Utgiven i Forum nr 1982-04

Leasing allt vanligare

av Henrik Sonck Forum 1982-04, sida 06-08, 03.03.1982

Taggar: Teman: leasing

Stenhård konkurrens råder inom bilbranschen. Med nuvarande bilskatt kan inte försäljningen ökas nämnvärt. Samtidigt fyller de begagnade bilarna lagren hos många försäljare. Kampen om marknadsandelarna förs del vis inom leasingsektorn. Det är ett område som hela tiden ökat i betydelse och som länge nästan helt domine rats av de stora bilfirmorna. På ett par år har emellertid oljebolaget Shell seglat upp som en storleasare.

Och renodlade leasingfinansieringsföretag erbjuder ny betalningsalternativ.

Q Det främsta argumentet för leasing när det gäller företagets bilbeslut, är att det lösgör kapital. I storföretag med ett par hundra bilar likaväl som i enpersonsföretag kan det vara av vitalt intresse att kunna reservera pengarna för andra ändamål. Ingenting hindrar heller att privalpersoner skaffar sig leasingbil, även om det inte är så vanligt.

För billeasing som affärsform gäller inga särskilda bestämmelser, och någon officiell statistik förs inte över branschen. Inofficiellt håller emellertid leasingföretagen varandra underrättade om sin försäljning — helt på frivillig basis. Uppgifterna sammanställts kvartalsvis av Ford-bolaget, och de ger en del fingervisningar.

Enligt situationen i slutet av förra året [anns det ca 12000 bilar leasade. Störst är Scan-Auto följd av W-Auto. Andra stora leasingföretag är Ford, Shell, Korpivaara och Volvo-Auto. De här sex har sammanlagt nästan tre fjärdedelar av den utleasade bilparken.

Personbilarna är över 11000, och av dem är det mest små och medelstora fordon som kommer i fråga. Beskatt ningen av bilförmån gör att de stora modellerna är mindre populära.

Statistik över hur många sk firmabilar det rullar omkring i landet finns inte att tillgå. Enligt vissa beräkningar skulle leasingbilarnas andel av dem vara drygt 20 procent idag, och en gissning är på ca 60000 firmabilar sammanlagt.

Vanligen minst ett år

Leasingtiden är vanligen på minst ett år. Tidigare var tumregeln att om hyrestiden är över sex månader så talar man om leasing, annars biluthyrning. Numera är det dock möjligt att hos många företag få leasa en begagnad bil på minimum en månad.

Annars är väl den väsentligaste skillnaden att leasingbilen registreras på användaren. I praktiken innebär det bla strängare försäkring på den hyrda bilen.

Myndigheterna ställer inga specialkrav på leasingvillkoren. Leasingföretagen kan fritt formulera dem, men d avtalsformulär som används är mycket likartade.

Precis som tex i vanliga försäkringsbrev är det noga angivet vilka rättigheter och skyldigheter parterna har.

Att fordonet inte skall användas i förhållanden som sliter på dess värde mer än normalt bruk förutsätter, det säger väl förnuftet. Men det är kanske inte lika självklart att bilen inte får tas utomlands utan uthyrarens medgivande. Man skall inte heller tävla med den eller använda den som skolbil. Vill man ha en släpvagn till den skall det avtalas separat.

Normalt betalar användaren bara bensin, tvätt och direkta driftskostnader. Små missöden som punktering och trasiga lyktor står man själv för, likaså kollisionsskador som inte täcks av försäkring.

Och i en del formulär har man för säkerhets skull påpekat att böteslappar inte täcks av hyran…

Å andra sidan får man för sin månadshyra bla regelbunden service och reparationer som föranleds av normalt slitage, oljebyten, vinterdäck, överenskomna försäkringar, registreringsavgifter.

Om eventuella tvister heter det att meningsskiljaktigheter klaras upp med hjälp av en ojävig expert. ”Andra av avtalet uppkomna tvister behandlas i rådstuvurätten”.

Priserna kan variera en hel del mellan de olika bilföretagens modeller och beroende på om kunden är en gammal storkund eller leasar i liten skala.

Samma modell kostar dock ungefär lika mycket oberoende av om den tas

FORUM 4/8 från bilfirman ifråga eller via något annat företag som sysslar med leasing.

Månadshyran för en Volvo 343 är tex kring 1600 mk om avtalstiden är tre år och den beräknade användningen är satt till 20000 km/år.

Oy Volvo-Auto Ab hörde till banbrytarna då leasingverksamheten började komma igång i slutet av 60-talet och företaget är fortfarande mycket aktivt med att söka nya utvecklingsformer för leasingsidan.

Chefen för Volvo-Autos Helsingforsförsäljning, Heikki Kataja, ser optimistiskt på branschens möjligheter, trots den hårda konkurrensen. Men en vanföreställning som han är angelägen att avliva är uppfattningen att ett företag tar en leasingbil bara för att det inte har råd att köpa firmabil — Det är helt hållet en fråga om hur man vill disponera företagets medel. Ofta har företaget andra möjligheter att placera sitt kapital så att det ger bättre avkastning, betonar han.

Vikande konjunkturer behöver enligt Kataja inte betyda en försämring för leasingsektorn. Tvärtom — rådet det en stram penningsmarknad kan man faktiskt iaktta att leasingmöjligheten utnyttjas aktivare.

Ekonomileasing

Ett leasingavtal med Volvo görs på minst ett år upp till tre år. Men bolaget har också utarbetat ett s k ekonomileasingsystem där begagnade bilar hyrs ut. Här är avtalet minst fyra veckor och maximalt två år. Ekonomileasing utnyttjas bla av kunder som tillfälligt behöver en extra bil, eller om man helt enkelt vill ha en billigare bil, berättar Heikki Kataja.

En ny form som Volvo gått in på är leasing av taxibilar. Verksamheten är än så länge anspråkslös — ca 15 (begagnade) leasingtaxibilar — men Kataja tror att idén är utvecklingsduglig. Svårigheterna ligger närmast i beskattningen. Om en ny taxi registreras för leasingbruk får taxiföraren inte återbäring på sin bilskatt, men när det gäller en begagnad bil är inte det problemet längre aktuellt.

Oljebolaget Oy Shell Ab har gått in i branschen med verklig tyngd och på bara tre år skaffat sig en plats bland de stora uthyrarna.

Shell! började på 70-talet se sig om efter nya verksamhetsformer sedan det blivit uppenbart att expansionsmöjligheterna inom bolagets traditionella sektor på sikt är begränsade. Billeasing låg nära till hands, förklarar leasingchef Erkki Laine.

Marknadsstrategin för Shell är att erbjuda kunden precis vad han vill ha.

FORUM 4/82

Erkki Laine räknar ut leasingavgilten på Shells dator.

— Vi kan erbjuda vilken som helst av över 600 märken och modeller som finns i Finland. Shell köper bilen enligt kundens önskemål och leasar den vidare. Och då kan kunden använda både märkesservice och Shells nät av servicestationer, säger Laine.

Shells leasingavdelning startade på våren 1979 med en massiv reklamkampanj. För närvarande har man ca 1 200 bilar ute hos kunderna och ett par hundra i eget bruk. Årligen köps 600—-650 leasingbilar, och leasingtiden är i genomsnitt 2,7 år.

— Idén är ju att företaget skall ha en ny och representativ bil, därför blir inte den normala leasingtiden längre även om bilen fortfarande skulle vara i gott skick. Men vi har också gått in för sparleasing på senare tid. En begagnad leasingbil hyrs ut till ca 20 procent lägre pris.

Någon egentlig prislista har Shell inte. Företaget har utarbetat ett datasystem för sin leasingavdelning, och Erkki Laine kan i sitt kontorsrum på ett ögonblick plocka fram månadshyran. Han matar in uppgifter om bilmo Leasingförsäljning 1.1.–31.12.81 (nya bilar)

Personhb. Oy Scan-Auto Ab 1358 VV-Auto Oy 547 Oy Volvo-Auto Ab 608 Oy Shell Ab 509 Oy Ford Ab 418 Crys-Auto Oy 389 Korpivaara Oy 231 Oy Autorex Ab 283 Hankkija 200 Oy Veho Ab 165 Oy Maan-Auto Ab 164 Suomen GM Oy 115 Konela-Auto Oy 122 Totalt 5109

Paketb. — Buss/Lastb. Sammanlagt 1358 131 2 680 608 27 1 537 54 20 492 7 396 145 376 283 21 4 225 16 12 193 1 175 15 130 122 427 39 5575

Leäsatte bilar i bruk 31.12.1981

Personb. Oy Scan-Auto Ab 2261 Oy Volvo Auto Ab 2016 VV-Auto Oy 1617 Oy Shell Ab 1072 Oy Ford Ab 854 Korpivaara Oy 464 Oy Autorex Ab 669 Crys-Auto Ab 576 Oy Veho Ab 330 Hankkija 386 Oy Maan-Auto Ab 331 Konela-Auto Oy 289 Suomen General Motors Oy 220 Totalt : 11085

Paketb. — Buss/Lastb. Sammanlagt 2261 2016 349 2 1968 46 2 1120 133 91 1078 270 734 669 18 594 34 88 452 41 17 444 19 350 289 30 250 9240 200 12225

Oy Ford Ab sammanställer kvartalsvis statistik över leasingbranschen. Tabellerna är ofullständiga såtillvida att de inte upptar samtliga företag i branschen, men alla de största finns med.

dell, leasingtid och körkilometer. Men när det gäller storkunder är förstås förhandlingspositionen en annan och justeringar förekommer.

Bland Shelldotterbolagen i världen är finländska Shell det enda som gått in på leasingbranschen. Framgångarna här har emellertid väckt en hel del intresse bland kollegerna utomlands.

— Varje gång det kommer utländska shellgäster hör det till att de också tittar in på leasingavdelningen, myser Laine.

Ett annorlunda alternativ erbjuder Independent Leasing Oy, dotterbolag till Independent Leasing Ab i Sverige, som i sin tur till över 50 procent ägs av brittiska Barclays Bank. Företaget har sysslat med leasingfinansiering i Finland sedan 1973. Senaste vår tog man med på programmet en form av biluthyrning som i Sverige går under namnet free leasing (fi hyvitysrahoitus), och

Med Independent Leasings system kan kunden påverka priset, förklarar

DE Kenneth Bergenheim.

som är ett mellanting mellan att äga och att hyra.

— Vår grundtanke är att ge bilkunden själv en möjlighet att påverka kostnaderna för bilen, säger marknadsföringschef Kenneth Bergenheim.

— Vi tänker oss en försäljare och en kund som kommer överens om att finansieringen skall ske genom Idenpendent. Vi köper bilen kontant och hyr ut den åt kunden. Då parterna gör sitt kontrakt kommer de samtidigt överens om ett restvärde för bilen vid hyrestidens slut.

Återbäring

Då bilen sedan säljs för Independents räkning till ett försäljningspris som överstiger restvärdet, får kunden tillbaka skillnaden i form av en återbäring. Han kan mao få ner kostnaderna genom att handskas väl med bilen, förklarar Kenneth Bergenheim.

Systemet har finslipats och anpassats till finländska förhållanden. Enligt de avtalsvillkor som Independent tillämpar from denna månad löper leasingavtalet på 24 månader. Restvärdet sätts då till en viss procent av inköpspriset.

Men kunden kan också låta leasingavtalet fortsätta med 12 månader efter tvåårsperioden. Hyran blir då ca hälften av vad den var under de två första åren och restvärdet sjunker till sju procent.

En annan nyhet är att kunden redan efter 12 månaders leasing kan säga upp avtalet och byta till en annan bil via Independent. Efter den första tvåårsperioden har han rätt att säga upp leasingavtalet med tre månaders mellanrum. Då antingen säljer han bilen eller returnerar den till Independent.

Sin marknadsföring sköter Independent genom att aktivt gå ut till bilförsäljarna.

— Vi ger dem möjlighet att erbjuda kunden en färdig finansieringsform. Affären får försäljaren och kunden sköta helt enligt egna önskemål, men vid behov bidrar vi med råd vid förhandlingarna, berättar Bergenheim.

Leasing är en uthyrningsform som man vanligen förknippar med affärsföretag. De flesta leasingföretag lämnar ändå möjligheten öppen också för privat personer att hyra en personbil på det här sättet.

Men tex Independent Leasing har föredragit att som målgrupp hålla näringsidkare. Sedan är det likgiltigt om det är ett enmansföretag eller en industrijätte.

Henrik Sonck 2

AKTIVA Finansieringstillgångar Inhemska fordringa Å Industribanken tal Finland Ab

Balansräkning 31.12.1981

PASSIVA Främmande kapital Inhemska skulder

Kassa och fordringar hos banker 54 579 372,41 Obligationslån …….sierrsorsrerasn nn 1 242012 500,— Fordringar hos Finlands Bank . . . 57 246 000. — Debenturlån . . . … . 2 ä1250000:— 1283262500,— Fordringar hos staten ……… 292716.— — 112 118 088,41 Övriga skulder . . . 19 836 O12.45 Krediter till allmänheten Rosultatregleri Lån… . 21390 634 621,85 Räntor … - 2 68835 428,— Räntestö - I 12023750.— Övriga resultatregle 658073:.49 — 69493 501,49 Krediter i utländsk valuta 1079 658 B71.— 2482 317 252,85 Resutatreglerinaa 1079 655 BL. — Utländska skulder Mäntor congar 86739 356.84 Masskuldebrevslån 727 724 B13,— VU förd 356. Övriga skulder . . . 414412 851. — I 142137 664,— tländska fordringar i Fordringar hos banker ……sssssrisssria 16.532,30 Resultatregleringar 34183 120, onon a vr Reserveringar Anläggninsstillgångar och övriga Utgifter med lång verkningstid Kreditförlustreserveringar …………os-» 94 400 000, — Aktier och andelar a 10200.— — Eget kapi Aklier och andelar i fastighetssam Eget kapital . Dotterbolag .. 4673 100,— Bundet eget kapital vita ooo ooo os 159 000, — 4832 100,— Aktiekapital trrrreee ere s ter rr r ers er er 5 200 000 20 000, Maskiner och inventarier . 536 167,75 eservfönd . .. + I 62400 000,— skiner o der 2 Fritt eget kapital Övriga utgifter med lång ver 21925 575, Odisponerad vinst från tidigare år - 85 223,32 Övriga tillgångar …..ssssssrsrrsr ine r sier a 3985 577,— Räkenskapsårets vinst ……..eeserer ra 6682 828.809 — 6 768052,21 2712 480 850,15 2712 480 850.15 Helsingfors. den 4 februari 1982 Veikko Makkonen Mika Tiivola Filip Pettersson

Teemu Hiltunen Paavo Laitinen

Roli Kullberg Matti Hurme

Maija Kaukoranta

FORUM 4/82

Utgiven i Forum nr 1982-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."