Utgiven i Forum nr 2015-06

Lånebubblan jäser i USA

av Leif Bergström Forum 2015-06, sida 25, 18.06.2015

Taggar: Orter: USA Teman: lånebubbla

Lånebubblan jäser USA

De amerikanska hushållen är allt mer skuldtyngda och experterna varnar för en ny lånebubbla.

LEIF BERGSTRÖM NEW YORK X I dagens lågränteklimat söker individuella investerare liksom stora fonder febrilt efter placeringar som kan ge bättre avkastning. En möjlighet är kapital för personliga lån och billån till konsumenter som ofta har svårt att få lån från traditionella banker. Och precis som under förspelet till bolånekrisen 2007-2010 klappar finansbolag samman en mängdlån och säljer dem till investerare som obligationer.

Den förväntade avkastningen kan bli tiofalt vad amerikanska statens obligationer ger. Det skapar en av finansvärldens nu snabbast växande sektorer. Men en del analytiker varnar att dessa obligationer nu finansierar allt riskablare lån. Precis som i upprinnelsen till bolånekrisen som närapå dräpte det globala kapitalistiska systemet för några år sedan.

P2P. De personliga lånen faller ofta under den felaktiga beteckningen ”peer-to-peer lending” Det låter nätbaserat och för tankarna till gräsrotsfinansiering (crowdfunding). Men pengarna kommer också här ofta från pensionsfonder och försäkringsbolag.

Långivarna är relativt nya bolag mednamn som Prosper och Lending Club. Det är föreag utan lokala kontor och därför med lägre omkostnader än banker. Genom att sama ett stort antal lån i ett paket ska risken hålas nere om enskilda låntagare missar avbealningen. Sålåter det i teorin. Så lät det också innan subprime-bolånebubblan brast på allvar i augusti 2008.

För de personliga lånen har finansiärerna åntagarnas löften och möjligheten att anlita inkasserare som enda säkerheter. I den paralella verksamheten för billån finns åtminstone bilarnas återstående värde som säkerhet.

DOWN THE DRAIN. Obligationer förknippade till billån säljer bra i USA trots att de har större kreditrisk än tidigare populära skuldebrev.

Här heter jättarna Santander Consumer och GM Financial. Det är bilhandlarna som handhar låneansökningarna. Volymmässigt har denna låneverksamhet tredubblats mellan 2010 och 2014, enligt en rapport från Thomson Reuters IFR Markets.

Kanariefågel i gruvan. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s varnade nyligen för de allt riskablare lånen bakom dessa investeringar. Experian, ett av de företag som värderar konsumenternas kreditvärdighet, fann att antalet låntagare som låg 60 dagar efter med sina betalningar förra året ökade med 8,6 procent jämfört med året innan.

Analytiker påpekar att denna verksamhet är så ny att den ännu inte genomlevt en lågkonjunktur och att dess förmåga att klara sig igenom hårdare ekonomiska tider därför inte testats. Flera av ledarna inom sektorn, liksom investerarna som pumpar in kapitalet, håller med. Men för tillfället har investerarna få alternativ som kan uppvisa en rimlig avkastning mot slutet av året.

För mer traditionella billån har historiskt sett relativt få förfallit. Inom sektorn räknar man nu kallt med att amerikanerna är så beroende av sina bilar för att ta sig till och från jobbet att de kommer att göra sitt yttersta för att betala dessa lån. En bilhandlare avvisar parallellerna med förra årtiondets bolånebubbla: ”Du kan sova i bilen, men du kan inte köra huset till jobbet”

Surdeg. Santander Consumer USA, som är ett dotterbolag till den spanska banken Santander, sålde i mars för 712 miljoner dollar obligationer förknippade med billån, som enligt analytiker har större kreditrisk än tidigare obligationer.

Trots det uppges att de riskablare lånen, antagligen tack vare sin högre avkastningsmöjlighet, sålde ut på en timme. För att övertyga investerare förband sig dock Santander att ta på sig de första 25 procenten av eventuella förluster. Vid tidigare erbjudanden hade företaget garanterat de första 10 procenten av förlusterna.

I kommentarer gällande slappa kreditkrav i allmänhet, alltså inte specifikt person- eller billån, sade nyligen amerikanska centralbanken Feds chefi Cleveland, Loretta Mester, att det bästa sättet att förhindra en ny kris är en närgången granskning och ett skärpt regelverk.

DÅ BUBBLAN SPRICKE = Enligt IMF spricker aktiebubblor i snitt med 13 års intervall och utlöser kriser som varar i 2,5 år samt raderar 4 procent ur BNP. Bolånebubblor brukar inträffa mer sällan, men effekterna varar dubbelt så länge och de ekonomiska skadorna är dubbelt så stora sm En övervärderad och överbelånad fastighets- och bostadsmarknad i USA blev startskottet för den globala finanskrisen som bröt ut hösten 2007. Svallvågorna drabbade större delen av världen i form av recession och hot om statsbankrutt, och satte därtill Eurosamarbetet i gungning.

sm Frönatill den amerikanska fastighetsbubblan såddes redan på 1990-talet via en lång rad myndighetsbeslut för att stimulera bostadsmarknaden. Bankerna kunde inte motstå lockelsen att låna ut pengar till individer med allt sämre återbetalningsförmåga. Till slut havererade pyramidspelet och skattebetalarna blev sittande med Svarte Petter på hand.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 65 2015

Utgiven i Forum nr 2015-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."