Utgiven i Forum nr 2020-06

Lastfartyg som tar vara på vinden

av Henric Borgström Forum 2020-06, sida 18-19, 28.07.2020

Världens största rederi inom transporter av nytillverkade bilar och andra rullande fordon, svenska-norska Wallenius Wilhelmsen, räknar med att under år 2024 beställa det första fraktfartyget med vinddrift som huvudsaklig energi. Rederiet hoppas på uppemot 90 procent lägre bränsleförbrukning.

Det kan jämföras med vindexperimentet sedan 2018 på passagerarfartyget Viking Grace som beräknas spara 5–10 procent på ett rotorsegel monterat på översta däck.

En handfull nordiska rederier arbetar nu med olika typer av rotorer och segel, en del utvecklade av finländska företaget Norsepower. Norsepower återupplivar och vidareutvecklar bland annat en gammal teknik från 1920-talet, Magnuseffekten utarbetad av tyske flygingenjören Anton Flettner. Det är ett fysikaliskt fenomen som skapar övertryck på enda sidan och undertryck på den andra sidan av en roterande cylinder. Tryckskillnaden ger upphov till dragkraft.

Gemensamt för dessa är att de kallas för vindanpassade fartyg där motorerna ändå svarar för den största delen av framdriften. Wallenius Wilhelmsen utvecklar i stället fartyg som huvudsakligen är vinddrivna och där motorer kan hjälpa till i svag vind, svårmanövrerade passager och i hamnar.

”Vi räknar med att i slutet av 2021 vara klara med tekniska specifikationer som gör det möjligt att beställa den nya typen av fartyg, dessa skulle kunna levereras 2024”, säger projektledaren Carl-Johan Söder på Wallenius Marine i Stockholm, den avdelning inom rederikoncernen som sysslar med teknisk utveckling.

”Men först måste vi ha med oss lastägarna eftersom fartygen kan beräknas gå långsammare än dagens fartyg som korsar Atlanten”, säger Söder till Forum.

Henric Borgström text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2020-06

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."