Utgiven i Forum nr 1998-05

Ledarskapsutbildning i Finland: Känn dig själv

av Fredrik Nars Forum 1998-05, sida 16-17, 23.05.1998

Taggar: Teman: ledarskap

Ledarskapsutbildning i Finland:

Känn dig älv

ATT HOPPA TILLBAKA TILL SKOLBÄNKEN PÅ LEDARSKAPSKURS EFTER NÅGRA ÅR I ARBETSLIVET KAN VARA BRA. NUFÖRTIDEN ÄR DET VANLIGT ATT SJÄLVANALYS INGÅR.

9 änn dig själv”, sade oraklet i

Delfi. Detsam ma säger ma allt mer på ledarskapskurserna nuförtiden: en växande del av kurstiden går till humana saker som att analysera sig själv och människors beteendemönster.

I Finland erbjuds ett antal längre ledarskapskurser, och en myriad av kortare kurser. Idén med de längre ledarskapskurserna är att deltagarna skall kunna fortsätta sitt arbete normalt vid sidan om studierna. Därför går kurserna i flere avsnitt utspridda på ett år. med hemläxor eller projekt däremellan.

Management och leadership

Det som lärs ut på ledarskapskurserna kan indelas i två slag. Dels s.k. management, vilket går ut på att uppdatera deltagarnas kunskaper i t.ex. marknadsföring, redovisning, finans. Dels lärs kursdeftagarna utveckla sitt ledarskap". Vad är då ledarskap? Äldre konsult Heikki Huttunen på

Mercuri Business School ger en tolkning: ”Det handiar om lära sig att få människor att verka på det planerade sättet. En kursdeltagare sa: “leadership utgörs av alla de små saker som vi dagligen gör - eller kimnar ogjorda”

Ledarskapsutbildning är enligt Tero Kauppinen, ledande konsult vid Yritpsvalmennus Group som erbjuder Leadership Academy, ett klart tillväxtområde: ”För det första har företagen ett kunskapsunderskott efter att de sparade på allting i början på 90-talet. För det andra så är organisationerna idag lean and mean” de få anställda måste verkligen kunna sin sak. För det tredje har vi haft ett virrvarr av nya management-tekniker som dykt upp: det innebär att cheferna måste sätta sig på skolbänken och förnya hela sin arsenal”. Då dessutom företagen har mycket pengar har de råd att satsa på skolning.

Ledarskapskurserna vänder sig vanligtvis till mellanledningen, till personer som har olika chefs- eller direktörsbefattningar i medelstor é " Ar uTSU af och större företag eller ärVD:n i mindre företag. Toppledningen i storbolag i Finland flyger utomlands för att få sin skolning vid t.ex. IMD:s kurser i Lausanne, Schweiz. ”Bäst i Europa på ledarskapsutbildning är IMD i Lausanne, INSEÅD i Paris och London Business School”, säger Kauppinen. Men många skolningsproffs försöker få toppledningen på kroken:t.ex. har JoKo Executive Education vid Helsingfors Handelshögskola (HKKK) skräddarsytt ett skolningsprogram åt Ensos högsta ledning.

Nya trende ”Under åren har vi innehållsmässigt gått från hårdare värden mot mjukare. Tidigare hade vit.ex. finansiering och praktisk redovisning. Nu har vi mer strategi och personlig ledarskapsutveckling”, berättar Sophie Andersson, kursledare för HANKLED. Inte heller på Leadership Academy anser man att det är nörvändigt att sitta och räkna ROT-värden, de koncentrerar sig mer på hur det är att leda människor, men baserar sig på de kra som ställs på arbetsplatsen.

Många av ledarskapskurserna agerar vid sidan av högskolor eller universitet, vilket skapar en naturlig bas för föreläsare. Men t.ex. HANKLED använder endast en tredjedel av sina föreläsare från Hanken, resten är från näringslivet och fristående konsulter Vid Tarun JoKo kommer häften av föreläsarna från Åbo handelshögskola (TuKKK). Leadership Academy anordnas av Yritysvalmennus Group, som är ett konsultbolag som konsulterar bolag i förändring. För dem utgör ledarskapskurserna enbart en mindre del av omsättningen, men konsultverksamheten kan utnyttjas i kursen. I utbildningen använder Leadership Academy sina egna konsulter, akademiker och företagsledare. Mercuri Business School använder sig till 80 procent av utomstående föreläsare, resten är egna konsulter.

I många av kurserna har en utlandsbit ingått. ”Utomlandsbiten gav mig ingenting. Jag kan nog lyssna på politiker här hemma också”, säger en LIFIM-kursdeltagare. På HANKLED har man skippat utom FORUM NR 5/9 landsbiten. ”Vi upplevde att deltagarna reser så mycket i sitt jobb,så de har ingen extranytta av att åka på sällskapsresa till Bryssel”, säger Andersson på HANKLED. I Leadership Academy åker man och hälsar på storebror IMD i Lausanne. Turun JoKo åker till Sonoma State University i Kalifornien.

Storbolagen skräddarsyr ofta sina kurser. De kan ordnas antingen internt eller genom en utomstående konsult. ”Men om företagen anordnar sina ledarskapskurser internt så förlorar man nätverksaspekten, att lära känna och diskutera saker med utomstående människor” säger Antti Urrila vid LIFIM .

Bro till MBA

MBA (Master of Business Administration)-kurser tar vanligtvis minst ett eller två år i anspråk och är inte jämförbara med ledarskapsutbildning.Däremot liknar s.k. Executive MBAkurserna (EMBA) mer ledarskapskurser, eftersom deltagarna kan sköta sitt arbete vid sidan om kursen. EMBA är dock längre, t.ex. tar HKKK:s 1 månader med föreläsningar två veckoslut i månaden.Turun JoKo har byggt en brygga mellan sin ledarskapskurs och sin EMBA. Turun JoKo utgör 20 procent av TuKEK:s EMBA-kurs och deltagarna kan fortsätta med att ta sin EMBA. Även Leadership Academy ger en möjlighet att genom fjärrstudier bygga på kursen till en MBA. Leadership Academy utgör enligt organisatörerna 40 procent av en MBA. Ledarskapskurserna betalas vanligtvis av deltagarnas företag. ”Arbetsgivarna räknar med att kursbetalningen kan diskonteras rätt så fort, eftersom den ger konkret nytta i arbetet. Vad gäller MBA-utbildning blir det oftare en fråga om kostnaden skall delas med den anställda”, säger Urrila på LIFIM. Men kan man överhuvudtaget lära sig att bli en ledare? ”Att bli en bra ledare kan man lära sig, men för att bli riktigt bra krävs det medfödda talanger” säger en i branschen. Hurunvida man har medfödda talanger är kanske en sak ma borde fråga oraklet i Delfi. & Fredrik Nars

Personlig ledarskapsutveckling

Det finns även personliga ledarskapskurser. Ledarskapsutvecklingsprogrammet Personligt Ledarskap är ett exempel på ett sådant. Anders Sundroos, tränare för Personligt Ledarskap vid Oy Econtact Ab, kallar programmet ett personligt konditionsprogram, en handlingsplan för programdeltagarens personliga och organisatoriska utveckling. “Målet med programmet är att utveckla och förbättra deltagarens egna attityder, enligt deltegarens önskemål”, säger Sundroos. | motsats till de ovan nämnda ledarskapskurserna lär sig inte kunden det nyaste inom företagsledning, utan man går in på ettpersonligt plan. Programdeltagaren lär sig bl.a. stärka sin målinriktning, förbättra sin handlingskraft och öka sin motivation.

Programmet går ut på att deltagaren möter tränaren nio gånger varannan vecka. Mellan träffarna bekantar sig programdeltagaren med ett skriftligt material utvecklat av amerikanen Paul J. Meyer och utfö vissa uppgifter.

Fundia Dahlwires VD Johan Nyberg gick kursen parallellt med fyra kolleger under vintern 1997: ”I denna kurs gick man mer in i sig själv och plockade fram sina egna styrkor och svagheter, Genom kursen fick jag medel att förbättra styrkorna och undgå svagheterna”.

Fördelen med kurser typ Personligt Ledarskap är att den erbjuder ett rätt billigt sätt för företag att satsa på sina nyckelindivider, utan frånvaro från arbetet. Priset är ca 14 000 mk, vilket är mindre än de större ledarskapskurserna (se ovanl. Till skillnad från de större kurserna bygger inte kursdeltagarna upp ett kontaktnät med kolleger från andraföretag. Men Personligt Ledarskap kaninriktas på företagsinterna grupper för att tackla de utmaningar och mål som dessa kan h gemensamt och individuellt. 4 FN

FORUM NR 5/98

Och du hinner med mera

Redan några hektiska dagar i glada Mellaneuropa ger ny fart åt livet. När du väl framme hyr en bil, hinner du även på kort tid njuta av den uppfriskande verkan nya landskap har.

i Exempel på Fly & Drive destinationer. Du kan & även returnera bilen till en annan Top Clu destination än därifrån du hyrde den.

Budapest från 2.6BO,- (3 dygn) Dublin från 2.2 FO, (3 dygn) Paris från 2.550,- (3 dygn) Wien från 2.B20,- (3 dygn)

London-Manchester fån 2.950,- (6 cygn) Madrid-Barcelona = tån 2.900,- (8 dygn) Kombinationer till Tyskland Rom-Milan fån 2.2Z00,- (6 dygn) från 3.0OBO,- (6 dygn)

I priserna ingår turreturflyg från Helsingfors samt hyra för bilen för ifrågavarande tid under förutsättningen två pers/bil. Priserna gäller för alla avfärder enligt sommarbroschyren. Försäljnin i Top Clubs korttor (Dagmarsgatan 4, Helsingfors) och på resebyråerna.

ÖINNAR

Tel. (09) 818 711

Utgiven i Forum nr 1998-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."