Utgiven i Forum nr 1994-05

Kultur och kommers samsas i Borgå

av Christian Schönberg Forum 1994-05, sida 22, 14.04.1994

Taggar: Orter: Borgå Teman: kultur

DIANA - mycket mer ä förmånligare förbindelser.

Vid framgångsrik affärsverk—— JE samhet får telekommunikaD JANA tionen allt större betydelse. ==NEA== = De privata telefonbolagens DIANA-tjänster ger nu kostnadseffektiviteten en ny dimension. Med hjälp av intelligenta nät och avancerad teleteknik kan man göra inbesparingar inom sådana företagssektorer där det inte tidigare varit möjligt. DIANAs lösningar förenklar rutinerna, underlättar kontakterna samt eliminerar onödiga funktioner och kostnader. Förändringen ger genast konkreta resultat: företaget spar arbete, tid och pengar.

Bättre service, Fler kunder. Större avkastning. Förutom hög kostnadseffektivitet erbjuder

DIANA Expert på företagets telefon f

DIANA också nya lösningar för inte DIAN grerad marknads- | sparsam föring som möjlig- = lönsa gör en livlig dialog mellan företaget och kunden. DIANA -tjänsterna är ett exempel på modern informationsteknologi som lätt kan anpassas för olika branscher och underlättar kommunikationen samt skapar större kontaktytor. Informationscentralerna besvarar frågor, de datoranslutna kundbetjäningssystemen aktiverar försäljningen och de mångsidiga rapporteringssystemen höjer affärsverksamhetens servicenivå. Informationen når fram och verksamheten fungerar effektivt. Dygnet runt.

HB hjälpsam

Utgiven i Forum nr 1994-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."