Kuriren: 40 finlandssvenska år

av Peter Ehrström Forum 1998-07-08, sida 28-29, 27.08.1998

Taggar: Personer: Frejvid Weegar

“Tidningen rullar bättre än resebyrån, men vi får det att gå runt”, konstaterar Kurirens grundare Frejvid Weegar.

inns det någon finlandssvensk som inte hört talas om Kuriren? Knappast.

Konceptet med resebyrå och tidning i ett är unikt, men samtidigt känns Kuriren, på gott och ont, som något av det mest finlandssvenska som finns. Det är något som grundaren Frejvid Weegar är stolt över.

”Synbarligen har vi lyckats få en folklig ton i Kuriren. Många fnyser åt den, men de må gärna fnysa. De är ändå så få att det inte lönar sig att sälja åt dem. De får ha sina fina tidningar om de vill”, säger han.

Weegar själv har i princip gått i pension och försöker trappa ner, men han kommer ändå att fortsätta jobba, åtminstone till tidningens 40årsjubileum 1999. Därefter är Kurirens framtid öppen. Weegar har två barn, men någon generationsväxling är ännu inte aktuell.

”Jag vill att Kuriren skall fortsätta, dels för personalens skull och dels för att den har en finlandssvensk mission. Men det är svårt att hitta någon som behärskar både resebyrå- och tidningssidan och företaget har inte råd med både en VD och chef redaktör. För mig har det inte varit så svårt eftersom jag byggt upp företaget.”

Kan du verkligen lämna Kuriren 1999 ”Visst är det lite vemodigt, det är ju ett livsverk, men

Kuriren 40 finlandssvenska å 1999 FIRAR KURIREN 40-ÅRSJUBILEUM. GRUNDAREN FREJVID WEEGARS VISION BLEV EN INSTITUTION.

mest vemodigt är kanske att man själv inte är lika kreativ som förr”

Familjetidningen Kuriren har en upplaga på 15 191 ex.och omsatte senaste verksamhetsår cirka 4,2 Mmk.De stora turistnumren har dock en upplaga på 75 000. Resebyrån har en omsättning på 3,8 Mmk och totalt omsätter Kuriren-företagen knappt 8 Mmk. Tidskriften är numera aktiebolag, Kurirens Förlag Ab. medan resebyrån är ett

Nr 10:11 = 40 årgången = 10 juni 1938

Häst 0 075 25 GAN 1SR kommanditbolag. Bägge företagen ägs av Frejvid Weegar. Totalt sysselsätter Kuriren 13 personer; Frejvid, hans fru Lillie och 11 anställda. Dessutom har Kuriren ett halvt dussin prenumerationsförsäljare på halvtid, ett femtiotal lokala prenumerationsombud samt ett tiotal reseledare.

”Vi har nog haft svåra år, men under dem har jag inte behövt säga upp någon”, säger Weegar med välgrundad stolthet.

I dag är en stor del av personalen trotjänare med omkring 20 års erfarenhet av Kuriren. Vid en rundgång i tidskriftens lokaliteter kan man konstatera att även den tekniska utrustningen verkar ha ett antal år på nacken. Weegars taktik har nämligen varit att köpa in föråldrad teknik

Gunilla Joselsson på bamdomens smultronställe, sid. 20 Foto: Sun

Blote billigt, ibland till otroliga fyndpriser. De senaste tekniska landvinningarna inom branschen bör man enligt Weegar vara försiktig med. ”Vi var föregångare med eget sätteri och nu är vi lite låsta vid vårt gamla system. Men vi klarar oss. När de hittar på något så att man inte behöver använda händern så får vi fundera på nytt” Om tidningshuset doftar traditioner så ligger däremot resebyrån i nya lokaliteter på Storalånggatan. I början av 1990-talet köpte Weegar 300 nybyggda m? lägenheter och kontor samt tre stora garage för 3,2 Mmk. Fastighetsförvärvet belastar fortfarande företagets resultat, men senaste år visade tidningen ändå en vinst på över 100 000 mk och resebyrån ca 5 000 mk. ”Tidningen rullar bättre än resebyrån, men vi får det att gå runt. Resebyrån ger inte så mycket pengar, men bara vi håller serviceformen så går det. Jag tror det finns en nisch för oss, den svenska reseservicen har en betydelse och den passar med Kurirens policy” Kuriren-företagen stöder också varandra och drar nytta av varandra, anser Weegar. ”TJag vet inte om resebyrån skulle gå som en helt fristående resebyrå”, påpekar han. Den osannolika historien om en finlandssvensk familjetidning och resebyrå i ett började i 1950-talets Österbotten, där en stark bondeopposition vände sig mot de svenskösterbottniska tidningarna. De upplevdes vara för konsumentvänliga och bönderna ville skapa en egen dagstidning. Eftersom pappan Johannes var bondeledare fick Frejvid Weegar, då redaktionssekreterare på Österbottningen, fungera som konsult för projektet. Planen var att börja trycka tidningen på Iikkas tryckeri, men intressenterna fick inte ihop tillräckligt med kapital för en dagstidning och idén förföll. Då föreslog IlkkasVD Aar FORUM NR 7-8/9 re Pitkänen att Weegar istället skulle börja med en egen tidning av typen Tamperelainen och Turkulainen. Weegar besökte Tamperelainen sommaren 1959 och startade Kuriren samma höst, då som gratistidning med 35 000 i upplaga. “Folk hann bli vana med den under fem år och sedan gick vi över till prenumerationsbasis. Då blev den lättare att sälja”, säger Weegar, som minns att prenumerationspriset var 2 mk första året. Resebyrån startade egentligen som bonusservice för tidningsombuden, men utvecklades snabbt till en riktig resebyrå. Läsarna visade sig mera intresserade av resor än ombuden och efterfrågan ökade. Den första resan gick till Norge. Fortfarande sköts mycket i Kuriren enligt traditionella mönster. Varje år reser paret Weegar med bil norra vägen till Sundsvall och deltar ut tidningar. Med sig har de 8 00010 0009 nummer av Kuriren turistnummer Finland just nu. TUmeå väntarytterligare 12 000.

”Från Haparanda till Sundsvall delar vi ut tidningar i bensinstationer, vissa industrier och turistbyråer samt storbutiker som ICA och Domus”

Det personliga engagemanget är avgörande, men Weegar svarar bara ”nå, det blev nu så här” på frågan om Kuriren är en entreprenörsdröm som gått i uppfyllelse.

Har du någonsin ångrat att du började med Kuriren ”Nej det har jag inte gjort. Visst har det varit jobbigt och kanske jag skulle ha fått bättre lön om jag hade haft en högre befattning på en dagstidning, men jag får skriva vad jag vill och resebyrån ger väldigt stora möjligheter. Jag kan göra tjänste- och planeringsresor och samtidigt skriva reportage. Resandet har också vidgat vyerna och förhoppningsvis gjort mig mindre inskränkt”, säger han.

Är Kuriren en livsstil “Det kan man nog säga Visst kan man det”

Allt är emellertid inte rosenrött Weegar påpekar att momsen ställer till besvär inom resebranschen. På tidningssidan blir konkurrensen allt hårdare och ett annat problem är omsättningen i prenumerationsstocken. Den är hög och blir allt högre. En mångfald specialerbjudanden från svenska och finska veckotidningar lockar bort potentiella Kuriren-läsare.

”Under de två senaste åren har vi fått ungefär 2 200 nya prenumeranter per år, vilket i pengar årligen handlar om drygt 500 000. Men det faller istället bort prenumeranter i andra ändan”

Totalt sett har upplagan minskat över tid och t.ex. antalet prenumeranter i Sverige är nu nere i några hundra från en toppnotering kring 1 000.

Om Kuriren började som ett utpräglat svenskösterbottniskt företag med svensk österbottnisk profil är det inte regionalt förankrat längre. I dag är både tidning och resebyrå, allfinlandssvenska.

”Hälften av våra läsare är från Österbotten och hälften från Södra Finland, Så har det varit i många år. Och de flesta av resebyråns kunder kommer från Södra Finland”. påpekar Weegar och visar en aktuell resenärsförteckning till Mainau. 3 av 41 deltagare kommer från Österbotten.

”Synbarligen har vi god renommé i Södra Finland, myser han.

När Kuriren firar sina 40 år nästa år är det med en viss osäkerhet. Ekonomiskt går firmorna ihop och har egna fastigheter för cirka 3,5 Mmk. men om de förmår leva ett eget liv efter Weegar är däremot oklart. Försvinner Kuriren försvinner dock ett utpräglat uttryck för den finlandssvenska entreprenörsandan. Det vore onekligen synd. 9 Peter Ehrström/Vasa

När 231 oljeshejker rest med samma lyxkryssare…

FORUM NR 7-8/98

Underbara dofter från det österländska köket, en showrestaurang fylld med leende, turbanprydda män… 1issos handlarkonferens på Siljas rutt till Stockholm bjöd deltagarna på både nytta och nöje. I konferensutrymmena hade man arrangerat en produktutställning relaterad till bensinstationernas verksamhet. I restaurang Atlantis kunde alla de 400 deltagarna fördjupa sig i föreläsningarna. Och kvällens höjdpunkt var maskeraden där även fartygets personal hade klätt sig i enlighet med kryssningens tema.

Det lyckade kundevenemanget var en kombination av erfarenhet och nya idéer. Vi har gott om bägge delarna - även med tanke på di evenemang.

KONFERENSRES med full servic . vax & OO: pen på gångarna sönons

I priset ingår: resa Helsingfors-Stockholm-Helsingfors i en högklassig 2 personers Promenade-hyut med fönster två sjöfrukostar, två middagar och konferenskaffe.

SILJA LIN, ST

Kontakta vår konferensservice tfn 9800-274552 eller din resebyra.

Utgiven i Forum nr 1998-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."