotografier” för marknadsförings- eller kanske byggnadslovsändamål.

Korpivaara trotsa depressionen — bygger bilhus i Gruvsta

Text: Christian Schönberg

Korpivaara Oy stärker sin ställning i Storhelsingfors genom at om ett år ta i bruk ett nytt bilhus i

Gruvsta. Företaget anser de vara nödvändigt att öka sina insatser på detaljistnivå eftersom distriktsförsäljarna inte har ekonomisk kapacitet att n uppställda marknadsandelsmål.

orpivaara Oy är inte nöjd me sina nuvarande marknadsande lar i Helsingforsregionen som står för hela 25 procent av landets totala bilförsäljning. Företaget nådde endast 14.2 procent av paket- och personbilsförsäljningen i Storhelsingfors under årets åtta första månader medan motsvarande siffra för hela landet var uppe i 16,2 procent. En förutsättning för att försäljningen skall kunna öka inom distriktet är att satsa på ett nytt bilhus på lämplig plats.

Sagt och gjort. Trots depressionstider med en bilförsäljning som i dag ligger på samma nivå som för tio år sedan väljer Korpivaara en väg som för många kan verka riskabel. kansk 1 rent av dumdristig. Men landets äldsta ännu verksamma bilimportör förlitar sig på sin långtidsplanering som upptar denna satsning på schemat.

— Under bolagets 75 åriga historia har tiderna växlat mellan upp- och nedgång varför jag inte kan tro att dagens depression kommer att bli bestående, säger VD Mikko Ennevaara som personligen är övertygad om att det snart börjar gå uppåt igen. Många prognoser visar att försäljningen av nya bilar i landet under normala förhållanden borde ligga på det dubbla i jämförelse med årets statistik som pekar på ett resultat i trakten av 90 000 enheter. Dagens byggbeslut togs del vis också på grund av att kostnadsni Korpivaaras nya bilhus uppstår så småningom ur gropen i området mellan Tavastehusvägen och gamla Kårbölevägen i Gruvsta.

vån inom byggbranschen nu är cirka 30 procent lägre än under normalt konjunkturläge.

3 000 bilar per år

Korpivaara Oy som startade sin verksamhet redan år 1917 i gamla café Ekbergs bakre utrymmen på Alexandersgatan verkar huvudsakligen som importör och partiaffär men har dragits med också i detaljledet i Tammerfors och Helsingfors där de privata distriktsförsäljarnas ekonomiska resurser inte varit tillräckliga för att nå upp till stipulerade marknadsandelar. Bilhuset i Östra Centrum som byggdes år 1984 är ett exempel. Grävningsarbetena i Gruvsta inleddes i juni och invigningen beräknas ske i oktober nästa år. Investeringen som går lös på 87 Mmk omfattar ett nybygge på 5470 kvm varav 2 170 kvm står till bilförsäljningens förfogande. De övriga utrymmena delas mellan reservdels- och tillbehörsförsäljningen, service- och reparationsfunktionerna samt måleriet. 70 personer kommer att arbeta i huset där man räknar med att kunna sälja 3 000 bilar årligen.

Servo bilen på lördag

Också ett nytt servicekoncept håller på att växa fram. Korpivaara räknar med att 2000-talets bilhus i allt högre grad kommer att verka på kundens villkor. Kvälls- och lördagsöppet införs och kunden kommer att beredas möjligheter till direkt kontakt med den mekaniker som utför service- eller reparationsarbetena på bilen. För företagskunder erbjuds speciella väntrum med telefax och andra kommunikationsmöjligheter vilka underlättar skötseln av affärerna under väntetiden. L 13/1991 F RUN,

Utgiven i Forum nr 1991-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."