Utgiven i Forum nr 2019-03

Ledarskap och AI

av Alf Rehn Forum 2019-03, sida 24, 04.04.2019

Även om vi ofta talar om AI som något som tar över de enkla jobben, saker som att fylla i formulär eller sortera data, så ter det sig faktiskt som så att den riktigt stora revolutionen kommer att vara sättet varpå AI befriar oss från chefer och mellanchefer. Om man betänker hur ofta folk talar om sina chefer som robotar, eller bara annars intelligensbefriade, så kunde man ganska lätt tänka sig en värld i vilken artificiella intelligenser tog över företagsledningens uppgifter. Inga problem med irriterande chefer, inget tafsande, inget behov av att skratta åt usla skämt. En liten utopi, i alla fall för dem som jobbar under en jobbig vd.

En chef är inte en ledare. Vad AI kommer att visa åt oss, på ett sätt som gör vissa förbannade och andra arbetslösa, är den gamla sanningen om att det är stor skillnad mellan en chef och en ledare. Faktum är att det inte är så svårt att vara chef. En chef behöver hantera lite arbetsfördelning och göra ett par rapporter, möjligen sitta med i ett antal möten. Allt detta är saker som en AI gör långt bättre och snabbare – och den klagar aldrig på kaffet och äter aldrig den sista bullen. Ledare, å andra sidan, gör helt andra saker. En ledare inspirerar, skapar mänskliga kontakter, har en vision och stöder folk i deras strävan att utvecklas.

I en fjärran framtid är det tänkbart att en artificiell intelligens kan ha visioner, bygga upp meningsfulla relationer och inspirera. Vi talar dock om åtminstone årtionden, kanske århundraden, och tar man modern hjärnforskning på allvar, så kanske… aldrig. Chefer, däremot, de kan ersättas rätt snabbt. Kanske till och med i år. Ni förstår, chefer är egentligen ett modernt påfund, som hängt med längre än de egentligen skulle. När koordinationen av arbete var svårt, och krävde tabeller och slikt, då behövdes chefer. Scheman skulle skapas, arbetsmoment skulle tilldelas. I dag är detta något som en bot med intelligensen hos en normal-korkad myra kan göra på tre till fyra nanosekunder.

Inga breda rövar. Chefer går helt enkelt lättast att ersätta med AI, varmed den senares goda sidor blir mest synliga. Utan favoritism och utan maktspel delar en AI upp jobben, följer upp desamma och skriver rapporterna – allt till en minimal bråkdel av kostnaderna för en chef med bred röv och ett representationskonto. Även om vi inte diskuterat saken speciellt mycket, så utgör mycket i den moderna organisationen rester av ett annat århundrade, en tid då vi behövde kontrollanter och när koordination krävde en man med många, ståndaktiga anteckningar. När dessa nu kan digitaliseras, och data inte längre är inlåsta i mappar och rapporter, kan allehanda algoritmer och botar i samspel generera långt bättre planer än en chef med sina egna fäblesser och politiska baktankar.

Den stora potentiella vinnaren i allt detta är ledarskapet. När till exempel en vice-vd eller en avdelningschef inte längre tvingas hålla på med fullt så mycket administration, det som vissa kallar för “småplotter”, kan en myckenhet av tid frigöras till just att vara ledare. Ni vet, en som gör saker som att lyssna till de anställda, hjälper till där det behövs, stöder och skapar en god stämning. En sådan där som ser organisationsmedlemmar som individer och som stöder kreativt tänkande och risktagning.

Det marginaliserade ledarskapet. Allt detta är saker som den moderna chefen vet att hen borde hålla på med, men ofta märker att det saknas tid för. När man så ofta tvingas pyssla med möten och administration blir ledarskapet – det som är både det mest utmanande och det mest givande i att vara i ledande position – ofta marginaliserat. Inte för att man inte vill, utan för att man inte hinner.

Så visst kommer AI att förändra företagsledning. Ställvis kommer detta att vara väldigt smärtsamt, med en uppsjö av mellanchefer och projektledare som tvingas inse att det de såg som det centrala i deras arbeten tagits över av intelligenta algoritmer. För de chefer som helst inte ser sig själva som maktfullkomliga administratörer finns det dock mycket att gilla i den kommande omvälvningen. För dem kan en investering i AI nu vara en försäkring för ett bättre, roligare, intressantare jobb i morgon.

För chefer är AI med andra ord ett tveeggat svärd. AI kommer att hugga ner många, stycka vissa, slakta hela avdelningar. Å andra sidan kommer AI också att skära ner på rapportering, raka bort onödigheter, skära mötesmanin i strimlor. Vilkendera av dessa följder som är positiv och vilken negativ beror helt på vilken sida av stängslet mellan chef och ledare man egentligen står…

Utgiven i Forum nr 2019-03

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."