Utgiven i Forum nr 1979-04

Krångel-Finland

av Mats Kockberg Forum 1979-04, sida 07, 07.03.1979

Taggar: Teman: samhälle

ledaren

BYRAKRATIN försvaras inte av någon, Tex i den pågående valkampanjen råder det över hela den ideologiska skalan en bred enighet om att man på olika nivåer inom förvaltningsapparaten borde bemöda sig om att slopa onödiga och dyra arbetsrutiner och istället koncentrera sig på att förenkla den tillkrånglade pappersexercisen. Mycket litet har emellertid gjorts för att ändra utvecklingens riktning. Ingen gruppering går heller fri från att antingen på det riks- eller kommunalpolitiska planet ha gjort sig skyldig till åtgärder som främjar ett byråkratiskt tänkesätt. Finland håller på att bli paragrafryttarnas och arkvändarnas förlovade rike.

Vårt samhälle blir allt mera komplicerat. Lagstiftare och myndigheter producerar årligen åtskilliga nya lagar, förordningar, bestämmelser, direktiv, förbud och uppmaningar med hjälp av vilka i och för sig ofta vettiga reformer genomdrivs. Men förmår de ansvariga beslutsfattarna överblicka konsekvenserna av det hela? Är det pris vi betalar för de administrativa besluten för högt?

En ofta påtalad olägenhet är att besluten inom den omfattande sociala sektorn inte alltid når dem som lagstiftningen gäller. Utsatta grupper vet inte vad de egentligen har för rättigheter.

Minst lika illa ute är företagarna. I synnerhet mindre privata näringsidkare måste använda en oskäligt stor del av den produktiva arbetstiden för att sätta sig in i tex kontinuerligt förnyade sociala bestämmelser, förskottsinnehällningstabeller och

FORUM 4/79

Krångel-Finlan pensionslagstiftningsföreskrifter. Därtill kommer det utsvällda blankettifyllandet som årligen tar hundratals arbetstimmar i anspråk.

Byråkratin har blivit en ”perpetuum mobile”, en apparat som irte bara föder utan dessutom göder sig själv. För att en ändring skall fås till stånd krävs vilja, målmedveten planering, rappa beslut och konsekvent uppföljning.

Den svenska regeringen har tillsatt en byråkratiutredning med uppgift att bla förbättra myndigheternas information till allmänheten och förenkla och slopa krängliga eller omotiverade bestämmelser. Det första betänkandet skall presenteras senare i vår. Kommittéer och utredningar har ofta ett dåligt renommé, men dä det gäller att minska på byråkratin vore det paradoxalt nog motiverat att hos oss följa det svenska exemplet. Avvecklingen kommer att vara tidskrävande och uppenbart är dessutom att berörda tjänstemannakategorier kan känna sig påtrampade.

Utvecklingen har emellertid gått för långt och det krävs därför ett helt nytt tänkesätt för att man skall kunna vända strömmen, ”Drivvedsteorin” äger i högsta grad sin tillämpning då det gäller byråkratin — gör man ingenting förvärras läget.

För att 1980-talets Finland skall kännetecknas av innovationer och framtidstro krävs att onödiga hinder inte ställs i vägen för mänsklig verksamhet.

I ”Krångel-Finland” skapas inte grunder för ett inspirerande klimat och bestående välstånd, MK 0

Utgiven i Forum nr 1979-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."