Utgiven i Forum nr 2011-11

Kortlivad hemelektronik

av Henrik Borgström Forum 2011-11, sida 36-37, 24.11.2011

FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK NR 11 2011

FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK NR 11 2011

Kortlivad hemelektronik ger djupa CO,-avtryck

ISTOCK/ERMIN GUTENBERGER

IH Miljö. När nya modeller kommer hamnar många apparater på soptippen trots att de fungerar. Den korta livscykeln ökar hemelektronikens CO,-belastning.

HENRIC BORGSTRÖM ÖRESUND

X Hushållens datorer, tv- och radioapparater bidrar till avsevärt mer utsläpp av koldioxid än vad vi tidigare trott. Detta om hela livscykeln räknas in. Det beror huvudsakligen på att just datorer samt tv- och radioapparater byts ut långt innan deras tekniska livslängd är till ända, jämfört med hushållsapparaterna som iregel används så länge det går.

Orsaken till denna skillnad är att tele- och datorindustrin fortlöpande tar fram nya modeller med högre prestanda. Konsumenterna följer efter och köper oftare ny dator och teleapparater. Dessutom har helt ny tv-teknologi gjort att gamla apparater bytts ut snabbare.

Det här hävdasien studie somiår publicerats vid Norges universitet i Trondheim, Institutet för energi- och processteknik (CHARLOTTE ROUX, EDGAR HERTWICH, 2011. GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM CONSUMPTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT BY NORWEGIAN HOUSEHOLDS.) Resultaten baseras på 40 olika undersökningar 2008. Det finns en tidigare EU-studie från 2000 som dock inte fångar in den dramatiskt ökade försäljningen av tvapparater och datorer.

Visserligen drar tv och dator avsevärt mindre el än hushållsmaskinerna, särskilt jämför med dem för tvätt och torkning. I tvapparaterna har gamla bildrör nu ersatts av plasma och LCD, vilket vid själva tillverkningen kräver mer energi, samt andra och dyrare material.

Hushållsapparaterna har på senare år kompletterats med mikrovågsugnar, espressomaskiner, spelkonsoler och mycket annat. Dessa liksom tvätt- och torkmaskiner samt dammsugare används mer sällan än datorer och teleapparater. Effektiviteten har ökat vid uppvärmning och för varmvatten. Men det hjälper inte.

Vid undersökningen som Charlotte Roux genomförde vid Industrial Ecology Programme uteslöts apparater som används professionellt, det var hushållens resursanvändning som studerades. Allt räknades om till koldioxidekvivalenter. Osäkerheten vid jämförelser mellan Norge och EU betonas.

Men via statistiken av såld elektronik under en följd av år beräknades utsläppen vid användningen av apparaterna till 0,05 kg CO, per kilowattimme kWh medan själva produktionen av dem beräknades till 0,21 kg per kWh. Det gav utsläpp totalt för produktion och användning av apparaterna på mellan 1,5 och3,1ton per norskt hushåll, där produktionen av apparaterna drog tre fjärdedelar, vilket motsvarar 8 procent av det genomsnittliga hushållets utsläpp av växthusgaser.

En parallell beräkning för EU visade 60 procents utsläpp från produktionen av apparaterna, 40 procent själva användningen av dem. Inom EU-länderna svarar kylskå > UTSLÄPP FRÅN HEMELEKTRONIK Totala beräknade utsläpp för hemelektronik och vitvaror (produktion, användning, demontering) i Norge 2008 kg co, per hushåll och år = Kylskåp, frys 670 = Tv-apparat 620 = Dator 605 = Tvätt, tork 325 = Mikrovågsugn 250 = Telefon 190 = Dammsugare, strykjärn 9o = Matlagning 80 sm Dvd, hembio 40 = MP3-spelare 20 = Dataspel 2 och frysar för 22 procent av emissionen, tv 20 procent och pe 16 procent medan en motsvarande beräkning av norska förhållanden visar över hälften för tv och pc tillsammans.

Med den kraftigt ökade försäljningen av fler och mer avancerade elektriska apparater på senare år har utsläppen från dessa medört att de ökat emissionen av CO,-ekvivaenter från knappt en miljon ton 1999 totalt i Norge till 1,5 miljon ton 2008.

I studien dras slutsatsen att en utmaning ör industrin är att öka livslängden för olika apparater, en aspekt som hamnat i miljödebattens skugga. Det behövs ett betydligt bredare perspektiv genom att också räkna in produktionen av apparaterna.

Klart större utsläpp av växthusgaser står dock uppvärmning av fastigheter och transporter för, men en slutsats kan dras av den norska undersökningen: Om hela livscykeln räknas in har utsläppen från datorer och teleapparater förbisetts i miljödebatten. Och det är där denrelativt största ökningen av utsläpp sker. Men frågan återstår - går det verkligen att åtgärda konsumenternas önskan om nya och bättre produkter till låga priser?

Nu hela övre planet XXL rutor

Parkera billigare än på gatan med ett värdekort från P-infon.

dad. oa

Direkta utgångar till FORUM, STOCKMANN och KAMPPI.

Utgiven i Forum nr 2011-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."